Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2
Profilaktyczne badania genetyczne

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką nowotworową
 • Analiza genów BRCA1 i BRCA2 pozwoli na określenie ryzyka rozwoju raka piersi i raka jajnika – wynik testu umożliwi również jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

484 zł

599 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

Rak piersi

Rak piersi

 • Jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce (rocznie choruje ponad 16 tysięcy Polek)
 • Prawdopodobieństwo rozwoju tego schorzenia znacznie się zwiększa w przypadku nosicielstwa mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 – całożyciowe ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi wtedy odpowiednio 70% i 56%
Rak jajnika

Rak jajnika

 • Rak jajnika to bardzo podstępny nowotwór złośliwy – najczęściej wykrywa się go już w zaawansowanym stadium ze względu na bardzo długi czas jego rozwoju bez żadnych specyficznych objawów
 • Rocznie diagnozuje się w Polsce około 4 tysięcy nowych zachorowań na raka jajnika
 • Nosicielki mutacji genu BRCA1 obciążone są 40% całożyciowym ryzykiem wystąpienia tej choroby, w przypadku nosicielek mutacji w genie BRCA2 ryzyko to wynosi 27%

W ramach tego pakietu badamy:

Gen BRCA1

Test obejmuje analizę 16 mutacji genu BRCA1 (włączając w to 5 mutacji najpowszechniejszych w populacji polskiej, których badanie zalecane jest przez Ministerstwo Zdrowia)

Gen BRCA2

Badamy mutację c.7913_7917delTTCCT,​p.F2638*​ w genie BRCA2

Wskazania do wykonania badania genetycznego

Doświadczenie naukowe

WYSTĘPOWANIE RAKA PIERSI / RAKA JAJNIKA WŚRÓD BLISKICH KREWNYCH

Szacuje się, że nawet 30% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych związane jest z predyspozycjami genetycznymi. Kobiety, w rodzinach których pojawiały się już raki piersi i/lub jajnika, również mają podwyższone ryzyko zachorowania na nie

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE PREDYSPOZYCJI DO NOWOTWORU DZIECKU

Kobiety, u których zdiagnozowano już raka piersi i/lub raka jajnika, mogą sprawdzić, czy choroba pojawiła się u nich na skutek predyspozycji genetycznych. Istnieje 50% szans, że szkodliwa mutacja zostanie odziedziczona przez potomstwo i również u niego zwiększy prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu

Doświadczenie naukowe

CZŁONEK RODZINY JEST NOSICIELEM MUTACJI W GENACH BRCA1 LUB BRCA2

Mutacje w genach BRCA1 lub BRCA2 mogą zostać odziedziczone, wskazaniem do zrobienia testu genetycznego jest więc potwierdzenie nosicielstwa szkodliwej mutacji u członka najbliższej rodziny

Najlepsze laboratoria

ROZWAŻANIE STOSOWANIA HORMONALNYCH ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH

Ryzyko wystąpienia raka piersi dodatkowo wzrasta, gdy obciążona mutacją BRCA1 kobieta stosowała hormonalne środki antykoncepcyjne przed 25. rokiem życia

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Szkodliwe zmiany w genach BRCA1 i BRCA2 nie we wszystkich przypadkach są dziedziczone – mogą pojawić się także podczas zapłodnienia. Są one obecne więc również u tych osób, w rodzinie których dotychczas mutacje takie nie występowały

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genów BRCA1 i BRCA2?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne genów BRCA1 i BRCA2 umożliwia ocenę ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – potwierdzenie obecności mutacji w tych genach nie oznacza jednak, że choroba nowotworowa rozwinie się na 100%. Wynik badania genetycznego stanowi podstawę do wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego można zminimalizować m.in. poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do własnego stylu życia – bardzo ważna jest zdrowa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne czy brak przyjmowania hormonalnej antykoncepcji przed 25. rokiem życia w przypadku nosicielstwa mutacji w genie BRCA1. Podjęcie odpowiedniej profilaktyki nowotworowej to znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby.

Doświadczenie naukowe

Świadomość własnych genetycznych skłonności ma ogromne znaczenie – nosicielki mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 obejmowane są specjalnym programem profilaktycznym, ze względu na przynależność do grupy wysokiego ryzyka zachorowania muszą zostać one otoczone szczególną opieką lekarzy.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli choroba nowotworowa rozwinie się u nosicielki mutacji genu BRCA1 lub BRCA2, to dzięki częstemu wykonywaniu badań profilaktycznych, zostanie ona zdiagnozowana w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Wczesne wykrycie to ponad 90% szans na całkowite wyleczenie.

Najlepsze laboratoria

Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej oznacza również mniej skomplikowaną i mniej obciążającą pacjentkę terapię w porównaniu do leczenia nowotworów bardziej zaawansowanych.

Mutacje genów BRCA1 i BRCA2 to znacznie większe ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika

 • Mutacje genów BRCA1 i BRCA2 to mutacje najsilniej predysponujące do raka piersi i raka jajnika. Geny BRCA1 i BRCA2 są genami supresorowymi, których zadaniem jest ochrona organizmu przed powstaniem nowotworu.
 • Kodują one białka ogrywające rolę w regulacji podziałów komórkowych i w naprawie uszkodzeń DNA. Mutacje w którymkolwiek z tych genów skutkują niekontrolowanymi podziałami komórkowymi, w wyniku czego rozwija się nowotwór.
 • Szacuje się, że w Polsce nosicielstwo mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2 dotyczy około 200 tysięcy kobiet. Nieprawidłowy gen BRCA1 wiąże się z 70% całożyciowym ryzykiem rozwoju raka piersi i 40% ryzykiem rozwoju raka jajnika. Mutacje genu BRCA2 to natomiast 56% ryzyko wystąpienia raka piersi i 27% raka jajnika.
 • Kobiety z mutacjami genów BRCA1 lub BRCA2 obejmowane są specjalnym programem profilaktycznym – między innymi powinny one wykonywać co pół roku obrazowe badania piersi i USG ginekologiczne. Nosicielki szkodliwych zmian w tych genach mogą również rozważyć profilaktyczne usunięcie piersi i/lub jajników (zaleca się to zwykle po 40. roku życia), co zredukuje ryzyko rozwoju choroby aż o 90%.

Ryzyko wystąpienia raka piersi

Jak zrobić badanie genetyczne genów BRCA1 i BRCA2?

 • Badanie genów BRCA1 i BRCA2 wystarczy wykonać tylko raz w ciągu życia, do zrobienia testu nie trzeba też przygotowywać się w żaden sposób – konieczne jest tylko pobranie od osoby badanej niewielkiej ilości krwi.
 • Krew pobierana jest w 380 punktach w całym kraju – do dowolnego punktu należy zgłosić się wraz z unikalnym numerem badania. Numer ten pacjent otrzymuje niezwłocznie po zamówieniu badania przez internet.
 • Materiał genetyczny pozyskany z krwi analizowany jest następnie w wyspecjalizowanym laboratorium. Wynik udostępniany jest pacjentowi przez internet, można go ponadto odebrać w punkcie pobrań.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Cena badania:

484 zł

599 zł