22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Badanie WES PROFILAKTYKA - sekwencjonowanie całego eksomu

5.00
Ocena użytkowników: 44 ocen

WES PROFILAKTYKA jest badaniem genetycznym polegającym na analizie całego eksomu, wykonywanym w celach profilaktycznych. 

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału.

Badanie WES PROFILAKTYKA przeznaczone jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych bez objawów. Wykonywane jest przy pomocy metody NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji).

Badanie umożliwia sprawdzenie wszystkich genów Pacjenta pod kątem obecności w nich zmian, które mogą skutkować rozwojem w przyszłości schorzeń różnego typu. Na wyniku raportowane są zmiany uznawane za niebezpieczne dla zdrowia (według bazy danych ClinVar).

Materiałem do badania jest tzw. sucha kropla krwi. W cenie testu zawarta jest konsultacja telefoniczna wyniku z lekarzem genetykiem.

Badanie obejmuje:

  • sekwencjonowanie całego eksomu, w celach profilaktycznych

WES PROFILAKTYKA - analiza całego eksomu, wykonywana w celach profilaktycznych

  • Badanie WES (ang. Whole Exome Sequencing) to sekwencjonowanie całego eksomu, czyli części kodujących wszystkich znanych genów człowieka w ramach tylko jednej analizy.
  • Badanie przeprowadzane jest przy pomocy jednej z najnowocześniejszych technik biologii molekularnej - Sekwencjonowania Nowej Generacji, NGS. 
  • Badanie WES PROFILAKTYKA przeznaczone jest dla wszystkich osób bez objawów - można wykonywać je zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Test sprawdza wszystkie geny Pacjenta w kierunku zmian mogących skutkować rozwojem w przyszłości różnego typu schorzeń. Na wyniku testu uwzględniane są wszystkie zmiany patogenne (według bazy danych ClinVar).
  • Do wykonania badania WES PROFILAKTYKA konieczne jest tylko pobranie od Pacjenta niewielkiej próbki krwi z palca (tzw. sucha kropla krwi). Cena badania zawiera konsultację uzyskanego wyniku z doświadczonym lekarzem genetykiem. 

Badanie WES PROFILAKTYKA - sekwencjonowanie całego eksomu


5196.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 8 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce