22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Rak tarczycy – panel rozszerzony, 10 genów, met. NGS

5.00
Ocena użytkowników: 3 ocen

To specjalistyczne badanie genetyczne, mające na celu ustalenie ryzyka zachorowania na raka tarczycy

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie kontaktuje się z nami telefonicznie lub mailowo, w celu zamówienia kuriera zwrotnego po odbiór próbki. 

Badanie polega na szczegółowej analizie 10 genów – dzięki zastosowanej metodzie NGS możliwe jest zbadanie wszystkich mutacji

Wiedza o własnym obciążeniu jest podstawą do zastosowania odpowiedniej profilaktyki

Dzięki profilaktyce ryzyko choroby zostanie zmniejszone lub zostanie ona wykryta na wczesnym etapie

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • raka tarczycy

Badanie genetyczne w kierunku raka tarczycy – na czym polega?

  • O tym, że wpływ na rozwój raka tarczycy miały skłonności genetyczne, może świadczyć na przykład wiek zachorowania poniżej 50. roku życia czy występowanie tego nowotworu u kilku osób z tej samej rodziny. Obciążenie genetyczne może zostać wykryte dzięki badaniom DNA.
  • W ramach oferowanego przez nas testu badanych jest 10 genów wiązanych z większym ryzykiem zachorowania na raka tarczycy – wśród nich wymienia się np. gen RET, którego mutacje predysponują do raka rdzeniastego tarczycy.
  • Badania genetyczne w kierunku predyspozycji do nowotworów polegają na analizie wybranych genów pod kątem obecności w nich mutacji. Do wykonania testów wykorzystywana jest technologia NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji). Dzięki niej możliwe jest zbadanie nawet tych rzadko występujących mutacji w ramach jednej analizy. W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne. Do wykonania testu potrzebna jest tylko niewielka próbka śliny. 
  • Badanie wykonywane jest w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na ich wykonywanie w Polsce.

Rak tarczycy – panel rozszerzony, 10 genów, met. NGS


2899.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce