22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test na narkotyki z włosów - realizacja wysyłkowa

4.20
Ocena użytkowników: 244 ocen

Badanie polega na jakościowym oznaczeniu obecności substancji odurzających / substancji psychotropowych w próbce włosów.

Jest to badanie wysyłkowe - próbkę materiału do analizy należy pobrać samodzielnie w domu, a następnie zamówić kuriera po odbiór za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Analiza przeprowadzana jest przy pomocy bardzo czułej techniki - wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym detektorem mas w układzie Q-TRAP.

Test wykonywany jest z pobranej od osoby badanej próbki włosów.  Badanie ma charakter anonimowy - na wyniku nie są zamieszczane dane osoby badanej.

W ramach pakietu badamy obecność we włosach:

  • środków odurzających
  • substancji psychotropowych

Na czym polega test na obecność narkotyków we włosach?

  • Oferowany test polega na jakościowym oznaczeniu w pobranej od osoby badanej próbce włosów obecności najczęściej przyjmowanych narkotyków / substancji psychotropowych, a także ich metabolitów.
  • Do wykonania badania wykorzystywana jest bardzo czuła metoda analityczna - wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemowym detektorem mas w układzie Q-TRAP.
  • Materiał do badań stanowi próbka włosów, minimalna jej wielkość wynosi 100mg (optymalnie kosmyk grubości ołówka). W przypadku badania z włosów, nie jest możliwe dokładne określenie przyjętej dawki danej substancji. Test pozwala jednak na sprawdzenie, czy dana substancja została przyjęta we wskazanym przedziale czasowym.
  • Jeśli badanie na narkotyki z włosów dotyczczy wydarzenia sprzed kilku dni, należy odczekać przynajmniej 2 tygodnie (a najlepiej miesiąc) do momentu pobrania próbki do analizy. 
  • W przypadku włosów przemieszanych (np. pobranych ze szczotki do włosów) możliwe jest jedynie oznaczenie wskazujące na zażycie określonych substancji w czasie, w którym następował wzrost włosów zabezpieczonych do badań.

Test na narkotyki z włosów - realizacja wysyłkowa


989.00 na stronie
Technologia badania:
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce