Test Harmony
Profilaktyczne badania genetyczne

Test Harmony

 • KONSULTACJE Z GINEKOLOGIEM przed oraz po wykonaniu badania zawarte W CENIE
 • SKIEROWANIE NA BADANIE po konsultacji z GINEKOLOGIEM
 • BADANIE określa RYZYKO WYSTĄPIENIA WAD GENETYCZNYCH U PŁODU (zwłaszcza w przypadku ciężarnych po 35. roku życia oraz gdy do ciąży doszło na skutek zapłodnienia in vitro)
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko zespołu Edwardsa

Zdrowegeny.pl Tick Icon

płeć dziecka

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko zespołu Downa

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko zespołu Pataua

Cena badania:

2 850 zł

3 499 zł
Technologia badania:
DANSR™
Czas oczekiwania na wynik:
do 14 dni roboczych
Badanie wykonane z krwi

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę kobiety ciężarnej

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zespół Downa

Zespół Downa

• Spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21
• Występuje z częstością 1:360 żywych urodzeń w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia (1:100 dla kobiet w wieku 40 lat i 1:30 dla kobiet w wieku 45 lat)

Zespół Edwardsa

Zespół Edwardsa

• Trisomia 18 chromosomu
• Częstość występowania - 1:3500 żywych urodzeń w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia
• Tylko 5-10% dzieci z tą chorobą przeżywa do 1-ego roku życia

Zespół Pataua

Zespół Pataua

• Choroba uwarunkowana trisomią 13 chromosomu
• Występuje z częstością 1:5000 żywych urodzeń w przypadku kobiet po 35. roku życia
• Większość chorych umiera w okresie noworodkowym

Aneuploidia chromosomów płci

Aneuploidia chromosomów płci

• Polega na występowaniu nieprawidłowej liczby (większej lub mniejszej) chromosomów płci X lub Y

W ramach tego pakietu badamy:

cffDNA

Materiał genetyczny płodu (tzw. cffDNA) - cffDNA płodu jest izolowane z krwi obwodowej matki, a następnie poddawane analizie w celu wykrycia nieprawidłowości w chromosomach

Co to jest test Harmony?

 • Jest to nieinwazyjny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko wystąpienia u płodu trisomii lub innych wad wrodzonych spowodowanych niektórymi nieprawidłowościami w chromosomach. Przeprowadzenie badania Harmony umożliwia ponadto określenie płci dziecka.
 • Do przeprowadzenia badania potrzebna jest niewielka ilość krwi matki, w której krąży wolny DNA płodu. DNA płodu jest izolowany z krwi matki, a następnie poddawany analizie laboratoryjnej.
 • Test Harmony można wykonywać już od 10. tygodnia ciąży, dzięki niemu wiele kobiet może uniknąć inwazyjnych badań prenatalnych (np. amniopunkcji), które wiążą się z ryzykiem występowania powikłań. Wykrywalność nieprawidłowości w DNA płodu przy zastosowaniu badania Harmony wynosi powyżej 99%.
 • Należy jednak pamiętać, że test Harmony jest bardzo dokładnym testem przesiewowym i w przypadku wyniku nieprawidłowego należy przeprowadzić badania inwazyjne w celu ostatecznego potwierdzenia diagnozy.

Próbka krwi matki

Przeprowadzenie badania Harmony jest zalecane, gdy:

 • Wiek matki jest wyższy niż 35 lat - wraz z wiekiem matki wzrasta prawdopodobieństwo występowania wad genetycznych u płodu
 • Do ciąży doszło po zapłodnieniu in vitro - test Harmony można wykonywać w przypadku pojedynczych ciąż z zapłodnienia in vitro bez względu na zastosowaną metodę (włączając w to ciążę z obcej komórki jajowej) lub w przypadku ciąż bliźniaczych poczętych po implantacji własnej komórki jajowej
 • Istnieją przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej - np. zwiększone ryzyko poronienia, zakażenie wirusem (np. HIV, HBV)
 • Z poprzedniej ciąży urodziło się dziecko z wadą genetyczną
 • W materiale genetycznym rodzica obecna jest zrównoważona translokacja robertsonowska - może prowadzić do trisomii 13 bądź 21 u dziecka, a u rodzica nie ujawniać się fenotypowo
 • Wyniki USG płodu są nieprawidłowe
 • Rodzice są zaniepokojeni pomimo prawidłowych wyników rutynowych badań

Zalety testu Harmony

 • Badanie prenatalne Harmony jest testem bezpiecznym, ponieważ nie ma ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego lub poronienia, a do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko niewielka ilość krwi matki. Ponadto, test Harmony cechuje się ponad 99% wykrywalnością nieprawidłowości w materiale genetycznym płodu.
 • Test Harmony można wykonać we wczesnym okresie ciąży (już od 10. tygodnia), badać można zarówno płody w przebiegu ciąż pojedynczych, jak i mnogich. Dzięki wykonaniu takiego testu istnieje szansa uniknięcia prenatalnych badań inwazyjnych, które są wiarygodne, ale ryzyko poronienia w ich przypadku wynosi ok. 0,5-2%.
 • Test Harmony w porównaniu do innych metod nieinwazyjnych (np. badań biochemicznych i USG) charakteryzuje się znacznie wyższą czułością i małym odsetkiem wyników fałszywie pozytywnych.

Jak wykonać badanie Harmony?

 • Wykonanie badania Harmony jest proste i bezpieczne. Wystarczy zamówić test przez internet – niezwłocznie po dokonaniu płatności, pacjentka otrzymuje wiadomość SMS i e-mail z unikalnym kodem swojego badania.
 • Po dokonaniu zamówienia, w cenie badania przeprowadzana jest konsultacja online z lekarzem ginekologiem. Ginekolog przeprowadzi z ciężarną wywiad, który pozwoli na wypisanie odpowiedniego skierowania.
 • Następnie, pacjentka zgłasza się z numerem swojego badania i skierowaniem do dowolnego z niemal 550 punktów pobrań w całej Polsce. Po okazaniu numeru i skierowania pracownikowi punktu, od ciężarnej pobierana jest niewielka ilość krwi żylnej. Do pobrania nie trzeba się specjalnie przygotowywać (nie trzeba być na czczo).
 • Wynik testu Harmony udostępniany jest pacjentce w ciągu 14 dni roboczych. W cenie badania zawarta jest również konsultacja online z lekarzem ginekologiem po uzyskaniu wyniku.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Test Harmony

Dla osób, które chcą określić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu (zwłaszcza w przypadku ciężarnych po 35. roku życia oraz gdy do ciąży doszło na skutek zapłodnienia in vitro)

Cena badania:

2 850 zł

3 499 zł