22 123 95 55

Test na ojcostwo

Akredytowany test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Wymaz od dziecka

 • Jest to anonimowy test DNA - od osób poddawanych badaniu nie są pobierane dane. W ramach testu oceniane są 24 markery genetyczne.
 • Materiał do badania stanowią wymazy z wewnętrznej strony policzka. Badanie wyklucza ojcostwo stuprocentowo, a potwierdza je z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • 2 zestawy do pobrania wymazu
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie645.00 

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Zestaw pobraniowy: Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

 • Jest to badanie DNA na ojcostwo wykonywane z 1 wymazu i 1 mikrośladu.
 • Zawiera zestaw pobraniowy do samodzielnego pobrania materiału, w cenie zawarte jest jest również badanie próbek i obsługa kurierska.
 • Badane są 24 markery genetyczne. Nie są pobierane dane od osób, od których pochodzą próbki.
 • Dzięki badaniu ojcostwo jest wykluczane na 100%, a potwierdzane na 99,9999%.
 • Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do pobrania wymazu
 • wynik badania dostępny online
 • obsługa kurierska
 • analizę pobranych próbek

na stronie753.00 

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Mikroślad od ojca, Mikroślad od dziecka

 • Jest to test genetyczny na ojcostwo wykonywany z 2 mikrośladów. 
 • Polega na analizie 24 markerów genetycznych. Od osób biorących udział w teście nie są pobierane dane. 
 • Badanie pozwala na wykluczenie ojcostwa na 100% lub jego potwierdzenie na ponad 99,9999%.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania próbek
 • dostępny online wynik testu
 • analiza pobranych próbek
 • analizę pobranych próbek

na stronie809.00 

Akredytowany test na ojcostwo (3 osoby) ➜ realizacja wysyłkowa. 3x wymaz

 • Jest to badanie DNA przeznaczone dla 3 osób, materiał do testu stanowią wymazy z wewnętrznej strony policzka.
 • Test ocenia 24 markery genetyczne - dzięki temu możliwe jest 100% wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie na ponad 99,9999%.
 • Do badania nie są pobierane dane osób biorących w nim udział.
 • Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestawy do przygotowania wymazu
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie930.00 

Test na ojcostwo (3 osoby) ➜ realizacja wysyłkowa. 2x wymaz, 1x mikroślad

 • Jest to test DNA dla 3 osób, materiał do badania stanowią wymazy z wewnętrznej strony policzka oraz mikroślad.
 • Test sprawdza 24 markery genetyczne i pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie na ponad 99,9999%.
 • Do wykonania testu nie trzeba podawać danych osób badanych.  
 • Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania wymazu
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie970.00 

Test na ojcostwo (3 osoby) ➜ realizacja wysyłkowa. 1x wymaz, 2x mikroślad

 • Jest to test DNA na ojcostwo wykonywane z jednego wymazu i dwóch mikrośladów.
 • Analizowane są 24 markery genetyczne. Nie są pobierane dane od osób poddawanych badaniu.
 • Dzięki badaniu ojcostwo jest wykluczane na 100%, a potwierdzane na 99,9999%.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania wymazu
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie1025.00 

Test na ojcostwo (3 osoby) ➜ realizacja wysyłkowa. 3x mikroślad

 • Jest to badanie genetyczne na ojcostwo wykonywane z 3 mikrośladow.
 • W ramach testu analizowane są 24 markery genetyczne. Od osób biorących udział w teście nie są pobierane dane.
 • Badanie pozwala na wykluczenie ojcostwa na 100% lub jego potwierdzenie na ponad 99,9999%.
 • Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania mikrośladów
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie1133.00 

Test na ojcostwo PREMIUM ➜ realizacja wysyłkowa, do 3 osób

 • Jest to test DNA przeznaczony dla 2 lub 3 osób, wykonywany z pobranych od osób badanych wymazów lub mikrośladów.
 • W teście oceniane są 24 markery genetyczne. Test pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa na ponad 99,9999%.
 • Czas oczekiwania na wyniki testu PREMIUM wynosi do 3 dni roboczych.
 • Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania wymazów / mikrośladów
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie1615.00 

Akredytowany test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, wymaz od dziecka

 • Jest to anonimowy test DNA wykonywany przez wyspecjalizowane akredytowane laboratorium. Akredytacja oznacza najwyższą jakość przeprowadzanych badań.
 • Test polega na analizie 24 markerów genetycznych i pozwala na 100% wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie na 99,9999%.
 • Badanie wykonywane jest z wymazów z wewnętrznej strony policzka.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Instytut Genetyki Sądowej

Pakiet badań zawiera:

 • zestaw do przygotowania wymazów
 • obsługę kurierską do laboratorium
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania dostępny online

na stronie679.00 

Akredytowany test na ojcostwo. Wymaz od ojca, Wymaz od dziecka

 • Jest to test DNA pozwalający na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa.
 • Do realizacji badania wymagana jest ZGODA OBOJGA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH dziecka, jeśli jest ono niepełnoletenie.
 • Test wykonywany jest z wymazów z wewnętrznej strony policzka.

Pakiet badań zawiera:

 • 2 zestawy do pobrania wymazu
 • analizę próbek w laboratorium
 • wynik badania online, drogą pocztową lub w punkcie pobrań

na stronie645.00 
699.00 w placówce

Jak wykonać test na ojcostwo anonimowo drogą wysyłkową?

 • Aby wykonać anonimowy test na ojcostwo drogą wysyłkową, należy zamówić test przez internet - następnie, do klienta dostarczany jest drogą kurierską pakiet zawierający zestawy do przygotowania próbek DNA.
 • Po otrzymaniu takiego pakietu, konieczna jest jego aktywacja w celu zamówienia kuriera (wskazania adresu i daty jego przyjazdu) po odbiór gotowych próbek. Aktywacji dokonuje się przez stronę internetową przy wykorzystaniu numeru swojego badania.
 • Kolejny krok to przygotowanie próbek zgodnie z dołączoną instrukcją - istnieje możliwość przygotowania wymazu z wewnętrznej strony policzka zarówno od domniemanego ojca, jak i od dziecka. Można także wysłać próbkę DNA od dziecka w postaci mikrośladu (smoczek, chusteczka higieniczna itd.).
 • Gotowe próbki odbierane są przez kuriera i dostarczane do laboratorium genetycznego. Wynik badania udostępniany jest klientowi przez platformę internetową.

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy