Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień
Profilaktyczne badania genetyczne

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

 • Poprzez analizę genu PAI-1 (SERPINE1) możliwe jest określenie predyspozycji do powikłań położniczych i chorób sercowo-naczyniowych
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

chorób sercowo-naczyniowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

powikłań położniczych

Cena badania:

200 zł
250 zł
Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 13 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

GEN PAI-1 (SERPINE1)

 • Gen PAI-1 zlokalizowany jest na 7 chromosomie – koduje on białko PAI-1.
 • Polimorfizm tego genu może wiązać się z większym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (zakrzepica żylna, zawał serca) oraz położniczych powikłań (np. poronień nawracających, nadciśnienia ciążowego).

W ramach tego pakietu badamy:

Gen PAI-1

W ramach badania oceniana jest obecność polimorfizmu 675 4G/5G w genie PAI-1

Co jest wskazaniem do wykonania badania genu PAI-1?

DOBECNOŚĆ DOLEGLIWOŚCI WIĄZANYCH Z UKŁADEM KRĄŻENIA

OBECNOŚĆ DOLEGLIWOŚCI WIĄZANYCH Z UKŁADEM KRĄŻENIA / PODEJRZENIE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Polimorfizm w genie PAI-1 może zwiększać ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica) czy zawał serca.

PRZYPADKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PRZYPADKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W RODZINIE / POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA POLIMORFIZMU W GENIE PAI-1

Polimorfizm w genie PAI-1 może zostać przekazany dziecku przez rodziców – jeśli więc u bliskiego krewnego potwierdzono jego występowanie, warto również poddać się badaniu w tym kierunku.

POWIKŁANIA POŁOŻNICZE, PORONIENIA NAWRACAJĄCE

POWIKŁANIA POŁOŻNICZE, PORONIENIA NAWRACAJĄCE

Obecność polimorfizmu w genie PAI-1 może skutkować takimi powikłaniami położniczymi jak poronienia nawracające, obumarcie wewnątrzmaciczne, wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, nadciśnienie ciążowe czy ciężki stan przedrzucawkowy.

Gen PAI-1 – wszystko, co musisz wiedzieć

 • Gen PAI-1 (SERPINE1) koduje białko PAI-1, czyli glikoproteinę stanowiącą główny fizjologiczny inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Białko PAI-1 tworzy wraz z tPA nieaktywne, stabilne kompleksy, dzięki czemu pełni ważną rolę w regulacji procesu fibrynolizy (rozkładu zakrzepu).
 • Polimorfizm-675 (4G/5G) obecny w obrębie PAI-1 to polimorfizm typu typu insercja/delecja nukleotydu guaninowego (G). W zależności od allelu, w miejscu polimorficznym obecne są cztery powtórzenia (4G) lub 5 powtórzeń (5G) nukleotydu guaninowego.
 • U nosicieli homozygotycznego genotypu (4G/4G) stężenie PAI-1 w surowicy jest zwiększone, co z kolei wiąże się z zahamowaniem procesu fibrynolizy w porównaniu do osób z genotypem (5G/5G). W przypadku występowania genotypu heterozygotycznego (4G/5G) wartość stężenia PAI-1 jest pośrednia.
 • Przez hamujący wpływ na proces fibrynolizy, obecność polimorfizmu w genie PAI-1 może zwiększać ryzyko zachorowania na schorzenia układu sercowo-naczyniowego (takich jak zakrzepica czy zawał serca), a także ryzyko wystąpienia poronień nawracających, ciężkiego stanu przedrzucawkowego, obumarcia wewnątrzmacicznego, wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu czy nadciśnienia ciążowego.

Jakie korzyści odniesiesz z wykonania badania?

Stan zdrowia

Dzięki badaniu uzyskasz informacje, czy występuje u Ciebie polimorfizm w genie PAI-1.

Doktor

Wynik testu może przyczynić się do postawienia prawidłowej diagnozy lub oceny ryzyka zachorowania na daną chorobę w ciągu całego życia. Świadomość własnych predyspozycji pozwoli ponadto na wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, aby uniknąć zachorowania a w przypadku występowania powikłań położniczych, aby zwiększyć szansę na zajście w ciążę i utrzymanie ciąży.

W jaki sposób wykonasz test?

 • Aby wykonać badanie, zamów je przez naszą stronę internetową. Od razu po opłaceniu testu otrzymasz wiadomości SMS i e-mail z unikalnym kodem Twojego badania.
 • Otrzymany numer badania okaż w wybranym w punkcie pobrań, a zostanie od Ciebie pobrana próbka krwi żylnej. Do punktu możesz zgłosić się w dowolnym terminie, w godzinach jego otwarcia. Do poboru krwi nie musisz być na czczo.
 • Wynik odbierzesz w punkcie pobrań lub online, przez stronę internetową laboratorium.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

Cena badania:

200 zł
250 zł