Ryzyko zawału serca i raka prostaty
Profilaktyczne badania genetyczne

Ryzyko zawału serca i raka prostaty

• Dla mężczyzn w sile wieku, którzy nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być świadomi ograniczeń, które mogą narzucać ich geny

• Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania

Badamy ryzyko:

zawału serca

raka prostaty

Cena badania:

719 zł
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

Zawał serca

RYZYKO ZAWAŁU SERCA

 • Rocznie na zawał serca zapada ok. 100 tys. Polaków, a dla 35 tys. pacjentów kończy się on zgonem
 • Wśród czynników ryzyka wystąpienia zawału serca wyróżnia się podwyższony poziom cholesterolu LDL, obecność blaszek miażdżycowych, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy styl życia czy predyspozycje genetyczne
 • Mutacje genu LRP8 zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca o 1,5 raza
Rak prostaty

RYZYKO RAKA PROSTATY

 • Co roku w Polsce na raka prostaty zapada ok. 9 tys. Polaków - jest to drugi najczęściej wykrywany u mężczyzn w Polsce nowotwór złośliwy. 4 tys. chorych natomiast umiera na skutek tego schorzenia.
 • Pierwsze objawy spowodowane tą chorobą są bardzo podobne do dolegliwości związanych z łagodnym przerostem prostaty - może wystąpić częstomocz czy nagłe uczucie parcia na mocz. W bardziej zaawansowanym stadium występuje np. krwiomocz, nietrzymanie moczu, bóle podbrzusza.
 • Obecność mutacji w genie HOXB13 zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty o ok. 20 razy.

W ramach tego pakietu badamy:

Gen LRP8

Nosiciele mutacji genu LRP8 mają większe ryzyko wystąpienia zawału serca

Gen HOXB13

Mutacja genu HOXB13 to 20-krotny wzrost zachorowania na raka prostaty

Dlaczego powinieneś wykonać badanie genetyczne?

Doświadczenie naukowe

WYSTĘPOWANIE RAKA PROSTATY W RODZINIE

Ok. 30% przypadków zachorowań na raka prostaty ma związek z predyspozycjami genetycznymi. Mężczyźni, u których w rodzinie diagnozowano już przypadki raka prostaty, także mają większe ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Jeden przypadek raka prostaty w rodzinie wiąże się z 3-krotnym wzrostem prawdopodobieństwa zachorowania; 2 lub więcej przypadków - to ok. 5-11-krotny wzrost ryzyka.

Najlepsze laboratoria

PRZYPADKI ZAWAŁÓW SERCA W RODZINIE

Do wystąpienia zawału serca - szczególnie gdy pojawił się on przed 45. rokiem życia - mogą przyczynić się uwarunkowania genetyczne, które mogą zostać przekazane kolejnym pokoleniom

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE DZIECIOM PREDYSPOZYCJI DO WYSTĄPIENIA RAKA PROSTATY I ZAWAŁU SERCA

Mężczyźni, którzy przebyli zawał serca lub nowotwór złośliwy prostaty mogą dowiedzieć się, czy schorzenia te wystąpiły na skutek predyspozycji genetycznych. Predyspozycje genetyczne mogą zostać przekazane dzieciom i również u nich zwiększyć ryzyko wystąpienia zawału serca lub raka prostaty

Doświadczenie naukowe

KREWNY JEST NOSICIELEM MUTACJI W GENIE HOXB13 LUB LRP8

Mutacje w genach HOXB13 i LRP8 dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący - oznacza to, że istnieje 50% szans, że zostaną one przekazane potomstwu. Dlatego mężczyźni, których bliski krewny jest nosicielem takich nieprawidłowości, również powinni wykonać badanie genetyczne

Doświadczenie naukowe

PALENIE PAPIEROSÓW

W dymie papierosowym obecnych jest wiele toksycznych substancji, które zwiększają ryzyko zachorowania na choroby serca oraz nowotwory złośliwe. Jeśli osoba paląca dodatkowo obciążona jest genetycznie, ryzyko wystąpienia tych schorzeń znacznie wzrasta

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje w genach HOXB13 i LRP8 nie zawsze otrzymywane są od rodziców, do ich powstania może dojść również podczas zapłodnienia. Mogą więc występować u mężczyzn, u których w rodzinie nie pojawiały się choroby nowotworowe czy zawały serca

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego w kierunku raka prostaty i zawału serca?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku raka prostaty i zawału serca pozwala na określenie ryzyka wystąpienia tych często występujących u mężczyzn schorzeń. Potwierdzenie obecności nieprawidłowości w genach HOXB13 i LRP8 nie oznacza jednak, że rak prostaty lub zawał serca na 100% się pojawią. Badanie genetyczne pozwala więc na uzyskanie informacji o własnych predyspozycjach do zachorowania, a to jest kluczowe dla ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko wystąpienia raka prostaty i zawału serca można zmniejszyć np. poprzez zmianę stylu życia - ważna jest dieta uboga w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała czy niepalenie tytoniu.

Doświadczenie naukowe

Nosiciele mutacji w genie HOXB13 i LRP8 obejmowani są specjalną profilaktyką - muszą zostać otoczeni szczególną opieką lekarską ze względu na przynależność do grupy podwyższonego ryzyka.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele takich mutacji powinni regularnie wykonywać badania kontrolne - dzięki temu, np. gdy choroba nowotworowa się pojawi, to zostanie zdiagnozowana na wczesnym etapie rozwoju. Wczesne wykrycie jest kluczowe w przypadku raka prostaty - wiąże się z ponad 90% szansą na pokonanie choroby.

Najlepsze laboratoria

Wczesna diagnoza nowotworu wiąże się również z mniej skomplikowanym i mniej obciążającym chorego leczeniem w porównaniu do nowotworów wykrywanych w bardziej zaawansowanym stadium.

Mutacje w genie HOXB13 to 20-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty

 • Gen HOXB13 koduje białko określane jako supresor nowotworów - zapobiega ono bowiem nadmiernemu wzrostowi komórek oraz utracie kontroli nad ich podziałami. Jeżeli w genie HOXB13 obecne są mutacje, działanie kodowanego przez ten gen białka jest zaburzone i ryzyko rozwoju nowotworu wzrasta.
 • Mutacje genu HOXB13 dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący - ryzyko zachorowania na raka prostaty wzrasta już wtedy, gdy obecna jest jedna zmutowana kopia genu otrzymana od jednego rodzica. Mutacje w genie HOXB13 przekazywane są potomstwu z 50% prawdopodobieństwem.
 • Nieprawidłowy gen HOXB13 wiąże się z aż 20 razy wyższym ryzykiem wystąpienia raka prostaty w porównaniu do osób, u których mutacja ta nie występuje.
 • Nosiciele takich mutacji muszą zostać objęci odpowiednią profilaktyką - konieczne jest systematyczne wykonywanie badań kontrolnych (takich jak badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego czy pomiar poziomu markera PSA we krwi) już od 30. roku życia.

Mutacja genu LRP8 zwiększa ryzyko zawału serca

Częstotliwość mutacji

 • Do zawału serca dochodzi w konsekwencji niedotlenienia komórek mięśniowych serca - niedotlenienie to jest natomiast spowodowane zamknięciem doprowadzającej krew do serca tętnicy wieńcowej.
 • Zawał serca objawia się silnym, długotrwałym bólem występującym zwykle po lewej stronie klatki piersiowej, może występować także duszność, uczucie silnego lęku, bóle brzucha, nudności, wymioty i znaczne osłabienie organizmu.
 • Na wystąpienie zawału serca bardzo duży wpływ ma nieodpowiedni styl życia (dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów), ale ryzyko zachorowania zwiększają również predyspozycje genetyczne - mutacje obecne w genie LRP8.
 • Gen LRP8 koduje białko pełniące rolę receptora dla innego białka - apolipoproteiny E. Apolipoproteina E odgrywa ważną rolę w organizmie - zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, a także hamuje oksydację lipidów, migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyń.
 • Mutacje w genie LRP8 przyczyniają się zwiększenia poziomu cholesterolu LDL we krwi, co może prowadzić do wystąpienia choroby wieńcowej oraz zawału serca w młodym wieku.
 • Ryzyko zapadnięcia na zawał serca w przypadku osób z mutacją w genie LRP8 jest 1,5 raza większe w porównaniu do populacji ogólnej.

Jak wykonać badanie?
Test możesz zrealizować online na terenie całej Europy.

Wykonaj badanie online

Zamów pakiet badań genetycznych

Rozpocznij od zamówienia interesującego Cię pakietu badań. Zestaw wyślemy do Ciebie kurierem.

Aktywuj swój pakiet w 'Moje badanie'

Po otrzymaniu zestawu kurierem aktywuj go w panelu panelu 'Moje badanie' oraz pobierz materiał genetyczny zgodnie z instrukcją.

Odeślij zestaw z materiałem genetycznym ze śliny

W panelu 'Moje badanie' zamów kuriera i odeślij próbkę śliny do naszego laboratorium. Powiadomimy cię kiedy wynik badania będzie dostępny

Pakiet DNA

Pakiet badań

Ryzyko zawału serca i raka prostaty

Genetyczne obciążenia zawału to ryzyko, które możesz zmniejszyć do zera!

Cena badania:

719 zł