Poronienia samoistne
Profilaktyczne badania genetyczne

Poronienia samoistne

 • Dla wszystkich kobiet planujących ciążę, w szczególności dla tych, u których w przeszłości wystąpiły poronienia
 • Dla osób bezskutecznie starających się o potomstwo
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

poronień samoistnych

Cena badania:

534 zł

Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

Poronienie samoistne

PORONIENIA SAMOISTNE

 • Poronieniem samoistnym nazywane jest przedwczesne, występujące z przyczyn naturalnych ukończenie ciąży (przed 20. tygodniem jej trwania)
 • Szacuje się, że poronieniem samoistnym kończy się ok. 15% wszystkich ciąż
 • Do poronienia samoistnego przyczyniają się predyspozycje genetyczne – mutacje w genach F2, F5 i MTHFR

W ramach tego pakietu badamy:

Geny F5 i F2

Mutacje w genie F5 i F2 odpowiadają za nadkrzepliwość wrodzoną – mutacje w tych genach zwiększają ryzyko poronień samoistnych

Gen MTHFR

Nosicielki mutacji w genie MTHFR mają większe ryzyko nie tylko samoistnego poronienia, ale również wystąpienia u dziecka wad cewy nerwowej i zespołu Downa

Wskazania do wykonania badania genetycznego

Poronienie w przeszłości

WYSTĄPIENIE PORONIENIA/PORONIEŃ W PRZESZŁOŚCI

Występowanie poronień samoistnych (również tych nawracających) często związane jest z predyspozycjami genetycznymi, warto więc wykonać test genetyczny przed kolejnym zajściem w ciążę

Trudności z zajściem w ciążę

TRUDNOŚCI Z ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ

Osoby bezskutecznie starające się o potomstwo również powinny poddać się diagnostyce genetycznej - negatywne zmiany w genach mogą zaburzać procesy zagnieżdżanie się zarodka w macicy

Dziecko z wadą genetyczną

URODZENIE DZIECKA Z WADĄ GENETYCZNĄ Z POPRZEDNIEJ CIĄŻY

Mutacje genetyczne zwiększające ryzyko poronień samoistnych odpowiadają również za większe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z wadami cewy nerwowej czy z zespołem Downa

Planowanie ciąży

PLANOWANIE CIĄŻY

Badanie w kierunku mutacji genetycznych zwiększających ryzyko wystąpienia poronień i wad u dziecka warto wykonać przed zajściem w ciążę w ramach profilaktyki, jeżeli nigdy wcześniej badania tego typu nie były wykonywane

Problemy z układem krwionośnym

WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z UKŁADEM KRWIONOŚNYM

Dolegliwości takie jak ból, obrzęk bądź zasinienie kończyn są charakterystyczne dla zakrzepicy, czyli choroby związanej z mutacjami w genach F2, F5 i MTHFR podobnie jak poronienia samoistne

Rodzina

PRZYPADKI PORONIEŃ / WAD CEWY NERWOWEJ / ZAKRZEPICY W RODZINIE

Mutacje zwiększające ryzyko poronień samoistnych, wad cewy nerwowej czy zakrzepicy są przekazywane potomstwu – test genetyczny warto więc zrobić gdy takie przypadki występowały wśród najbliższych członków rodziny lub gdy potwierdzono u nich nosicielstwo szkodliwej mutacji

Co zyskujesz dzięki przeprowadzeniu testu w kierunku poronień samoistnych?

Bezpieczeństwo

Dzięki badaniu genetycznemu dowiemy się, czy w naszym materiale genetycznym obecne są zmiany zwiększające ryzyko wystąpienia trudności z zajściem w ciążę, samoistnych poronień czy wad cewy nerwowej u płodu

Świadomość predyspozycji

Świadomość własnych predyspozycji ma ogromne znaczenie – dzięki niej możliwe jest wdrożenie takich działań profilaktycznych, które znacznie zwiększą szanse na zajście w ciążę, donoszenie jej i urodzenie zdrowego dziecka

Wiedza o mutacjach

Wiedza o mutacjach w genach F2, F5 i MTHFR jest też niezmiernie istotna ze względu na fakt, że zmiany te znacznie zwiększają ryzyko groźnej choroby - zakrzepicy. Wynik badania genetycznego pozwoli na zastosowanie profilaktyki, która zmniejszy ryzyko rozwoju tej choroby do minimum lub umożliwi jej odpowiednio wczesne wykrycie

Poronienia samoistne a predyspozycje genetyczne

 • Poronienie samoistne polega na spontanicznej utracie ciąży z przyczyn naturalnych, przed 20. jej tygodniem. Szacuje się, że problemy z donoszeniem ciąży dotyczą co szóstej ciężarnej. Przyczyny samoistnych poronień mogą być różne – zalicza się do nich między innymi nieprawidłową budowę lub stany zapalne w obrębie szyjki macicy, infekcje dróg moczowych, niedobór progesteronu, a także obecność przeciwciał antykardiolipinowych.
 • Do predyspozycji genetycznych zwiększających ryzyko poronień zalicza się mutacje w genach F2, F5 i MTHFR. Geny F2 i F5 kodują czynniki układu krzepnięcia krwi - mutacje w nich obecne zwiększają ryzyko zachorowania na zakrzepicę, ale mogą powodować również powstawanie zakrzepów w łożysku, czego konsekwencją jest obumieranie płodu.
 • Gen MTHFR koduje enzym reduktazę metylenotetrahydrofolianu, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie kwasu foliowego i aminokwasu homocysteiny. Mutacje w genie MTHFR skutkują nadmiarem homocysteiny – nadmiar tego związku również jest czynnikiem ryzyka zakrzepicy (a także miażdżycy), prowadzi do zaburzenia procesów zagnieżdżania się zarodka i zwiększa ryzyko poronień samoistnych, zwłaszcza w 1. trymestrze ciąży. Zmiany w genie MTHFR to także podwyższone prawdopodobieństwo powstania u płodu wad cewy nerwowej, a także zespołu Downa.
 • Wykrycie mutacji w genach F2, F5 i MTHFR jest ogromnie ważne, ponieważ dla nosicielek mutacji w tych genach opracowywane są specjalne programy profilaktyczno-lecznicze przed planowaną ciążą – dzięki nim szanse na zajście w ciążę, donoszenie jej i urodzenie zdrowego dziecka znacznie wzrastają.

Jak wykonać test genetyczny pod kątem poronień samoistnych?

 • Test genetyczny w kierunku samoistnych poronień obejmuje analizę trzech genów (F2, F5 i MTHFR), jest on prosty, wiarygodny i bezpieczny – do jego wykonania niezbędne jest tylko pobranie niewielkiej ilości krwi od osoby badanej.
 • Krew można pobrać w dowolnym z niemal 400 punktów rozmieszczonych na terenie całego kraju, na pobranie krwi należy zgłosić się z numerem badania – numer ten wysyłany jest pacjentowi niezwłocznie po dokonaniu płatności online.
 • Pozyskany z krwi DNA osoby badanej poddawany jest analizie w laboratorium genetycznym, wynik można odebrać online lub w punkcie pobrań.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Poronienia samoistne

Sprawdź czy nie jesteś w grupie zwiększonego zagrożenia poronieniam!

Cena badania:

534 zł