Niepłodność

Pakiet badań

Niepłodność u kobiet

 • Pakiet przeznaczony jest dla kobiet, u których występują trudności z poczęciem dziecka
 • Badanie można wykonać też profilaktycznie przed rozpoczęciem starań o potomstwo
 • POBRANIE materiału do badania odbywa się w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

przedwczesne wygasanie czynności jajników

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność liczbowych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność strukturalnych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nadkrzepliwość wrodzoną

Cena badania:

1 025 zł
1 299 zł
Pakiet badań

Niepłodność u mężczyzn

 • Dla wszystkich mężczyzn, w przypadku których występują problemy z poczęciem dziecka lub którzy planują potomstwo i chcą przebadać się profilaktycznie
 • POBRANIE materiału do testu przeprowadzane jest w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

niedrożność nasieniowodów lub ich brak

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność liczbowych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

azoospermię i oligozoospermię

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność strukturalnych aberracji chromosomowych

Cena badania:

1 185 zł
1 450 zł
Pakiet badań

Kariotyp

 • Badanie pozwala na ocenę liczby i struktury wszystkich chromosomów pacjenta
 • Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób planujących ciążę, w przypadku przebytych poronień czy trudności z poczęciem dziecka
 • POBRANIE materiału biologicznego do badania w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność aberracji chromosomowych liczbowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność aberracji chromosomowych strukturalnych

Cena badania:

498 zł
599 zł
Pakiet badań

AMH - hormon antymüllerowski

 • Oznaczenie hormonu anty-Mullerowskiego (AMH) w krwi żylnej – badanie pomocne w ocenie płodności kobiet
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

stężenie AMH we krwi

Cena badania:

194 zł
205 zł

Zobacz jak wykonać badanie

Jak wykonać badanie genetyczne pod kątem niepłodności?

 • W celu wykonania testów genetycznych w kierunku niepłodności, należy zamówić i opłacić wybrane badanie online.
 • Niezwłocznie po dokonaniu transakcji, osoba zamawiająca otrzymuje numer swojego badania w wiadomości SMS oraz w wiadomości e-mail.
 • Kolejnym etapem realizacji testu jest zgłoszenie się do wybranego punktu pobrań od poniedziałku do środy w godzinach otwarcia– nie są konieczne żadne dodatkowe zapisy.
 • Po podaniu swojego numeru badania w punkcie, pobierana jest próbka krwi żylnej. Do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać, nie jest wymagane bycie na czczo.
 • Odbiór gotowych wyników badania jest możliwy przez stronę internetową laboratorium oraz w punkcie pobrań.

Punkty pobrań

Badania genetyczne a niepłodność męska i żeńska

 • Niepłodność to taki stan, w którym nie jest możliwe poczęcie dziecka pomimo systematycznego współżycia seksualnego (3-4 razy w tygodniu) przez co najmniej 12 miesięcy - oczywiście bez stosowania jakiejkolwiek formy antykoncepcji.
 • Przyczyną niepłodności mogą być zarówno problemy leżące po stronie mężczyzny, jak i te leżące po stronie kobiety - ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne, takie jak aberracje chromosomowe i mutacje genetyczne.
 • Podstawowym testem genetycznym zlecanym obu partnerom w diagnostyce niepłodności jest analiza kariotypu (badanie cytogenetyczne), pozwalające na ocenę struktury i liczby kompletnego zestawu chromosomów.
 • Aberracje chromosomowe mogą skutkować u kobiet m.in. nieprawidłowym rozwojem narządów płciowych, pierwotnym brakiem miesiączki czy nawracającymi poronieniami. U mężczyzn natomiast są one najczęściej przyczyną obniżonych parametrów nasienia - mogą skutkować np. całkowitym brakiem plemników w nasieniu lub obniżoną ich ilością.
 • W ramach diagnostyki niepłodności żeńskiej, zlecane są również badania genów FMR1, F2 oraz F5. Zmiany w genie FMR1 mogą wiązać się z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników (POF), a tym samym przedwczesną menopauzą. W przebiegu POF: początkowo cykle miesiączkowe są regularne, po czym krwawienie staje się coraz rzadsze, aż w końcu stwierdzany jest całkowity brak miesiączki.
 • Mutacje genów F5 i F2 (kodujących czynniki krzepnięcia krwi) związane są natomiast z większym ryzykiem nadkrzepliwości (zakrzepicy) - może to skutkować tworzeniem się w łożysku zakrzepów, a w konsekwencji obumarciem płodu.
 • W diagnostyce niepłodności męskiej zlecane są natomiast takie badania genetyczne jak analiza regionu AZF chromosomu Y oraz analiza genu CFTR. Mikrodelecje obecne w regionie AZF prowadzą do zaburzenia procesów powstawania plemników, a tym samym obniżonych parametrów nasienia.
 • Natomiast zmiany w genie CFTR wiążą się z wrodzonym brakiem lub niedrożnością nasieniowodów, co również skutkuje niepłodnością. Świadomość mutacji w tym genie jest ważna także z innego powodu - jeśli oboje rodzice są nosicielami takich zmian, istnieje 25% ryzyko urodzenia dziecka chorego na bardzo poważną i nieuleczalną chorobę - mukowiscydozę.