Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc
Profilaktyczne badania genetyczne

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

 • Test przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką nowotworów złośliwych
 • Dzięki badaniu możliwe jest poznanie swojego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – dzięki odpowiedniej profilaktyce ryzyko to może zostać istotnie ograniczone
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka trzustki

Zdrowegeny.pl Tick Icon

czerniaka

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka płuc

Cena badania:

644 zł

829 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie DNA
Czas oczekiwania na wynik:
do 22 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

CZERNIAK

 • Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, na którego rocznie zapadają ok. 3 tysiące Polaków
 • Jest nowotworem łatwym do wyleczenia we wczesnym etapie rozwoju, kluczowa jest więc wczesna diagnoza
 • Ryzyko zachorowania znacznie się zwiększa w przypadku posiadania mutacji genu CDKN2A - ryzyko to wynosi wtedy ok. 30-60%

RAK TRZUSTKI

 • Rak trzustki jest bardzo agresywnym nowotworem - co roku diagnozuje się go u ponad 3 tysięcy Polaków
 • Rak trzustki nie daje żadnych specyficznych objawów, jest trudny do wykrycia i słabo reaguje na dostępne leki
 • Całożyciowe ryzyko zachorowania na tę chorobę w przypadku posiadania mutacji genu CDKN2A wynosi ok. 20%

RAK PŁUC

 • Co roku w Polsce wykrywa się ok. 22 tysięcy przypadków zachorować na raka płuc
 • Palenie papierosów uznawane jest za główny czynnik ryzyka zachorowania - wieloletni palacze (palący paczkę papierosów dziennie) mają ok.20- 60 razy większe ryzyko rozwoju tego nowotworu w porównaniu do osób nienarażonych na dym tytoniowy
 • Rak płuca może rozwinąć się także z powodu predyspozycji genetycznych - mutacja w genie CDKN2A zwiększa ryzyko zachorowania 2-krotnie

W ramach tego pakietu badamy:

Gen CDKN2A

W badaniu analizowane są 4 eksony genu CDKN2A

Co jest wskazaniem do wykonania badania genu CDKN2A?

W rodzinie

PRZYPADKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH TRZUSTKI, PŁUCA LUB CZERNIAKA W RODZINIE

Do rozwoju raka trzustki, płuc i czerniaka mogą przyczynić się predyspozycje genetyczne – osoby, w rodzinach których pojawiały się takie nowotwory, mogą być również bardziej narażone na zachorowanie

Mutacja

POTRZEBA / CHĘĆ SPRAWDZENIA, CZY DO ROZWOJU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO PRZYCZYNIŁA SIĘ MUTACJA W GENIE CDKN2A

Osoby obecnie chorujące lub te, które przebyły chorobę w przeszłości dzięki analizie genetycznej dowiedzą się, czy na wystąpienie u nich nowotworu wpłynęły predyspozycje genetyczne - szansa na przekazanie ich potomstwu wynosi 50%

Mikrodelecja

CZŁONEK RODZINY JEST NOSICIELEM MUTACJI W GENIE CDKN2A

Potwierdzenie nosicielstwa mutacji genu CDKN2A u bliskiego członka rodziny jest poważnym wskazaniem do poddania się testowi genetycznemu ze względu na 50% szansę na odziedziczenie szkodliwej zmiany

Palenie tytoniu

CZYNNE LUB BIERNE PALENIE TYTONIU

Dym tytoniowy złożony jest z wielu związków rakotwórczych i uznaje się go za bardzo istotny czynnik ryzyka rozwoju wielu nowotworów, w tym raka płuca i raka trzustki. Ryzyko to dodatkowo zwiększa się w przypadku obciążenia genetycznego

Wątpliwosci diagnostyczne

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje w genie CDKN2A mogą pojawić się również de novo, czyli nie zostać odziedziczone po przodkach. Mogą być nimi obciążone również te osoby, w rodzinach których dotychczas nie stwierdzono żadnych nowotworów czy obciążenia genetycznego

Jakie korzyści odniesiesz dzięki przeprowadzeniu analizy genetycznej genu CDKN2A?

Doświadczenie naukowe

Badanie genu CDKN2A pozwala na sprawdzenie, czy jesteśmy obciążeni mutacją i określenie naszego ryzyka zachorowania na raka trzustki, czerniaka oraz raka płuc. Badanie genetyczne wystarczy wykonać tylko raz w ciągu życia, a jego wynik będzie obowiązywał już zawsze.

Świadomość

Świadomość własnych skłonności pozwoli na wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, pozwalającej na zminimalizowanie ryzyka zachorowania – wśród nich wymienia się zmianę stylu życia np. poprzez stosowanie odpowiedniej diety, niepalenie papierosów, utrzymanie prawidłowej masy ciała czy ograniczenie ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele mutacji w genie CDKN2A muszą też zostać objęci szczególnym nadzorem onkologicznym oraz wykonywać regularnie odpowiednie badania profilaktyczne.

Ubezpieczenie

Jeśli nowotwór złośliwy rozwinie się u osoby obciążonej, dzięki systematycznemu wykonywaniu badań profilaktycznych będzie mógł zostać wykryty we wczesnym stadium. Wczesne wykrycie to bardzo duża szansa na całkowite wyleczenie, a także mniej skomplikowana i obciążająca pacjenta terapia.

Mutacje w genie CDKN2A powodują wzrost ryzyka zachorowania na czerniaka, raka trzustki i raka płuca

 • Gen CDKN2A to gen supresorowy zlokalizowany na 9 chromosomie - koduje on dwa białka: p16 (INK4) i p14 (ARF), które odgrywają ważne role w regulacji cyklu komórkowego.
 • Mutacje w genie CDKN2A zaburzają biologiczne funkcje tych białek i w konsekwencji prowadzą do powstania nowotworu.
 • Mutacje te dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący, istnieje więc 50% ryzyko przekazania ich potomstwu. Mogą one pojawić się również de novo (wtedy nie są dziedziczone po przodkach).
 • Wadliwy gen CDKN2A zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka i raka trzustki - prawdopodobieństwo rozwoju czerniaka w ciągu całego życia wynosi ok. 30-60%, raka trzustki - 20%.
 • Badania wskazują ponadto, że wadliwy gen CDKN2A związany jest także z 2-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia raka płuc w porównaniu do ogólnej populacji.

CDKN2A

Jak wykonać test genetyczny?

 • Aby zrobić badanie genu CDKN2A, zamów test przez internet – natychmiast po dokonaniu zamówienia, otrzymasz wiadomość SMS zawierającą numer Twojego badania.
 • Z numerem badania zgłoś się do wybranego punktu pobrań (z niemal 400 dostępnych w całym kraju) na pobranie krwi żylnej – próbka krwi zostanie od Ciebie pobrana po podaniu numeru badania pracownikowi punktu. Do poboru krwi nie musisz się specjalnie przygotowywać.
 • Wynik przeprowadzonej analizy genetycznej odbierzesz w punkcie pobrań lub online, przez platformę internetową laboratorium.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

Dzięki badaniu możliwe jest poznanie swojego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – dzięki odpowiedniej profilaktyce ryzyko to może zostać istotnie ograniczone

Cena badania:

644 zł

829 zł