22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Choroba Alzheimera - genotypowanie ApoE, realizacja wysyłkowa

5.00
Ocena użytkowników: 16 ocen

W ramach oferowanego testu sprawdzana jest obecność genetycznych predyspozycji do choroby Alzheimera oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie przeznaczone jest dla osób, które chcą ocenić własne ryzyko tych schorzeń. 

Badanie polega na genotypowaniu APOE - test pozwala na określenie formy genu APOE, odpowiedzialnej za słonności genetyczne do rozwoju choroby Alzheimera i chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie wykonywane jest z pobranego od Pacjenta wymazu z błony śluzowej policzka. 

Badamy ryzyko:

  • choroby Alzheimera
  • chorób sercowo-naczyniowych

Gen APOE a choroba Alzheimera

  • Choroba Alzheimera jest formą demencji - w przebiegu tego schorzenia występują takie dolegliwości jak zaburzenia mowy (również jej rozumienia), zaburzenia pamięci, zmiany behawioralne, zmiany charakterologiczne czy zanikanie zdolności intelektualnych. Choroba Alzheimera to schorzenie nieodwracalne, skutkujące niemożnością samodzielnego funkcjonowania.
  • Jednym z czynników ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera jest obecność allelu ε4 genu APOE. Gen APOE koduje białko złożone z 299 aminokwasów, apolipoproteinę E (ApoE). Zależnie od posiadanego allelu (ε2, ε3, ε4), gen APOE koduje trzy izoformy ApoE - ApoE2, ApoE3 i ApoE4. U osób posiadających allel ε4 (ApoE4) w układzie heterozygotycznym, ryzyko rozwoju choroby Alzheimera zwiększa się o ok. 2-3 razy, natomiast u osób z allelem ε4 w układzie homozygotycznym, ryzyko to wzrasta o ok. 10 razy.
  • Posiadanie formy ApoE4 nie oznacza, że choroba Alzheimera na pewno się rozwinie - jej obecność jest uznawana za czynnik zwiększający ryzyko rozwoju tego schorzenia.

Choroba Alzheimera - genotypowanie ApoE, realizacja wysyłkowa


345.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie
Czas oczekiwania na wynik:
do 14 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce