22 123 95 55
PL

Choroba Alzheimera

4.00
Ocena użytkowników: 197 ocen

To badanie genetyczne sprawdza obecność predyspozycji do choroby Alezheimera i schorzeń sercowo-naczyniowych

Przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących ocenić swoje ryzyko tych chorób.

Badanie genetyczne może przyczynić się do postawienia odpowiedniej diagnozy, wynik testu jest również podstawą do wdrożenia działań profilaktycznych.

Badamy ryzyko:

  • choroby Alzheimera
  • chorób sercowo-naczyniowych

Badane geny:

  • Gen APOE - forma ε4 genu APOE związana jest z podwyższonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera

Badamy ryzyko:

  • CHOROBY ALZHEIMERA - jest ona nieodwracalną formą demencji i jednym z najczęściej występujących schorzeń neuropsychiatrycznych. Szacuje się, że ponad 60% pacjentów z chorobą Alzheimera cierpi na jej postać sporadyczną z wieloczynnikowym typem dziedziczenia – ogromną rolę odgrywa w nim polimorfizm genu APOE

Obecność allelu ε4 genu APOE wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera

  • Choroba Alzheimera to forma demencji cechująca się występowaniem takich objawów jak zaburzenia pamięci, mowy (także jej rozumienia), postępujące zanikanie zdolności intelektualnych czy zmiany behawioralne i charakterologiczne. Choroba Alzheimera skutkuje niemożnością samodzielnego funkcjonowania i jest to choroba nieodwracalna.
  • Czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera jest między innymi występowanie allelu ε4 genu APOE – obecność tego allelu nie oznacza jednak, że choroba na pewno się rozwinie, świadczy jedynie o podwyższonym ryzyku jej wystąpienia. Prawdopodobieństwo to zwiększa się 3-krotnie jeżeli allel ε4 występuje w układzie heterozygotycznym, a jeśli obecny jest on w układzie homozygotycznym, ryzyko zachorowania wzrasta o około 15 razy.
  • Pozostałe allele genu APOE nie zwiększają prawdopodobieństwa rozwoju choroby Alzheimera. Allel ε3 w ogóle nie wpływa na to ryzyko, podczas gdy allel ε2 najprawdopodobniej ma właściwości ochronne przed rozwojem tego schorzenia. Obecność tego allelu genu APOE zwiększa jednak ryzyko hiperlipoproteinemii typu III i schorzeń sercowo-naczyniowych.

Choroba Alzheimera


349.00 na stronie
379.00 w placówce
Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 30 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce