Polityka prywatności sklepu internetowego Zdrowegeny.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zdrowegeny.pl sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 44b, 02-662 Warszawa przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, używając w tym celu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniając wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zdrowegeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 44b, 02-662 Warszawa, jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03) przetwarzając dane osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego zdrowegeny.pl – (Sklep).
 3. Zdrowegeny.pl sp. z o.o. chroni dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w zakresie w jakim zostały udostępnione oraz w celu świadczenia Użytkownikom usług, na których świadczenie Użytkownik wyraził zgodę, jak również w celu oferowania Użytkownikom własnych usług.
 5. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest jego osobna zgoda, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, w jakim zgoda ta została wyrażona.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ma on prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również może żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.
 7. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, może spowodować, że Zdrowegeny.pl sp. z o.o. nie będzie mogła wykonać usługi na rzecz Użytkownika.
 8. Zdrowegeny.pl sp. z o.o. nie mają dostępu do wyników badań genetycznych Użytkowników.
 9. Komunikacja odbywająca się za pomocą sieci Internet pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a Sklepem jest szyfrowana, również wyniki badań przechowywanie na serwerach są szyfrowane.
 10. Wyłącznie Użytkownik posiada klucz (Kod Otwarcia) za pomocą, którego może dokonać deszyfracji wyników i uzyskać dostęp do swoich badań, zwany.
 11. Zdrowegeny.pl sp. z o.o. w Sklepie stosują pliki „cookies”, zwane również „ciasteczkami”. Służą one do analizowania odwiedzanych stron przez Użytkownika, dostosowywania wyglądu Sklepu i prezentowanych informacji do Użytkownika.
 12. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje, które mogą stanowić dane osobowe.