22 123 95 55
PL
main-search

Test alergiczny ALEX 2 - 296 parametrów

4.00
Ocena użytkowników: 1430 ocen

Nowoczesny test alergiczny ALEX oparty na nanotechnologii, dzięki której możliwy jest równoczesny pomiar całkowitej IgE i IgE swoistej w stosunku do 295 ekstraktów alergenowych i alergenów molekularnych.

Test alergiczny ALEX pozwala na ustalenie indywidualnego profilu uczuleniowego osoby badanej – wskazywane są dokładne molekularne składniki alergenów, które stanowią prawdziwą przyczynę alergii.

Wynik badania ukierunkowuje dalszą diagnostykę, dobór leczenia, a także profilaktykę i monitorowanie terapii.

Większość pacjentów, u których występuje alergia otrzymuje dodatnie wyniki badań dla wielu alergenów w związku z czym prawdziwy czynnik wywołujący objawy alergii może być trudny do identyfikacji. Test alergiczny ALEX pozwala precyzyjnie ustalić właściwą cząstkę uczulającą. 

Badamy alergie na:

 • jad owadów
 • sierść zwierząt
 • mikroorganizmy i zarodniki pleśni
 • rośliny i pyłki roślin
 • pokarmy

Na czym polega test alergiczny ALEX?

 • Alergia to schorzenie polegające na nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na różne alergeny – alergenem tym mogą być np. produkty pokarmowe, sierść zwierząt, rośliny i pyłki roślin, jad owadów czy zarodniki pleśni. W przebiegu alergii u chorego dochodzi do wzrostu stężenia przeciwciał IgE specyficznych dla uczulającej substancji.
 • Alergia objawia się w bardzo różny sposób, wśród możliwych symptomów choroby wymienia się kichanie, katar, kaszel, łzawienie, trudności z oddychaniem, obrzęki, rumień, wysypkę, bóle brzucha, wymioty, wzdęcia czy zaparcia – konsekwencją alergii może być ponadto wstrząs anafilaktyczny, który jest stanem zagrażającym życiu.
 • Świetnym sposobem na wykrycie alergii jest test alergiczny ALEX, który pozwala na ilościowy, równoczesny pomiar poziomu IgE specyficznych dla 295 alergenów, z wykluczeniem wpływu CCD (tzn. z eliminacją reakcji krzyżowych).
 • Test alergiczny ALEX został wprowadzony w 2016 roku i jest to test immunochemiczny wykorzystujący nanotechnologię. W przebiegu tego badania, pierwszym etapem jest sprzęganie ekstraktów alergenów i molekularnych komponentów alergenów z nanocząsteczkami tworzącymi tak zwaną „fazę stałą”.
 • Nanocząsteczki opłaszczone alergenami nanoszone są na podłoże tworząc uporządkowany układ mikrokropek – każda z nich składa się z nanocząsteczek opłaszczonych innym alergenem. Następnie, przeciwciała IgE z krwi osoby badanej wiązane są swoiście z alergenami unieruchomionymi na nanocząsteczkach.
 • Kolejny, wskaźnikowy etap testu polega na wyzwoleniu reakcji barwnej, natężenie której jest proporcjonalne do ilości przeciwciała IgE – obraz przetwarzany jest przy pomocy ImageXplorer, a wynik analizowany jest przez progeam MADx Raptor Software - wyniki wyrażane są w jednostkach kU/l  dla IgE całowitej oraz kUA/l dla IgE swoistej.

Test alergiczny ALEX 2 - 296 parametrów


1089.00 product-price-retail
1320.00 product-price-sale
product-technology
Test immunochemiczny
product-resultTime
do 13 dni roboczych

product-page-label-box1
product-page-label-box2