22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

4.30
Ocena użytkowników: 42 ocen

Badanie genu PAI-1 (SERPINE1) pozwala na określenie predyspozycji do powikłań położniczych i chorób sercowo-naczyniowych

Badanie wskazane jest w przypadku obecności objawów ze strony układu krążenia, przebytych powikłań położniczych/poronień czy powierdzenia polimorfizmu genu u bliskiego krewnego

Wynik testu może przyczynić się do postawienia prawidłowej diagnozy lub oceny ryzyka zachorowania na daną chorobę w ciągu całego życia.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • powikłań położniczych
  • chorób sercowo-naczyniowych

Badane geny:

  • Gen PAI-1 - zlokalizowany jest na 7 chromosomie, koduje on białko PAI-1. W ramach badania oceniana jest obecność polimorfizmu 675 4G/5G w genie PAI-1

Badamy ryzyko:

  • POWIKŁAŃ POŁOŻONICZYCH - polimorfizm genu PAI-1 to wieksze ryzyko takich powikłań jak poronienia nawracające czy nadciśnienie ciążowe
  • CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH - nieprawidłowy gen PAI-1 wiąże się ze wzrostem ryzyka zakrzepicy żylnej czy zawału serca

Gen PAI-1 – wszystko, co musisz wiedzieć

  • Gen PAI-1 (SERPINE1) koduje białko PAI-1, czyli glikoproteinę stanowiącą główny fizjologiczny inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Białko PAI-1 tworzy wraz z tPA nieaktywne, stabilne kompleksy, dzięki czemu pełni ważną rolę w regulacji procesu fibrynolizy (rozkładu zakrzepu).
  • Polimorfizm-675 (4G/5G) obecny w obrębie PAI-1 to polimorfizm typu insercja/delecja nukleotydu guaninowego (G). W zależności od allelu, w miejscu polimorficznym obecne są cztery powtórzenia (4G) lub 5 powtórzeń (5G) nukleotydu guaninowego.
  • U nosicieli homozygotycznego genotypu (4G/4G) stężenie PAI-1 w surowicy jest zwiększone, co z kolei wiąże się z zahamowaniem procesu fibrynolizy w porównaniu do osób z genotypem (5G/5G). W przypadku występowania genotypu heterozygotycznego (4G/5G) wartość stężenia PAI-1 jest pośrednia.
  • Przez hamujący wpływ na proces fibrynolizy, obecność polimorfizmu w genie PAI-1 może zwiększać ryzyko zachorowania na schorzenia układu sercowo-naczyniowego (takich jak zakrzepica czy zawał serca), a także ryzyko wystąpienia poronień nawracających, ciężkiego stanu przedrzucawkowego, obumarcia wewnątrzmacicznego, wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu czy nadciśnienia ciążowego.

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień


256.00 na stronie
299.00 w placówce
Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce