22 123 95 55

Badania prenatalne

Test SANCO - badanie całogenomowe

 • Jest to kompleksowe, całogenomowe badanie prenatalne wykonywane z krwi matki. 
 • Test określa ryzyko obecności u płodu takich wad genetycznych jak aneuploidie wszystkich chromosomów i zespoły delecji i duplikacji. 
 • Test przeznaczony jest dla wszystkich kobiet w ciąży.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Genomed S.A.

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko aneuploidii wszystkich chromosomów
 • ryzyko ponad 430 zespołów delecji i duplikacji
 • płeć płodu

na stronie1980.00 
2499.00 w placówce

Test NIFTY Pro

 • To nieinwazyjny test genetyczny wykonywany z próbki krwi matki. 
 • Badanie ma na celu określenie ryzyka wystąpienia u płodu wad genetycznych, takich jak trisomie, aneuploidie chromosomów płci czy zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji.
 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich kobiet ciężarnych. 
 • Próbka krwi do badania pobierana jest w miejscu zamieszkania Pacjentki (wizyty domowe) - w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Szczecinie oraz Rzeszowie

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko trisomii 21, 18, 13, 9, 16 i 22 chromosomu
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci
 • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji
 • płeć płodu

na stronie2290.00 
2459.00 

Test NIFTY Plus

 • To nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane z pobranej od ciężarnej próbki krwi. 
 • Celem testu jest określenie ryzyka obecności u płodu trisomii, aneuploidii chromosomów płci i 60 zespołów mikrodelecji i mikroduplikacji.
 • Próbka krwi do badania pobierana jest w jednym z około 100 punktów pobrań w całej Polsce.  

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko trisomii 21, 18, 13, 9, 16 i 22 chromosomu
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci
 • 60 zespołów delecji / duplikacji
 • płeć płodu

na stronie2159.00 

Test NIFTY Standard

 • To nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwalające na ocenę ryzyka występowania u płodu trisomii 21, 18 i 13 chromosomu oraz aneuploidii chromosomów płci. 
 • Materiał do badania stanowi pobrana od ciężarnej próbka krwi żylnej. 
 • Próbkę krwi do badania można pobrać w około 100 punktach pobrań w całej Polsce.

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko trisomii 21, 18, 13 chromosomu
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci
 • płeć płodu

na stronie1959.00 

Test NIFTY Basic

 • To nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne, które sprawdza obecność u płodu trisomii 21, 18 i 13 chromosomu. Test pozwala również na ocenę płci płodu.
 • Badanie wykonywane jest z próbki krwi pobranej od kobiety ciężarnej.
 • Pobranie krwi możliwe jest w około 100 punktach pobrań na terenie całej Polski. 

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko trisomii 21, 18, 13 chromosomu
 • płeć płodu

na stronie1859.00 

Test NIFTY Twins

 • To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny przeznaczony dla ciąż bliźniaczych.
 • Test pozwala na ocenę ryzyka trisomii 21, 18 i 13 chromosomu - ryzyko to oznaczane jest dla całej ciąży. Test sprawdza także obecność chromosomu Y. 
 • Badanie wykonywane jest z próbki krwi pobranej od ciężarnej. Próbka krwi pobierana jest w około 100 punktach pobrań w całej Polsce.

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko trisomii 21, 18, 13 chromosomu
 • obecność chromosomu Y

na stronie1859.00 

Test Harmony

 • Jest to nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane z próbki krwi żylnej pobranej od matki. 
 • Test określa ryzyko obecności u płodu trisomii 21, 18 oraz 13 chromosomu, a także aneuploidii chromosomów płci. 
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko zespołu Pataua
 • ryzyko zespołu Downa
 • ryzyko zespołu Edwardsa
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y
 • płeć dziecka
 • ryzyko mikrodelecji 22q11.2 (zespół DiGeorge’a)

na stronie2349.00 
3499.00 w placówce

TEST SANCO RHD

 • Jest to nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne z krwi matki. 
 • W ramach testu oznaczany jest czynnik RhD u płodu. 
 • Test ten należy wykonywać od 12. do 24. tygodnia ciąży, jeśli przeciwciała odpornościowe anty-D nie są obecne w 12. i/lub w 20. tygodniu ciąży.
 • Cena badania zawiera konsultację online z lekarzem ginekologiem przed wykonaniem badania i po uzyskaniu wyniku.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Genomed S.A.

W ramach pakietu badamy:

 • czynnik RhD u płodu

na stronie580.00 

Badanie prenatalne powinna wykonać każda kobieta po 35. roku życia. Inwazyjne badania prenatalne stanowią ryzyko dla uszkodzenia płodu. Nieinwazyjne badania prenatalne nie stanowią ryzyka do uszkodzenia płodu, a te oparte na badaniu genetycznym są niezwykle dokładne.

Wszystko co musisz wiedziec o badaniach prenatalnych

Badania prenatalne wykonuje się w trakcie ciąży i przeznaczone są dla osób, które chcą sprawdzić, czy ich dziecko jest zdrowe. 97% wyników badań prenatalnych to wyniki prawidłowe, jeżeli jednak zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości to wczesna diagnoza pozwoli przyszłym rodzicom lepiej przygotować się na przyjście na świat dziecka, które będzie wymagało szczególnej opieki. W niektórych przypadkach, wczesne zdiagnozowanie wad u płodu umożliwi wprowadzenie leczenia już w łonie matki lub bezpośrednio po urodzeniu.

Wśród badań prenatalnych wyróżnia się:

 • nieinwazyjne testy przesiewowe, dzięki którym możliwe jest określenie ryzyka wystąpienia danej nieprawidłowości
 • badania inwazyjne - związane z koniecznością pobrania pochodzącej od płodu biologicznej próbki, wiążące się z ryzykiem uszkodzenia płodu

Wskazania do przeprowadzenia badań prenatalnych:

 • WIEK KOBIETY CIĘŻARNEJ - powyżej 35. roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia u dziecka trisomii 21, 13 i 18 chromosomu
 • DZIECKO Z ABERRACJĄ CHROMOSOMOWĄ Z POPRZEDNICH CIĄŻ - zwiększone jest statystyczne ryzyko powtórzenia się aberracji chromosomowych w przypadku dziecka z kolejnej ciąży pomimo prawidłowego kariotypu obojga rodziców
 • ABERRACJA CHROMOSOMOWA U RODZICÓW - niektóre aberracje chromosomowe - takie jak zrównoważona translokacja robertsonowska - u rodzica mogą nie ujawniać się fenotypowo, natomiast u dziecka mogą doprowadzić do trisomii 21 lub 13 chromosomu
 • CHOROBY GENETYCZNE W RODZINIE - jeżeli choroba genetyczna została wcześniej stwierdzona u członka najbliższej rodziny, istnieje wyższe ryzyko jej występowania również w przypadku dziecka
 • ZAPŁODNIENIE IN VITRO - badania epidemiologiczne wskazują, że ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych metodą in vitro jest nieznacznie wyższe w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy