Zawał serca
Profilaktyczne badania genetyczne

Zawał serca

• Dla osób narażonych na stres, które nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcią być świadome ograniczeń narzucanych im przez geny

• Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne

Badamy ryzyko:

zawału serca

Cena badania:

337 zł
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

Zawał serca

Ryzyko zawału serca

  • Rocznie zawał serca dotyka ok. 100 tys. Polaków, a dla 35 tys. pacjentów kończy się on zgonem
  • Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca to podwyższony poziom cholesterolu LDL, obecność blaszek miażdżycowych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stres czy predyspozycje genetyczne
  • Mutacje genu LRP8 wiążą się z 1,5-krotnie większym ryzykiem wystąpienia zawału serca w porównaniu do ogólnej populacji

W ramach tego pakietu badamy:

Gen LRP8

Nosiciele mutacji genu LRP8 mają większe ryzyko wystąpienia zawału serca

Wskazania do wykonania badania genetycznego w kierunku zawału serca

Doświadczenie naukowe

WYSTĘPOWANIE ZAWAŁÓW SERCA W RODZINIE

Wystąpienie zawału serca, szczególnie w młodym wieku (przed 45. rokiem życia), może wiązać się z obecnością predyspozycji genetycznych, które mogą zostać przekazane potomstwu

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE DZIECIOM PREDYSPOZYCJI DO WYSTĄPIENIA ZAWAŁU SERCA

Osoby, które przebyły zawał serca dzięki badaniu genetycznemu mogą sprawdzić, czy wystąpił on na skutek uwarunkowań genetycznych. Uwarunkowania te mogą zostać odziedziczone przez potomstwo i u nich również zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się zawału

Doświadczenie naukowe

CZŁONEK RODZINY JEST NOSICIELEM MUTACJI W GENIE LRP8

Mutacje w genie LRP8 dziedziczone są autosomalnie dominująco - istnieje więc 50% szans na przekazanie ich potomstwu. Dlatego osoby,  których bliski członek rodziny jest  nosicielem takich mutacji, również powinny poddać się badaniu genetycznemu

Doświadczenie naukowe

PALENIE TYTONIU

W dymie tytoniowym obecnych jest wiele rakotwórczych substancji - zwiększają one  ryzyko zachorowania na wiele różnych typów nowotworów. Ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku posiadania predyspozycji genetycznych do rozwoju danej choroby

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje genu LRP8 nie zawsze przekazywane są dzieciom przez rodziców, mogą również powstać de novo podczas zapłodnienia. Mogą więc być obecne u osób, u których w rodzinie dotychczas nie występowały problemy z układem krążenia

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego w kierunku zawału serca?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku zawału serca pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia tego schorzenia w przyszłości. Potwierdzenie obecności mutacji w genie LRP8 nie daje jednak stuprocentowej pewności, że zawał serca się pojawi. Dzięki badaniu genetycznemu można więc uzyskać informacje o własnych predyspozycjach, a to stanowi podstawę odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko wystąpienia zawału serca można zmniejszyć prowadząc odpowiedni styl życia - ważna jest dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, niepalenie (zarówno czynne, jak i bierne) tytoniu, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Doświadczenie naukowe

Nosiciele mutacji w genie LRP8 zostają objęci szczególną opieką lekarzy z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele takich mutacji powinni systematycznie wykonywać badania kontrolne - dzięki temu - dzięki temu, gdy w organizmie pojawią się niepokojące zmiany prowadzące do zawału serca (np. gdy rozwinie się miażdżyca), będzie można wdrożyć odpowiednie leczenie i zapobiec zawałowi i poważnym konsekwencjom z nim związanym.

Jak to działa?

Doświadczenie naukowe

Zamów

Twój zestaw DNA wraz z instrukcją dostarczymy do Ciebie kurierem.

Doświadczenie naukowe
Najlepsze laboratoria

Wyślij do laboratorium

Gdy odbierzesz zestaw aktywuj go na naszej stronie, pobierz próbkę śliny i przekaż kurierowi.

Doświadczenie naukowe
Z próbki śliny

Sprawdź wynik

Próbka trafi do laboratorium, a my poinformujemy Cię, gdy wynik będzie dostępny.

Mutacja genu LRP8 zwiększa ryzyko zawału serca

  • Zawał serca pojawia się na skutek niedotlenienia komórek mięśniowych serca, co spowodowane jest zamknięciem tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do serca.
  • Zawał serca objawia się silnym bólem zlokalizowanym zwykle po lewej stronie klatki piersiowej, a także dusznością, uczuciem silnego lęku, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami czy osłabieniem organizmu. Pacjentom, u których zawał serca jest podejrzewany, wykonuje się takie badania jak EKG, echokardiografia, badanie rentgenowskie czy badania krwi.
  • Na wystąpienie zawału serca bardzo duży wpływ ma styl życia (dieta bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, duży stres), ale ryzyko zachorowania zwiększa się również, gdy obecne są mutacje w genie LRP8.
  • Gen LRP8 koduje białko, które pełni rolę receptora dla innego białka - apolipoproteiny E. Apolipoproteina E zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, a także hamuje migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyń i oksydację lipidów.
  • Mutacje genu LRP8 prowadzą do zwiększenia się poziomu cholesterolu LDL we krwi, co może powodować przedwczesne wystąpienie choroby wieńcowej i zawału serca.
  • Osoby obciążone mutację w genie LRP8 cechują się 1,5 raza większym ryzykiem wystąpienia zawału serca w porównaniu do osób bez tej mutacji.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Zawał serca

Genetyczne obciążenia zawału to ryzyko, które możesz zmniejszyć do zera!

Cena badania:

337 zł