Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 153 geny, met. NGS

Ocena użytkowników: 57 ocen
3.8

Jest to kompleksowy, specjalistyczny test wykonywany z próbki śliny w kierunku nowotworów złośliwych

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału, kontaktując się z nami mailowo. 

Badanie pozwala na ocenę ryzyka wielu różnych nowotworów.

Polega na analizie 153 genów jednocześnie dzięki zastosowanej metodzie NGS.

Dzięki wiedzy o obciążeniu możliwe jest podjęcie właściwej profilaktyki, która pozwoli na zmniejszenie ryzyka choroby lub wczesne jej wykrycie.

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi, jajnika, endometrium, prostaty
 • raka jelita grubego, żołądka, tarczycy, nerki, trzustki, pęcherza
 • czerniaka, mięsaka
 • nowotworów mózgu, układu krwiotwórczego
 • Typ badania

  Badanie wysyłkowe
  Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 153 geny, met. NGS

  Cena online:

  3299.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 7 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Nowotwory złośliwe a predyspozycje genetyczne

  • Predyspozycje genetyczne to jeden z czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – szacuje się, że dotyczą one ok. 10-30% wszystkich przypadków tych nowotworów. Predyspozycje te polegają na obecności w genach Pacjenta mutacji (zmian), które skutkują powstaniem nieprawidłowego białka.
  • Wśród cech charakterystycznych dla nowotworów związanych z predyspozycjami genetycznymi wymienia się: młody wiek ich rozwoju, występowanie tego samego typu nowotworu u kilku osób z jednej rodziny, występowanie obustronnego nowotworu w przypadku narządów parzystych, obecność dwóch niezależnych ognisk nowotworu u jednej osoby czy występowanie kilku różnych nowotworów u jednej osoby.
  • Wyróżnia się wiele genów wiązanych z większym ryzykiem zachorowania na nowotwory, zalicza się do nich np. geny BRCA1 i BRCA2 (ich mutacje silnie zwiększają one ryzyko raka piersi i raka jajnika), APC (mutacje tego genu prowadzą do rozwoju raka jelita grubego w niemal każdym przypadku) czy TP53 (jego mutacje odpowiedzialne są za tzw. zespół Li-Fraumeni, w przypadku którego całożyciowe ryzyko nowotworu szacowane jest na ok. 78% i dotyczy ono wielu różnych nowotworów).
  • Jedynym sposobem na dowiedzenie się, czy jesteśmy obciążeni takimi mutacjami, jest przeprowadzenie odpowiednich badań genetycznych. Oferowane przez nas kompleksowe badanie umożliwia sprawdzenie aż 153 genów pod kątem mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na różne typy nowotworów. Dzięki wykorzystywanej nowoczesnej metodzie Sekwencjonowania Nowej Generacji możliwe jest wykrycie nawet tych rzadko występujących zmian w genach. W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne.
  • Do wykonania testu niezbędna jest tylko niewielka próbka śliny pobranej od osoby badanej. Test przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium genetycznym Fulgent Genetics w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na realizację tego badania w Polsce.
  Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 153 geny, met. NGS

  Cena online:

  3299.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 7 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic