22 123 95 55

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 350 chorób genetycznych, dla mężczyzn

4.80
Ocena użytkowników: 4 ocen

Jest to kompleksowy test genetyczny, zalecany dla mężczyzn planujących potomstwo. Pozwala na sprawdzenie nosicielstwa ponad 350 chorób genetycznych.

UWAGA!!! ZESTAWY POBRANIOWE ZOSTANĄ WYSŁANE PO 24.01.2022 

Zaleca się, aby testy pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych w przypadku planowania potomstwa wykonali oboje partnerzy. 

U nosiciela danej choroby genetycznej nie występują objawy - choroba może pojawić się jednak u jego dziecka. Dzięki badaniu możliwe więc będzie określenie ryzyka urodzenia dziecka z daną chorobą genetyczną. 

Wykorzystywana do wykonania badania metoda to Sekwencjonowanie Nowej Generacji - w ramach testu badanych jest 358 genów wiązanych z chorobami dziedziczonymi autosomalnie recesywnie. 

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce

W ramach pakietu oceniane jest:

  • nosicielstwo chorób dziedziczonych autosomalnie recesywnie

Badania genetyczne na nosicielstwo chorób genetycznych - na czym polegają?

  • Dzięki badaniom genetycznym na nosicielstwo możliwe jest określenie, czy osoba badana jest nosicielem danej choroby dziedziczonej autosomalnie recesywnie. 
  • Choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie to taka choroba, która wystąpi u danej osoby, jeśli odziedziczy ona dwie nieprawidłowe kopie genu - po jednej od każdego rodzica.
  • Osoba, u której tylko jedna kopia genu jest nieprawidłowa, określana jest jako nosiciel. Nie występują u niego żadne objawy choroby. 
  • Jeśli zarówno ojciec, jak i matka są nosicielami mutacji wiązanej z daną chorobą genetyczną, ryzyko jej wystąpienia u dziecka wynosi 25%. 
  • Choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny to m.in. mukowiscydoza, fenyloketonuria, galaktozemia, skóra pergaminowa, niedosłuch wrodzony czy rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
  • W oferowanym przez nas badaniu przeznaczonym dla mężczyzn, pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych ocenianych jest 358 genów.
  • Badanie przeprowadzane jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium genetycznym w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tego testu w Polsce. 

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 350 chorób genetycznych, dla mężczyzn


2549.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 7 tygodni

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce