22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Rak prostaty – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

5.00
Ocena użytkowników: 2 ocen

To specjalistyczny test genetyczny z próbki śliny, pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka prostaty.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału, kontaktując się z nami mailowo. 

Badanie polega na analizie 20 genów jednocześnie – pozwala na to zastosowana metoda NGS.

Dzięki wiedzy o własnym ryzyku można podjąć odpowiednią profilaktykę, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo rozwoju choroby lub wykryć ją na wczesnym etapie.

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • raka prostaty

Rak prostaty a skłonności genetyczne

  • Szacuje się, że w przypadku 10-30% wszystkich nowotworów, na ich rozwój wpływ mają predyspozycje genetyczne, czyli mutacje (zmiany) obecne we wszystkich komórkach organizmu. Takie predyspozycje mogą również zwiększać ryzyko zachorowania na raka prostaty.
  • Do czynników, które mogą sugerować występowanie raka prostaty związanego z predyspozycjami genetycznymi, zalicza się np. młody wiek zachorowania (poniżej 55 roku życia) czy występowanie tego nowotworu u kilku osób z tej samej rodziny. Wśród genów, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na raka prostaty wymienia się np. HOXB13, BRCA1 i BRCA2 (u kobiet geny te silnie zwiększają prawdopodobieństwo raka piersi i raka jajnika), CHEK2, NBN czy TP53.
  • Jedynym sposobem aby dowiedzieć się, czy jesteśmy obciążeni takimi mutacjami genetycznymi, jest zrobienie odpowiednich testów genetycznych. W oferowanym badaniu dokładnej analizie poddawanych jest 20 wiązanych z rakiem prostaty genów – dzięki zastosowanej metodzie (Sekwencjonowanie Nowej Generacji, NGS) możliwe jest zbadanie nawet występujących bardzo rzadko mutacji. W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne.
  • Do wykonania testu niezbędna jest tylko niewielka próbka śliny Pacjenta. Analiza genetyczna przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych diagnostów w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym w USA, a Zdrowegeny.pl ma wyłączność na realizację tych testów w Polsce.

Rak prostaty – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS


2899.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce