Nowotwory - mężczyźni
Profilaktyczne badania genetyczne

Nowotwory - mężczyźni

 • Dla wszystkich mężczyzn interesujących się profilaktyką nowotworów złośliwych
 • Test genetyczny pod kątem nowotworów to sposób na poznanie własnych predyspozycji do rozwoju tych schorzeń, co stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich działań przyczyniających się do istotnego ograniczenia ryzyka zachorowania
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka tarczycy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jelita grubego

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka nerki

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka prostaty

Cena badania:

1 089 zł

1 549 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

Rak prostaty

Rak prostaty

 • Jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce - rocznie wykrywa się ok. 9 tys. nowych przypadków
 • Ryzyko zachorowania na raka prostaty zwiększa się na skutek mutacji obecnych w genach HOXB13 i CHEK2
Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

 • Rocznie wykrywa się go u 9 tysięcy polskich mężczyzn
 • Mężczyźni obciążeni mutacją w genie CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w porównaniu do ogólnej populacji
Rak tarczycy

Rak tarczycy

 • Rak tarczycy to schorzenie zazwyczaj rozwijające się powoli, cechujące się również niską złośliwością - rocznie zapada na niego 400 Polaków
 • Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się, jeżeli w DNA występują mutacje genu CHEK2
Rak nerki

Rak nerki

 • Na raka nerki rocznie zapadają niemal 3 tysiące Polaków
 • 30% wszystkich przypadków raka nerki związanych jest z wieloletnim czynnym lub biernym paleniem tytoniu
 • Osoby z mutacją w genie CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu w porównaniu do osób z prawidłowym genem

W ramach tego pakietu badamy:

Gen HOXB13

Mutacja w genie HOXB13 wiąże się z 20-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na raka prostaty

Gen CHEK2

Obciążenie mutacjami w genie CHEK2 skutkuje zwiększeniem ryzyka rozwoju raka nerki, jelita grubego, tarczycy oraz prostaty

Gen BRCA1

Mutacje w genie BRCA1 zwiększają ryzyko rozwoju raka prostaty

Gen BRCA2

Mutacja w genie BRCA2 wiąże się z ok. 5-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na raka prostaty

Gen NBN

Posiadanie nieprawidłowości genu NBN wiąże się z 10-krotnie większym ryzykiem zachorowania na raka prostaty

Dlaczego powinieneś przeprowadzić badanie genetyczne pod kątem nowotworów złośliwych?

Doświadczenie naukowe

PRZYPADKI ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W RODZINIE

Nawet 30% wszystkich nowotworów rozwija się na skutek obecności predyspozycji genetycznych. Mężczyźni, w rodzinie których występowały już nowotwory złośliwe, są również w większym stopniu narażeni na zachorowanie

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE OBCIĄŻENIA GENETYCZNEGO POTOMSTWU

Mężczyźni, którzy obecnie chorują lub przebyli w przeszłości nowotwór złośliwy mogą dowiedzieć się, czy choroba nowotworowa pojawiła się u nich na skutek predyspozycji genetycznych. Predyspozycje te mogą zostać przekazane potomstwu i również u niego zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwór

Doświadczenie naukowe

BLISKI KREWNY JEST NOSICIELEM MUTACJI ZWIĘKSZAJĄCEJ RYZYKO NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Mutacje predysponujące do nowotworów złośliwych przekazywane są potomstwu z 50% prawdopodobieństwem - dlatego mężczyźni, w rodzinie których potwierdzono już nosicielstwo szkodliwej mutacji, również powinni zrobić test genetyczny

Najlepsze laboratoria

PALENIE TYTONIU

Palenie tytoniu (zarówno czynne, jak i bierne) znacznie zwiększa ryzyko różnych nowotworów ze względu na związki kancerogenne zawarte w dymie papierosowym. Ryzyko to dodatkowo się zwiększa w przypadku obecności predyspozycji genetycznych

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje predysponujące do rozwoju nowotworu złośliwego nie zawsze są dziedziczone – mogą pojawić się również podczas zapłodnienia. Nosicielami szkodliwych zmian mogą więc być też osoby, w rodzinie których dotychczas nie występowały żadne przypadki nowotworów złośliwych

Co zyskujesz dzięki przeprowadzeniu badania genetycznego w kierunku raka?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia ocenę ryzyka zachorowania na dany typ raka. Wykrycie nieprawidłowości predysponujących do rozwoju nowotworu nie oznacza jednak, że choroba ta na pewno się pojawi. Badanie genetyczne pozwala więc na uzyskanie informacji o własnych predyspozycjach i stanowi podstawę ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko rozwoju nowotworu można zmniejszyć np. prowadząc odpowiedni styl życia - ważna jest dieta bogata w warzywa i owoce, regularna aktywność fizyczna czy niepalenie papierosów.

Doświadczenie naukowe

Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory obejmowani są specjalnym programem profilaktycznym - muszą być otoczeni szczególną opieką lekarską ze względu na przynależność do grupy wysokiego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele mutacji powinni odpowiednio często wykonywać badania profilaktyczne - dzięki temu, nawet jeżeli dojdzie do rozwoju nowotworu, zostanie on rozpoznany we wczesnym etapie. Wczesna diagnoza jest kluczowa w przypadku raka - istnieje wtedy ponad 90% szans na całkowite pokonanie choroby.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym etapie rozwoju, zastosowana terapia nie będzie tak skomplikowana i obciążająca dla chorego jak w przypadku nowotworów diagnozowanych w bardziej zaawansowanym stadium.

Mutacje genów BRCA to kilkukrotnie większe ryzyko rozwoju raka prostaty i raka sutka

 • Geny BRCA1 i BRCA2 są genami supresorowymi, zapobiegającymi występowaniu nowotworów. Geny te kodują białka odpowiedzialne za prawidłowy przebieg podziałów komórkowych oraz naprawę uszkodzeń materiału genetycznego.
 • W przypadku mutacji tych genów może dojść do utraty kontroli nad podziałami komórkowymi, w konsekwencji czego może pojawić się nowotwór.
 • Mutacje w genach BRCA dziedziczone są autosomalnie dominująco - ten sposób dziedziczenia oznacza, że już jedna zmutowana kopia genu przekazana od jednego z rodziców zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu.
 • Ryzyko rozwoju raka prostaty w przypadku posiadania mutacji tych genów jest ok. 5-krotnie większe w porównaniu do mężczyzn, którzy tej mutacji nie posiadają.
 • Mutacje te zwiększają także ryzyko zachorowania na raka sutka. Nowotwór ten uznawany jest za przypadłość typowo kobiecą, ale może wystąpić także u panów. W Polsce co roku stwierdza się ok. 300 przypadków raka sutka u mężczyzn.

Mutacja BRCA2 u mężczyzn

Mutacje w genie CHEK2 predysponują do zachorowania na kilka typów nowotworów

 • Gen CHEK2 to gen kodujący białko regulatorowe, które zapobiega nadmiernym podziałom komórek z uszkodzonym DNA. Mutacje tego genu prowadzą do niekontrolowanych podziałów nieprawidłowych komórek i rozwoju nowotworu.
 • W Polsce nosicielstwo mutacji w genie CHEK2 dotyczy 1 na 100 osób. Mutacje te dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący – szansa na przekazanie ich kolejnemu pokoleniu wynosi 50%.
 • Zmutowany gen CHEK2 zwiększa ryzyko rozwoju kilku rodzajów nowotworów złośliwych - ryzyko rozwoju raka jelita grubego, prostaty i raka nerki wzrasta 2-krotnie, raka tarczycy – 5-krotnie, a raka sutka - 10-krotnie.

Mutacje w genie HOXB13 wiążą się z 20-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju raka prostaty

 • Gen HOXB13 należy do rodziny genów homeoboksowych, koduje białko regulujące ekspresję innych białek, jest także uznawane za supresora nowotworów - zapobiega nadmiernemu wzrostowi i niekontrolowanym podziałom komórek. Mutacje tego genu zaburzają więc te procesy, co sprzyja powstawaniu nowotworów.
 • Mutacje obecne w genie HOXB13 dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący, wystarczy więc jedna zmutowana kopia otrzymana od jednego rodzica, aby ryzyko rozwoju nowotworu zostało zwiększone.
 • Mutacje w genie HOXB13 zwiększają aż 20-krotnie prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty w porównaniu do populacji ogólnej.

10-krotnie większe ryzyko nowotworu

Zmutowany gen NBN powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty

10-krotnie większe ryzyko nowotworu

 • Gen NBN koduje nibrynę - białko pełniące ważną rolę w naprawie uszkodzeń materiału genetycznego. Jeżeli gen jest zmutowany, procesy naprawcze nie mogą przebiegać prawidłowo i ryzyko rozwoju nowotworu wzrasta.
 • Mutacje genu NBN w układzie heterozygotycznym (jeżeli tylko jedna kopia genu jest nieprawidłowa) zwiększają 10-krotnie ryzyko wystąpienia raka prostaty. Mogą mieć one także związek z większym prawdopodobieństwem zachorowania na czerniaka oraz białaczkę limfoblastyczną.
 • Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji w genie NBN, powinni unikać promieniowania rentgenowskiego - białko NBN bierze bowiem udział w naprawie uszkodzeń DNA spowodowanych przede wszystkim ekspozycją na promieniowanie jonizujące.
 • Jeżeli dwie kopie genu NBN są zmutowane, dochodzi do rozwoju zespołu Nijmegen - choroby, w przebiegu której u dzieci występuje większa podatność na rozwój takich nowotworów jak chłoniaki, glejaki i rdzeniaki. Ponadto, u chorego dziecka występuje także niski wzrost, małogłowie, opóźnienie umysłowe i obniżona odporność.

Jak wykonać test genetyczny w kierunku raka?

 • Test genetyczny pozwalający na określenie ryzyka wystąpienia u nas nowotworów złośliwych przeprowadzany jest wyspecjalizowanym laboratorium. DNA osoby badanej pozyskiwany jest z niewielkiej próbki krwi.
 • Pobranie krwi możliwe jest w 380 punktach w całej Polsce, nie jest wymagane specjalne przygotowanie do tego procesu. Wystarczy zgłosić się do dowolnego punktu wraz z numerem badania – numer ten pacjent otrzymuje niezwłocznie (poprzez SMS) po dokonaniu transakcji online.
 • Wynik analizy genetycznej udostępniany jest pacjentowi przez internet, można odebrać go również w punkcie pobrań.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Nowotwory - mężczyźni

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Cena badania:

1 089 zł

1 549 zł