22 123 95 55

Badania po poronieniach

Badanie materiału z poronienia – określenie płci płodu, realizacja wysyłkowa

 • To badanie genetyczne pozwala na określenie płci płodu po poronieniu.
 • Określenie płci płodu umożliwi rejestrację dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, skorzystanie z urlopu macierzyńskiego (56 dni) czy uzyskanie zasiłku pogrzebowego (4000 zł.)
 • Badanie wykonywane jest z fragmentu kosmówki lub fragmentu tkanki płodu.

W ramach pakietu badamy:

 • płeć płodu

na stronie395.00 

na stronie690.00 
729.00 w placówce

Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych, realizacja wysyłkowa

 • W ramach testu analizowane są wybrane chromosomy płodu przy pomocy metody QF-PCR.
 • Badanie jest pomocne w określeniu przyczyny poronienia i ustalenia płci płodu. 
 • W przypadku potwierdzenia obecności u płodu wady genetycznej, możliwe jest określenie ryzyka powtórzenia się jej w kolejnej ciąży.
 • Ustalenie płci płodu pozwoli z kolei na rejestrację dziecka w USC, skorzystanie z zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego.
 • W cenie testu zawarta jest konsultacja genetyczna z lekarzem genetykiem.

W ramach pakietu badamy:

 • aneuploidie chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • aneuploidie chromosomów płci (X i Y)
 • płeć płodu (opcjonalnie)

na stronie835.00 

Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych

W ramach pakietu badamy:

 • aneuploidie chromosomów 13, 18, 21, 16, 15, 22
 • aneuploidie chromosomów płci
 • płeć płodu

na stronie1185.00 
1299.00 w placówce

Badanie materiału z poronienia - badanie aberracji liczbowych metodą MLPA, realizacja wysyłkowa

W ramach pakietu badamy:

 • obecność aberracji liczbowych wszystkich chromosomów
 • płeć płodu (opcjonalnie)

na stronie1186.00 

Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH)

W ramach pakietu badamy:

 • niezrównoważone aberracje chromosomowe
 • submikroskopowe zmiany genomowe
 • płeć płodu

na stronie2079.00 
2399.00 w placówce

Kariotyp

W ramach pakietu badamy:

 • obecność aberracji chromosomowych liczbowych
 • obecność aberracji chromosomowych strukturalnych

na stronie589.00 
609.00 w placówce

Zakrzepica

Badamy ryzyko:

 • zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

na stronie283.00 
399.00 w placówce

Zakrzepica - panel rozszerzony, realizacja wysyłkowa

 • To kompleksowe badanie genetyczne pod kątem zakrzepicy (trombofilii wrodzonej).
 • W pakiecie badanych jest 6 zmian w czterech genach - F2 (gen protrombiny), F5 (czynnik V Leiden, V R2), MTHFR, PAI-1.
 • Badanie pozwoli na określenie ryzyka zachorowania na zakrzepicę, może przyczynić się również do postawienia właściwej diagnozy.
 • Dzięki badaniu możliwa jest również ocena ryzyka innych chorób sercowo-naczyniowych oraz powikłań położniczych.

Badamy ryzyko:

 • zakrzepicy

na stronie385.00 

Zakrzepica - panel rozszerzony z konsultacją z lekarzem genetykiem, realizacja wysyłkowa (wynik do 5 dni roboczych)

 • Jest to kompleksowy pakiet badań genetycznych w kierunku zakrzepicy (trombofilii wrodzonej).
 • Pakiet obejmuje analizę 6 mutacji w 4 genach - F5 (czynnik V Leiden, V R2), F2 (gen protrombiny), MTHFR, PAI-1.
 • W cenie badania zawarta jest konsultacja wyniku z lekarzem genetykiem.
 • Dzięki zrobieniu testu możliwe będzie ustalenie ryzyka zakrzepicy, innych chorób sercowo-naczyniowych czy powikłań położniczych.

Badamy ryzyko:

 • zakrzepicy

na stronie495.00 

Poronienia samoistne

 • To badanie polega na analizie 3 genów i dedykowane jest wszystkim kobietom, u których w przeszłości wystąpiły poronienia samoistne lub które bezskutecznie starają się o potomstwo.
 • Badanie zalecane jest również profilaktycznie wszystkim kobietom planującym ciążę.
 • Zrobienie testu jest przydatne w określeniu przyczyny poronień samoistnych oraz określeniu ich ryzyka w przyszłości.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

 • poronień samoistnych

na stronie493.00 

Czynnik V Leiden

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nadkrzepliwości wrodzonej (zakrzepicy, trombofilii)

na stronie219.00 
249.00 w placówce

Termolabilny wariant MTHFR

W ramach pakietu badamy:

 • obecność mutacji w genie MTHFR

na stronie385.00 
409.00 w placówce

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • powikłań położniczych
 • chorób sercowo-naczyniowych

na stronie256.00 
299.00 w placówce

Zespół antyfosfolipidowy - badanie przeciwciał antyfosfolipidowych, 3 badania krwi

W ramach pakietu badamy obecność:

 • zespołu antyfosfolipidowego

na stronie409.00 
429.00 w placówce

Zespół antyfosfolipidowy - antykoagulant toczniowy

W ramach pakietu badamy obecność:

 • zespołu antyfosfolipidowego

na stronie121.00 
129.00 w placówce

Zespół antyfosfolipidowy - przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • zespołu antyfosfolipidowego

na stronie155.00 
169.00 w placówce

Jak przygotować materiał do analizy genetycznej płodu?

 • Materiał do analizy stanowi kosmówka zawieszona w soli fizjologicznej – konieczne jest jej pobranie do jałowego pojemnika, a następnie zalanie 0,9% NaCl (solą fizjologiczną).
 • Jeśli poronienie nastąpiło w szpitalu próbka materiału odpowiednio przygotowywana jest przez specjalistę przeprowadzającego zabieg oczyszczania jamy macicy.
 • Jeśli do poronienia doszło w domu materiał należy przygotować samodzielnie poprzez zabezpieczenie kosmówki w pojemniku z solą fizjologiczną.
 • W przypadku badań materiału poronnego pozwalającego na określenie płci oraz wykrycie wybranych aneuplodii chromosomowych metodą QF-PCR, materiał do analizy mogą stanowić również bloczki parafinowe (fragmenty kosmówki utrwalone w parafinie), czyli materiał po badaniu histopatologicznym. Konieczne jest ich pozyskanie od pracowni patomorfologicznej, w której przeprowadzono badanie histopatologiczne.

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy