Rak piersi i jajnika – badanie genetyczne

Pakiet badań genetycznych

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

 • Jest to specjalistyczne badanie genetyczne z próbki śliny, dzięki któremu poznasz swoje ryzyko zachorowania na raka piersi
 • Badanych jest 20 genów przy pomocy techniki NGS – pozwala ona na sprawdzenie wszystkich, nawet najrzadszych mutacji w tych genach
 • Wiedza o predyspozycjach pozwala na podjęcie odpowiedniej profilaktyki
 • Dzięki niej ryzyko choroby znacznie się zmniejszy lub zostanie ona wykryta na wczesnym etapie
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak jajnika – panel rozszerzony, 19 genów, met. NGS

 • Jest do specjalistyczne badanie genetyczne, przyczyniające się do określenia ryzyka zachorowania na raka jajnika
 • Świadomość własnego ryzyka jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki
 • W ramach testu rozlegle badanych jest 19 genów
 • Zastosowana metoda NGS pozwala na zbadanie wszystkich mutacji w tych genach
 • Badanie wykonywane jest z próbki śliny
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 25 genów, met. NGS

 • To specjalistyczny test genetyczny, pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub jajnika
 • Test wykonywany jest z próbki śliny, a badanych genów jest 25
 • Dzięki zastosowanej metodzie NGS możliwe jest sprawdzenie wszystkich, nawet najrzadziej występujących mutacji
 • Wiedza o swoim ryzyku jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

 • Najszersze badanie genu BRCA1 dostępne w Polsce. Analizujemy 16 mutacji genu BRCA1
 • Profilaktyka przeciwko rakowi piersi i jajnika poprzez badania genetyczne pozwoli na ocenę ryzyka zachorowania i jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

330 zł
429 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką nowotworową
 • Analiza genów BRCA1 i BRCA2 pozwoli na określenie ryzyka rozwoju raka piersi i raka jajnika – wynik testu umożliwi również jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

484 zł
599 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2 metodą NGS (sekwencjonowanie nowej generacji)

 • Badanie polega na analizie całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 przy pomocy innowacyjnej metody – Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)
 • Dzięki wykonaniu tego testu możliwe jest ustalenie ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika, a także dostosowanie odpowiedniej profilaktyki nowotworowej na podstawie uzyskanego wyniku
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 079 zł
2 599 zł

Zobacz jak wykonać badanie

Jak zrobić badanie genetyczne w kierunku raka piersi i raka jajnika?

 • W celu wykonania badania genetycznego genów BRCA, należy zamówić i opłacić wybrany test przez internet, po czym do pacjenta zostanie dostarczony kod zamówionego badania (poprzez SMS i e-mail).
 • Z uzyskanym kodem badania należy zgłosić się do wybranego punktu pobrań (z czterystu dostępnych na terenie całego kraju) i tam go okazać – pozwoli to na pobranie kilku mililitrów krwi do analizy genetycznej.
 • Do pobrania krwi nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie pacjenta. Odbiór gotowego wyniku analizy genetycznej możliwy jest w punkcie pobrań lub w wersji elektronicznej na platformie internetowej laboratorium.

Punkty pobrań

Ryzyko raka piersi a mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

 • BRCA1 i BRCA2 to bardzo ważne geny supresorowe (czyli geny mające na celu zapobieganie występowaniu nowotworów) – kodują one białka odgrywające rolę w naprawie uszkodzeń DNA. Jeżeli w którymś z tych genów obecna jest mutacja, silnie zwiększa się ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe piersi i/lub jajnika.
 • Nosicielstwo mutacji w genie BRCA1 wiąże się z 70-80% całożyciowym ryzykiem zachorowania na raka piersi i 40% prawdopodobieństwem wystąpienia raka jajnika. Osoby ze zmutowanym genem BRCA2 mają około 60% całożyciowe ryzyko raka piersi i ok. 30% ryzyko rozwoju raka jajnika. Mutacje w tych genach zwiększają także prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty u mężczyzn czy raka trzustki.
 • Mutacje w genach BRCA można wykryć przy pomocy prostych testów genetycznych, czyli jednej z najbardziej wiarygodnych metod diagnostycznych – badanie wykonywane jest przy pomocy takich technik jak sekwencjonowanie DNA metodą Sangera czy Sekwencjonowanie Nowej Generacji (NGS).
 • Osoby, u których potwierdzono nosicielstwo mutacji w genach BRCA, muszą zostać objęte odpowiednim programem profilaktycznym (ogromnie ważne jest m.in. wykonywanie badań obrazowych piersi co pół roku). Nosicielki mutacji BRCA po 40. roku życia powinny rozważyć profilaktyczne usunięcie piersi i/lub jajników, dzięki czemu ryzyko zachorowania spadnie o 90%.