22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 36 genów, met. NGS

4.30
Ocena użytkowników: 3 ocen

To specjalistyczny test genetyczny, pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub jajnika.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału, kontaktując się z nami mailowo. 

Test wykonywany jest z próbki śliny, a badanych genów jest 36.

Dzięki zastosowanej metodzie NGS możliwe jest sprawdzenie nawet rzadko występujących mutacji.

Wiedza o swoim ryzyku jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki.

Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • raka piersi
  • raka jajnika

Ryzyko raka piersi i jajnika a predyspozycje genetyczne

  • Szacuje się, że ok. 10-30% wszystkich zachorowań na nowotwory może być związanych z predyspozycjami genetycznymi. Wśród cech charakterystycznych dla takich nowotworów wymienia się młody wiek zachorowania, występowanie obustronne w przypadku narządów parzystych czy występowanie tego samego typu nowotworu u osób blisko ze sobą spokrewnionych.
  • Z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi i raka jajnika mogą wiązać się mutacje w wielu genach, np. w genach BRCA1 i BRCA2. U osoby z mutacją w genie BRCA1 całożyciowe ryzyko rozwoju raka piersi szacuje się na około 70%, a raka jajnika – na 40%. W przypadku genu BRCA2 dla raka piersi ryzyko to wynosi około 56%, a dla raka jajnika około 27%.
  • Aby sprawdzić, czy występują u nas predyspozycje genetyczne, konieczne jest wykonanie badań odpowiednich genów. W ramach oferowanego przez nas testu sprawdzanych jest jednocześnie aż 36 genów – jest to możliwe dzięki zastosowanej metodzie, czyli Sekwencjonowaniu Nowej Generacji (NGS). W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne.
  • Do zrobienia testu wystarczy tylko jedna, niewielka próbka pobranej od Pacjenta śliny. Test wykonywany jest w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym w USA – Zdrowegeny.pl ma wyłączność na przeprowadzanie tych testów w Polsce.

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 36 genów, met. NGS


2899.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce