22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Panel oddechowy (21 alergenów)

4.00
Ocena użytkowników: 142 ocen

Badanie polega na ilościowym oznaczeniu we krwi przeciwciał IgE specyficznych dla 21 alergenów oddechowych.

Test powinny wykonać osoby, u których podejrzewana jest alergia wziewna zarówno całoroczna, jak i sezonowa.

Na podstawie uzyskanego wyniku możliwe jest wdrożenie leczenia / przygotowanie dla pacjenta odpowiednich zaleceń – dzięki temu rozwój alergii zostanie zahamowany, a występujące objawy wyeliminowane.

Testy alergiczne - panel oddechowy - to immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 21 alergenów oddechowych.  

Badamy ryzyko alergii na:

  • mikroorganizmy i zarodniki pleśni
  • roztocza kurzu domowego
  • sierść zwierząt
  • pyłki roślin

Alergia wziewna – co to jest i na czym polega badanie krwi w jej kierunku?

  • Alergia wziewna rozwija się na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na alergeny oddechowe, wśród których wymienia się pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt czy zarodniki pleśni i grzybów.
  • Niewłaściwa odpowiedź układu odpornościowego polega na produkcji przeciwciał klasy IgE specyficznych dla substancji uczulającej - konsekwencją tego jest występowanie u pacjenta różnych symptomów. Jedną z cech alergii jest to, że objawy kliniczne pojawią się w krótkim czasie od kontaktu z alergenem.
  • Do najczęściej występujących objawów alergii wziewnej zalicza się katar, kichanie, kaszel, łzawienie, drapanie w gardle, swędzenie oczu czy duszności. Alergia wziewna może ponadto być przyczyną stanu zagrożenia życia, nazywanego wstrząsem anafilaktycznym.
  • W diagnostyce alergii wziewnej stosowane są testy alergiczne polegające na ilościowym oznaczeniu przeciwciał IgE swoistych dla poszczególnych alergenów. W ramach testu w surowicy krwi ilościowo oznaczane są in vitro przeciwciała IgE – przeciwciała te są specyficzne dla 21 alergenów oddechowych.
  • Poziom swoistych IgE u osoby z alergią jest wykrywalny, podczas gdy u osoby zdrowej przeciwciała te nie występują (lub ich stężenie nie jest wykrywalne). Dzięki takiemu badaniu możliwe jest więc bezpieczne zidentyfikowanie uczulającego nas alergenu.

Panel oddechowy (21 alergenów)


205.00 na stronie
259.00 w placówce
Technologia badania:
Test ELISA
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce