22 123 95 55

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

Jest to specjalistyczne badanie genetyczne z próbki śliny, dzięki któremu poznasz swoje ryzyko zachorowania na raka piersi

Badanych jest 20 genów przy pomocy techniki NGS – pozwala ona na sprawdzenie nawet najrzadszych mutacji w tych genach

Wiedza o predyspozycjach pozwala na podjęcie odpowiedniej profilaktyki

Dzięki niej ryzyko choroby znacznie się zmniejszy lub zostanie ona wykryta na wczesnym etapie

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • raka piersi

Predyspozycje genetyczne mogą silnie zwiększać ryzyko rozwoju raka piersi

  • Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce – do jego rozwoju może przyczynić się obecność predyspozycji genetycznych. Szacuje się, że skłonności genetyczne mogą odpowiadać za 10-30% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych.
  • Wśród najczęściej występujących predyspozycji genetycznych wiązanych z rakiem piersi wymienia się mutacje genów BRCA1 i BRCA2. W przypadku mutacji w pierwszym z tych genów, całożyciowe ryzyko zachorowania na raka piersi szacowane jest na 70%, w przypadku mutacji genu BRCA2 zaś na 56%. Wśród innych genów, których mutacje zwiększają prawdopodobieństwo raka piersi, wymienia się np. gen CHEK2, PALB2, NBN czy TP53.
  • W celu sprawdzenia, czy jesteśmy obciążeni takimi skłonnościami genetycznymi, wykonuje się odpowiednie badania genetyczne. Oferowany przez nas test dokładnie analizuje aż 20 genów, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. Wykorzystywana do tego metoda, Sekwencjonowanie Nowej Generacji (NGS), pozwala na wykrycie nawet najrzadziej występujących w tych genach mutacji. Wystarcza do tego tylko jedna analiza, z jednej pobranej od Pacjenta próbki śliny.
  • Analiza genetyczna wykonywana jest w wyspecjalizowanym laboratorium w Stanach Zjednoczonych, a Zdrowegeny.pl ma wyłączność na przeprowadzanie tych badań w Polsce.

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS


2499.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce