22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test na narkotyki z krwi - realizacja wysyłkowa

4.70
Ocena użytkowników: 39 ocen

Test pozwala na oznaczenie we krwi substancji z grupy środków odurzających / substancji psychotropowych. 

Jest to badanie wysyłkowe - próbkę materiału do badania należy pobrać samodzielnie w domu, a następnie zamówić kuriera po odbiór za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Lista oznaczanych substancji obejmuje najczęściej spotykane narkotyki oraz najczęściej nadużywane substancje psychotropowe, a także ich metabolity.

Badanie wykonywane jest przy pomocy metody cechującej się wysoką czułością i specyficznością. Oferowany test nie odbiega standardem od oznaczeń przeprowadzanych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Materiał do badania stanowi pobrana od osoby badanej próbka krwi z palca. Badanie ma charakter anonimowy - na wyniku nie są zamieszczane dane osoby badanej.

W ramach pakietu badamy obecność we krwi:

  • środków odurzających
  • substancji psychotropowych
  • prekursorów narkotykowych
  • środków zastępczych

Test na obecność narkotyków we krwi - na czym polega?

  • Oferowany test pozwala na wykrycie we krwi obecności najczęściej stosowanych narkotyków oraz najczęściej nadużywanych substancji psychotropowych, a także ich metabolitów. 
  • Badanie wykonywane jest przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym detektorem mas w układzie Q-TRAP.  Metoda ta cechuje się wysoką czułością oraz specyficznością - jest powszechnie wykorzystywana w badaniach toksykologicznych. 
  • Do wykonania testu wymagana jest tylko niewielka ilość krwi pobranej z palca osoby badanej. Pobranie takiej próbki krwi jest bardzo proste i zupełnie bezpieczne, dzięki zastosowaniu zestawu pobraniowego, opracowanego przez amerykańską firmę Neoteryx.
  • Oferowane badanie ma większą skuteczność w porównaniu do powszechnie stosowanych testów immunochemicznych, które wykazują wiele interakcji krzyżowych, co może skutkować uzyskaniem wyniku fałszywie pozytywnego. Wykonanie oferowanego testu pozwala na uniknięcie zafałszowań tego typu. 

Test na narkotyki z krwi - realizacja wysyłkowa


627.00 na stronie
Technologia badania:
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce