22 123 95 55

Test Harmony

To genetyczne, nieinwazyjne badanie prenatalne wykonywane z krwi matki

KONSULTACJE Z GINEKOLOGIEM online przed oraz po wykonaniu badania zawarte W CENIE

SKIEROWANIE NA BADANIE po konsultacji z GINEKOLOGIEM

BADANIE określa RYZYKO WYSTĄPIENIA WAD GENETYCZNYCH U PŁODU

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko zespołu Pataua
 • ryzyko zespołu Downa
 • ryzyko zespołu Edwardsa
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y
 • płeć dziecka

Badamy cffDNA

 • Materiał genetyczny płodu (tzw. cffDNA) - cffDNA płodu jest izolowane z krwi obwodowej matki, a następnie poddawane analizie w celu wykrycia nieprawidłowości w chromosomach

Badamy ryzyko: 

 • ZESPOŁU DOWNA - spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21, występuje z częstością 1:360 żywych urodzeń w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia (1:100 dla kobiet w wieku 40 lat i 1:30 dla kobiet w wieku 45 lat)
 • ZESPOŁU EDWARDSA - to trisomia 18 chromosomu, częstość występowania - 1:3500 żywych urodzeń w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia, tylko 5-10% dzieci z tą chorobą przeżywa do 1-ego roku życia
 • ZESPOŁU PATAUA - choroba uwarunkowana trisomią 13 chromosomu, Występuje z częstością 1:5000 żywych urodzeń w przypadku kobiet po 35. roku życia, Większość chorych umiera w okresie noworodkowym
 • ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI polegają na występowaniu nieprawidłowej liczby (większej lub mniejszej) chromosomów płci X lub Y

Co to jest test Harmony?

 • Jest to nieinwazyjny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko wystąpienia u płodu trisomii lub innych wad wrodzonych spowodowanych niektórymi nieprawidłowościami w chromosomach. Przeprowadzenie badania Harmony umożliwia ponadto określenie płci dziecka.
 • Do przeprowadzenia badania potrzebna jest niewielka ilość krwi matki, w której krąży wolny DNA płodu. DNA płodu jest izolowany z krwi matki, a następnie poddawany analizie laboratoryjnej.
 • Test Harmony można wykonywać już od 10. tygodnia ciąży, dzięki niemu wiele kobiet może uniknąć inwazyjnych badań prenatalnych (np. amniopunkcji), które wiążą się z ryzykiem występowania powikłań. Wykrywalność nieprawidłowości w DNA płodu przy zastosowaniu badania Harmony wynosi powyżej 99%.
 • Należy jednak pamiętać, że test Harmony jest bardzo dokładnym testem przesiewowym i w przypadku wyniku nieprawidłowego należy przeprowadzić badania inwazyjne w celu ostatecznego potwierdzenia diagnozy.

Test Harmony


2349.00 na stronie
3499.00 w placówce
Technologia badania:
DANSR™
Czas oczekiwania na wynik:
do 17 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce