Badanie grupy krwi

Badanie krwi

Grupa krwi

 • Badanie polega na oznaczeniu grupy krwi - układu AB0 i Rh(D)
 • Znajomość swojej grupy krwi jest bardzo ważna – pozwala m.in. na dobranie odpowiedniego dawcy
 • Wynik badania należy odebrać w punkcie pobrań
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

grupę krwi

Cena badania:

49 zł
55 zł
Badanie krwi

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

 • Dwukrotne oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i Rh (D)
 • Badanie pozwala na wydanie karty identyfikacyjnej grupy krwi

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

Grupę krwi w układzie AB0 i Rh (D)

Cena badania:

96 zł
105 zł

Zobacz jak wykonać badanie

Jak wykonać oznaczenie grupy krwi?

 • W celu wykonania testu, należy zamówić badanie przez stronę internetową. Natychmiast po dokonaniu płatności, klient otrzymuje unikalny numer swojego badania w wiadomościach SMS i e-mail.
 • W kolejnym etapie realizacji badania, należy zgłosić się do wybranego punktu pobrań (w godzinach otwarcia) z numerem swojego badania. Po podaniu tego numeru pracownikowi punktu, od pacjenta pobierana jest próbka krwi
 • Wynik badania klient może pobrać przez stronę internetową lub odebrać w punkcie pobrań (kartę identyfikacyjną należy odebrać osobiście w punkcie pobrań).

Punkty pobrań

Na czym polega oznaczenie grupy krwi?

 • Do podstawowych grup krwi zalicza się grupę A, B, AB oraz 0. To, jaką grupę krwi mamy, zależne jest od obecności antygenów grup krwi na krwinkach czerwonych. W przypadku grupy A, obecny jest antygen A, grupy B - antygen B, grupy AB - antygeny A i B. U osób z grupą 0 natomiast nie występują natomiast antygeny A i B.
 • W ramach badania grupy krwi, oznaczane są również przeciwciała skierowane przeciwko temu antygenowi, który nie jest obecny na krwinkach. Czyli, w przypadku grupy A są to przeciwciała anty-B, grupy B - przeciwciała anty-A, grupy 0 - przeciwciała anty-A i anty-B. W przypadku grupy AB przeciwciała te nie są natomiast obecne.
 • Test pozwala również na oznaczenie obecności antygenu D (czynnika Rh). Jeśli antygen D występuje, czynnik Rh jest dodatni. Czynnik Rh-ujemny oznacza natomiast brak antygenu D. Ponadto, w ramach badania sprawdzana jest także obecność alloprzeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu krwi, co ma na celu zapewnienie bezpiecznej transfuzji krwinek czerwonych.