22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Rak piersi i jajnika – gen BRCA2

4.90
Ocena użytkowników: 23 ocen

To badanie genetyczne mutacji w genie BRCA2, które wiązane są z większym ryzykiem rozwoju raka piersi i/lub jajnika.

Badanie polega na analizie 3 mutacji w genie BRCA2. Test jest pomocny w ustaleniu genetycznych predyspozycji do wystąpienia raka piersi i/lub raka jajnika.

W przypadku potwierdzenia obecności mutacji zwiększającej ryzyko rozwoju nowotworu, możliwe będzie wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, dzięki której prawdopodobieństwo zachorowania zostanie zminimalizowane lub choroba nowotworowa zostanie wykryta na jak najwcześniejszym etapie.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

Badamy ryzyko:

  • raka piersi
  • raka jajnika

Mutacje genu BRCA2 wiążą się ze znacznym wzrostem ryzyka wystąpienia raka piersi i/lub raka jajnika

  • Szacuje się, że w około 30% przypadków nowotworów złośliwych, wpływ na wystąpienie choroby mają dziedziczone predyspozycje genetyczne. Wśród takich predyspozycji wymienia się mutacje w genie BRCA2.
  • Mutacje tego genu wiążą się ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Ryzyko wystąpienia raka piersi u nosiciela takiej mutacji wynosi 31-56%, a ryzyko raka jajnika - 11-27%. Ponadto, w przypadku posiadania mutacji w genie BRCA2, zwiększone jest prawdopodobieństwo rozwoju nowotworów towarzyszących - w szczególności raka prostaty, raka żołądka, raka trzustki i raka jelita grubego.
  • Obecność dziedziczonych predyspozycji genetycznych można wykryć wykonując proste badania genetyczne. Testy te sprawdzają, czy w badanym genie u Pacjenta obecna jest mutacja zwiększająca ryzyko choroby nowotworowej. W oferowanym przez nas teście badane są 3 mutacje w genie BRCA2: c.9371A>T, c.9376delC, c.9403delC. 
  • Materiał konieczny do przeprowadzenia analizy genetycznej stanowi pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Badanie takie wystarczy wykonać tylko raz w ciągu całego życia.

Rak piersi i jajnika – gen BRCA2


295.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce