22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

NANOBIOME - badanie mikrobiomu jelit

4.10
Ocena użytkowników: 154 ocen

Badanie NANOBIOME pozwala na uzyskanie najbardziej szczegółowego obrazu stanu mikrobioty jelitowej.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie zamawia kuriera zwrotnego, postępując zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu.

Test NANOBIOME wykonywany jest przy pomocy technologii długich odczytów - sekwencjonowania nanoporowego.  W ramach badania analizowana jest całość materiału genetycznego (zasiedlających jelita bakterii) zawarta w pobranej od Pacjenta próbce.

Badanie pozwala na ocenę różnorodności bakterii bytujących w jelicie. Stan mikrobioty jelit ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Materiał do badania stanowi próbka kału.

Raport z badania zawiera:

  • ocenę ogólnej bioróżnorodności
  • wskazanie enterotypu charakteryzującego środowisko bakteryjne
  • porównanie udziału najistotniejszych grup bakteryjnych do bazy wyników Polaków
  • podstawowe zalecenia i rekomendacje
  • interaktywną przeglądarkę mikrobiomu

NANOBIOME - najbardziej szczegółowe badanie stanu mikrobioty jelitowej 

  • Badanie NANOBIOME polega na analizie mikrobiomu jelit, czyli zbioru genów bakterii bytujących w jelicie. Do wykonania tego badania wykorzystywane jest sekwencjonowanie nanoporowe (technologia długich odczytów). Aktualnie jest to jedyna metoda pozwalająca na uzyskanie nieskończenie długich odczytów sekwencji nukleotydowej.
  • Dzięki temu możliwe jest skuteczne rozróżnienie nawet blisko spokrewnionych ze sobą drobnoustroujów. Ponadto, otrzymywanych z sekwencjonowania danych nie zaburzają błędy związane z powielaniem materiału genetycznego w trakcie analizy.
  • W ramach badania NANOBIOME analizowana jest całość materiału genetycznego (zasiedlających jelita bakterii) zawarta w pobranej od Pacjenta próbce kału. Test ten pozwala więc na uzyskanie najbardziej szczegółowych informacji na temat mikrobioty jelitowej osoby badanej.
  • Raport z testu NANOBIOME zawiera ocenę różnorodności zasiedlających jelita bakterii, wskazanie enterotypu cechującego środowisko bakteryjne, porównanie ilości poszczególnych grup bakteryjnych do bazy wyników typowych oraz podstawowe zalecenia i rekomendacje dla Pacjenta.

NANOBIOME - badanie mikrobiomu jelit


989.00 na stronie
1249.00 w placówce
Technologia badania:
Sekwencjonowanie nanoporowe
Czas oczekiwania na wynik:
do 6 tygodni od dostarczenia próbki do laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce