Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Mięsak – panel rozszerzony, 30 genów, met. NGS

Ocena użytkowników: 5 ocen
4.2

Oferowany test genetyczny jest przydatny w ocenie ryzyka zachorowania na mięsaka. Jest to specjalistyczne badanie, wykonywane przy pomocy metody NGS.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie kontaktuje się z nami mailowo lub telefonicznie w celu zamówienia kuriera zwrotnego po odbiór próbek.

W ramach testu, analizie genetycznej poddawanych jest 30 genów. Celem testu jest zweryfikowanie, czy w badanych genach obecne są mutacje zwiększające ryzyko rozwoju mięsaka. Jednoczesne przebadanie 30 genów jest możliwe dzięki zastosowanej metodzie, Sekwencjnowaniu Nowej Generacji (NGS). 

Świadomość własnego obciążenia genetycznego pozwoli na podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby lub wykryć ją w jak najwcześniejszym stadium.

Materiał do badania stanowi pobrana od Pacjenta niewielka próbka śliny.

Badanie wykonywane jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium genetycznym Fulgent Genetics w USA. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mięsaka
 • Typ badania

  Badanie wysyłkowe
  Mięsak – panel rozszerzony, 30 genów, met. NGS

  Cena online:

  2899.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Badanie genetyczne - test pomocny w określeniu ryzyka rozwoju mięsaka 

  • Mięsaki są pierwotnymi nowotworami tkanki łącznej i tkanek miękkich - mogą rozwinąć się z takich tkanek jak np. tkanka kostna, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa czy nerwowa. Rocznie, w Polsce odnotowuje się około 1000 nowych przypadków mięsaków. Mogą one pojawić się w każdym wieku - szacuje się, że stanowią ok. 1% nowotworów złośliwych u dorosłych i ok. 10% nowotworów złośliwych u dzieci. 
  • Ryzyko rozwoju mięsaka zwiększają skłonności genetyczne. Wśród nich wymienia się mutacje w takich genach jak np. TP53 (zespół Li-Fraumeni), NF1 (nerwiakowłókniakowatość typu 1) czy WRN (zespół Wernera). Obecność predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworu może zostać wykryta dzięki badaniom genetycznym - testy te są więc ważnym elementem profilatyki nowotworów złośliwych.
  • W ramach oferowanego testu dokładnej analizie genetycznej poddawanych jest aż 30 genów, których mutacje wiązane są z z większym ryzykiem rozwoju mięsaka. Dzięki zastosowanej nowoczesnej metodzie NGS możliwa jest jednoczesna analiza wszystkich 30 genów. W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne.
  • Wykonanie testu jest bardzo proste i wygodne dla Pacjenta - wystarczy pobrać tylko niewielką ilość śliny. Badanie genetyczne przeprowadzane jest w wyspecjalizowanym laboratorium Fulgent Genetics w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na realizowanie tych testów w Polsce.
  Mięsak – panel rozszerzony, 30 genów, met. NGS

  Cena online:

  2899.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic