22 123 95 55
PL
main-search

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 350 chorób genetycznych, dla mężczyzn

4.40
Ocena użytkowników: 26 ocen

Jest to kompleksowy test genetyczny, zalecany dla mężczyzn planujących potomstwo. Pozwala na sprawdzenie nosicielstwa ponad 350 chorób genetycznych.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie zamawia kuriera po odbiór za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zaleca się, aby testy pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych w przypadku planowania potomstwa wykonali oboje partnerzy. 

U nosiciela danej choroby genetycznej nie występują objawy - choroba może pojawić się jednak u jego dziecka. Dzięki badaniu możliwe więc będzie określenie ryzyka urodzenia dziecka z daną chorobą genetyczną. 

Wykorzystywana do wykonania badania metoda to Sekwencjonowanie Nowej Generacji - w ramach testu badanych jest 378 genów wiązanych z chorobami dziedziczonymi autosomalnie recesywnie. 

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce

W ramach pakietu oceniane jest:

  • nosicielstwo chorób dziedziczonych autosomalnie recesywnie

Badania genetyczne na nosicielstwo chorób genetycznych - na czym polegają?

  • Dzięki badaniom genetycznym na nosicielstwo możliwe jest określenie, czy osoba badana jest nosicielem danej choroby dziedziczonej autosomalnie recesywnie. 
  • Choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie to taka choroba, która wystąpi u danej osoby, jeśli odziedziczy ona dwie nieprawidłowe kopie genu - po jednej od każdego rodzica.
  • Osoba, u której tylko jedna kopia genu jest nieprawidłowa, określana jest jako nosiciel. Nie występują u niego żadne objawy choroby. 
  • Jeśli zarówno ojciec, jak i matka są nosicielami mutacji wiązanej z daną chorobą genetyczną, ryzyko jej wystąpienia u dziecka wynosi 25%. 
  • Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny to m.in. mukowiscydoza, fenyloketonuria, galaktozemia, skóra pergaminowa, niedosłuch wrodzony czy rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
  • W oferowanym przez nas badaniu przeznaczonym dla mężczyzn, pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych ocenianych jest 378 genów.
  • Badanie przeprowadzane jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium genetycznym w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tego testu w Polsce. 

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 350 chorób genetycznych, dla mężczyzn


2999.00 product-price-retail
product-technology
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
product-resultTime
do 7 tygodni

product-page-label-box1
product-page-label-box2