22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Autyzm - badanie 121 genów, met. NGS

4.40
Ocena użytkowników: 34 ocen

Jest to specjalistyczny test genetyczny w kierunku przyczyn autyzmu

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału kontaktując się z nami drogą mailową. 

Badanie polega na analizie aż 121 genów wiązanych z objawami autyzmu.

Test wykonywany jest przy pomocy metody Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), dzięki czemu wszystkie geny mogą zostać dokładnie zbadane w ramach jednej analizy.

Badanie jest pomocne w ustaleniu przyczyn autyzmu - wiedza o przyczynie jest kluczowa dla podjęcia odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Pozwoli również na określenie, w jaki sposób choroba będzie się dalej rozwijać i czy można temu zapobiec.

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy przyczyny:

  • autyzmu

Autyzm a czynniki genetyczne

  • Autyzm to grupa zaburzeń określanych jako zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorders). Są to zaburzenia neurorozwojowe, które najczęściej pojawiają się w pierwszych 3 latach życia.  
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu cechują się upośledzeniem relacji społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także powtarzającymi się, stereotypowymi zachowaniami. Szacuje się, że w Polsce problem różnych form autyzmu dotyczy około 250 – 350 tysięcy osób.
  • Nadal nie są znane dokładne przyczyny autyzmu – wskazuje się, że ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne. Przyczyny genetyczne autyzmu udaje się potwierdzić u około 25% Pacjentów.  
  • Wśród chorób genetycznych, w przebiegu których występują objawy autyzmu, wymienia się np. zespół łamliwego chromosomu X, stwardnienie guzowate, neurofibromatozę typu I, zespół Angelmana, zespół Retta czy zespół Smitha, Lemlego i Opitza.
  • W oferowanym przez nas teście badanych jest 121 genów - dzięki zastosowanej metodzie (Sekwencjonowanie Nowej Generacji) możliwe jest przeanalizowanie wszystkich genów w ramach jednej analizy.  
  • Analiza genetyczna przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych specjalistów w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym w USA. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tego badania w Polsce.

Autyzm - badanie 121 genów, met. NGS


5699.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 9 tygodni

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce