Zawał serca
Profilaktyczne badania genetyczne

Zawał serca

 • Dla osób narażonych na stres, które nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być świadome ograniczeń narzucanych im przez geny
 • Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zawału serca

Cena badania:

325 zł

Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

Zawał serca

Ryzyko zawału serca

 • Rocznie zawał serca dotyka ok. 100 tys. Polaków, a dla 35 tys. pacjentów kończy się on zgonem
 • Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca to podwyższony poziom cholesterolu LDL, obecność blaszek miażdżycowych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stres czy predyspozycje genetyczne
 • Na zwiększone ryzyko zawału serca wpływają również predyspozycje genetyczne, zalicza się do nich mutacje w takich genach jak LRP8, CYP1A2 i ACE

W ramach tego pakietu badamy:

Gen LRP8

Nosiciele mutacji genu LRP8 mają większe ryzyko wystąpienia zawału serca

Gen CYP1A2

Gen ten jest odpowiedzialny za metabolizm kofeiny – spowolnienie tych procesów przy dużym spożyciu kofeiny skutkuje podwyższonym ryzykiem zawału serca

Gen ACE

Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE predysponuje do nadciśnienia tętniczego i jest uznawany przez specjalistów za czynnik ryzyka zawału serca

Wskazania do wykonania badania genetycznego w kierunku zawału serca

Doświadczenie naukowe

WYSTĘPOWANIE ZAWAŁÓW SERCA, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I INNYCH SCHORZEŃ UKŁADU KRĄŻENIA W RODZINIE

Wystąpienie zawału serca, szczególnie w młodym wieku (przed 45. rokiem życia), a także nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krwionośnego może wiązać się z obecnością predyspozycji genetycznych, które mogą zostać przekazane potomstwu

Nadciśnienie tętnicze

PODWYŻSZONY POZIOM CHOLESTEROLU, OBECNOŚĆ BLASZEK MIAŻDŻYCOWYCH CZY NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Podwyższony poziom cholesterolu LDL, obecność blaszek miażdżycowych a także nadciśnienie tętnicze to czynniki ryzyka zawału serca. Mogą one wynikać z predyspozycji genetycznych, dlatego w przypadku ich występowania warto poddać się testom genetycznym

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE DZIECIOM PREDYSPOZYCJI DO WYSTĄPIENIA ZAWAŁU SERCA

Osoby, które przebyły zawał serca dzięki badaniu genetycznemu mogą sprawdzić, czy wystąpił on na skutek uwarunkowań genetycznych. Uwarunkowania te mogą zostać odziedziczone przez potomstwo i u nich również zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się zawału

Doświadczenie naukowe

CZŁONEK RODZINY JEST NOSICIELEM NEGATYWNYCH WARIANTÓW W GENACH LRP8, CYP1A2 czy ACE

Zmiany w genach LRP8, CYP1A2 i ACE są dziedziczone - dlatego osoby,  których bliski członek rodziny jest  nosicielem takich zmian, również powinny poddać się badaniu genetycznemu

Kawa

SPOŻYWANIE DUŻYCH ILOŚCI KOFEINYA

Spożywanie nadmiernej ilości kofeiny w przypadku posiadania zmian genetycznych zaburzających metabolizm tego związku zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca

Doświadczenie naukowe

PALENIE TYTONIU

W dymie tytoniowym obecnych jest wiele szkodliwych substancji- zwiększają one  ryzyko zachorowania na wiele różnych chorób, w tym również zawału serca. Ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku posiadania predyspozycji genetycznych do rozwoju danego schorzenia

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Zmiany w genach LRP8, CYP1A2 i ACE nie zawsze przekazywane są dzieciom przez rodziców, mogą również powstać de novo podczas zapłodnienia. Mogą więc być obecne u osób, u których w rodzinie dotychczas nie występowały problemy z układem krążenia

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego w kierunku zawału serca?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku zawału serca pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia tego schorzenia w przyszłości. Potwierdzenie obecności szkodliwych zmian w genach LRP8, CYP1A2 i ACE nie daje jednak stuprocentowej pewności, że zawał serca się pojawi. Dzięki badaniu genetycznemu można więc uzyskać informacje o własnych predyspozycjach, a to stanowi podstawę odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko wystąpienia zawału serca można zmniejszyć prowadząc odpowiedni styl życia - ważna jest dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, niepalenie (zarówno czynne, jak i bierne) tytoniu, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Doświadczenie naukowe

Nosiciele zmian w genach LRP8, CYP1A2 i ACE zostają objęci szczególną opieką lekarzy z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele takich mutacji powinni systematycznie wykonywać badania kontrolne - dzięki temu - dzięki temu, gdy w organizmie pojawią się niepokojące zmiany prowadzące do zawału serca (np. gdy rozwinie się miażdżyca), będzie można wdrożyć odpowiednie leczenie i zapobiec zawałowi i poważnym konsekwencjom z nim związanym.

Mutacja genu LRP8 zwiększa ryzyko zawału serca

 • Zawał serca pojawia się na skutek niedotlenienia komórek mięśniowych serca, co spowodowane jest zamknięciem tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do serca.
 • Zawał serca objawia się silnym bólem zlokalizowanym zwykle po lewej stronie klatki piersiowej, a także dusznością, uczuciem silnego lęku, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami czy osłabieniem organizmu. Pacjentom, u których zawał serca jest podejrzewany, wykonuje się takie badania jak EKG, echokardiografia, badanie rentgenowskie czy badania krwi.
 • Na wystąpienie zawału serca bardzo duży wpływ ma styl życia (dieta bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, duży stres), ale ryzyko zachorowania zwiększa się również, gdy obecne są mutacje w genie LRP8.
 • Gen LRP8 koduje białko, które pełni rolę receptora dla innego białka - apolipoproteiny E. Apolipoproteina E zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, a także hamuje migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyń i oksydację lipidów. Mutacje genu LRP8 prowadzą do zwiększenia się poziomu cholesterolu LDL we krwi, co może powodować przedwczesne wystąpienie choroby wieńcowej i zawału serca. Osoby obciążone mutację w genie LRP8 cechują się 1,5 raza większym ryzykiem wystąpienia zawału serca w porównaniu do osób bez tej mutacji.
 • Gen CYP1A2 koduje białko odpowiedzialne za metabolizm kofeiny – poszczególne warianty tego genu decydują o tempie rozkładu tego związku. Obecność w DNA wariantu genetycznego decydującego o wolniejszym rozkładzie kofeiny skutkuje wzrostem ryzyka zawału serca przy spożywaniu dużych jej ilości (ryzyko to wzrasta o 36%, jeżeli osoba z negatywnym wariant wypija dziennie 2-3 filiżanki kawy).
 • Polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D) genu ACE kodującego enzym konwertazę angiotensyny decyduje o większej aktywności tego enzymu - odsetek osób z wysoką aktywnością konwertazy angiotensyny jest znacznie większy u chorujących na nadciśnienie w porównaniu do osób zdrowych. Specjaliści wskazują, że polimorfizm insercyjno-delecyjny może być niezależnym czynnikiem ryzyka nie tylko zawału serca, ale także takich schorzeń jak kardiomiopatia przerostowa i roztrzeniowa czy nagły zgon sercowy.

Jak wykonać test genetyczny w kierunku zawału serca?

 • Aby przeprowadzić analizę materiału genetycznego w celu wykrycia genetycznych predyspozycji do zawału serca, konieczne jest pobranie próbki krwi od pacjenta.
 • Krew pobrać można w 380 punktach rozmieszczonych w całej Polsce – wystarczy zgłosić się do wybranego punktu razem z numerem badania zamówionego online (numer wysyłany jest pacjentowi w wiadomości SMS zaraz po dokonaniu płatności).
 • Pobrana próbka krwi analizowana jest w laboratorium genetycznym, wynik analizy można odebrać przez stronę internetową laboratorium lub online.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Zawał serca

Genetyczne obciążenia zawału to ryzyko, które możesz zmniejszyć do zera!

Cena badania:

325 zł