22 123 95 55

Onkologia

Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 127 genów, met. NGS

 • To kompleksowe badanie genetyczne pozwalające na określenie ryzyka aż 14 różnych typów nowotworów. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tego badania w Polsce.
 • Badanie wykonywane jest przy pomocy metody NGS, dzięki której możliwa jest dokładna analiza 127 genów.
 • Wynik badania jest podstawą do wdrożenia dostosowanej do Pacjenta profilaktyki, dzięki której ryzyko nowotworu znacznie się zmniejszy lub choroba zostanie wykryta na bardzo wczesnym etapie.
 • Podmiot odpowiedzialny: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi, jajnika, endometrium, prostaty
 • raka jelita grubego, żołądka, tarczycy

na stronie3299.00 

Nowotwory - mężczyźni

 • Wykonanie badania zalecane jest wszystkim mężczyznom w ramach profilaktyki nowotorowej.
 • Badanie przyczyni się do określenia indywidualnego ryzyka zachorowania na raka prostaty, jelita grubego, nerki i tarczycy.
 • Wiedza o własnych skłonnościach pozwoli na podjęcie działań, które istotnie ogarniczą ryzyko nowotworu lub wykryją chorobę na wczesnym etapie.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka prostaty

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Nowotwory - kobiety

 • Badanie pozwoli na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi, jajnika, tarczycy, jelita grubego i nerki.
 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich kobiet chcących zadbać o swoje zdrowie - wykonanie testu zalecane jest w ramach profilaktyki nowotworowej.
 • Wiedząc o własnym ryzyku, możliwe jest podjęcie odpowiednich działań, które to ryzyko zminimalizują lub przyczynią się do wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka tarczycy

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie412.00 
439.00 w placówce

Rak piersi i jajnika – gen BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie295.00 

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie474.00 
599.00 w placówce

na stronie487.00 

Trucheck Pierś - badanie krwi w kierunku nowotworu piersi

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • nowotworu piersi

na stronie3499.00 

Trucheck Prostata - badanie krwi w kierunku nowotworu prostaty

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • nowotworu prostaty

na stronie3499.00 

Trucheck Cukrzyca - badanie krwi w kierunku nowotworów, dla osób z cukrzycą

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu nowotworów:

 • wątroby
 • pęcherzyka żółciowego
 • trzustki
 • nerek
 • pęcherza moczowego
 • jelita grubego

na stronie4799.00 

Trucheck Kobieta - badanie krwi w kierunku nowotworu jajnika, szyjki macicy, endometrium

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • jajnika
 • szyjki macicy
 • endometrium

na stronie4799.00 

Trucheck intelli - badanie krwi w kierunku nowotworów, ze wskazaniem miejsca pochodzenia

Test wykrywa:

 • nowotwory złośliwe ze wskazaniem miejsca pochodzenia

na stronie6499.00 

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka nerki
 • raka sutka
 • raka jelita grubego
 • raka prostaty

na stronie556.00 
599.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

Badamy ryzyko:

 • raka trzustki
 • raka płuc
 • czerniaka

na stronie765.00 
829.00 w placówce

Zespół Li-Fraumeni

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • mięsaków
 • raka kory nadnerczy
 • nowotworów mózgu
 • białaczek

na stronie727.00 
799.00 w placówce

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi

na stronie2899.00 

Rak jajnika – panel rozszerzony, 19 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 25 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak jelita grubego – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego

na stronie2899.00 

Rak prostaty – panel rozszerzony, 12 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie2899.00 

na stronie2349.00 
2599.00 w placówce

Czerniak – panel rozszerzony, 14 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • czerniaka

na stronie2899.00 

Rak żołądka – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka żołądka

na stronie2899.00 

Nowotwory układu nerwowego / mózgu – panel rozszerzony, 27 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nowotworów układu nerwowego / nowotworów mózgu

na stronie2899.00 

Rak nerki / układu moczowego – panel rozszerzony, 28 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka nerki / układu moczowego

na stronie2899.00 

Mięsak – panel rozszerzony, 26 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mięsaka

na stronie2899.00 

Rak endometrium (trzonu macicy) – panel rozszerzony, 11 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka endometrium (raka trzonu macicy)

na stronie2899.00 

Rak trzustki – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka trzustki

na stronie2899.00 

na stronie2899.00 

Markery nowotworowe u kobiet

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka piersi
 • marker raka trzustki
 • marker raka jajnika

na stronie187.00 
239.00 w placówce

Markery nowotworowe u mężczyzn

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka trzustki
 • marker raka prostaty
 • marker raka jądra

na stronie175.00 
229.00 w placówce

PSA całkowity – marker raka prostaty

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera raka prostaty

na stronie47.00 
52.00 w placówce

PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik fPSA/PSA)

W ramach pakietu badamy:

 • wskaźnik fPSA/PSA
 • stężenie wolnego i całkowitego PSA we krwi

na stronie89.00 
99.00 w placówce

Test ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera nowotworowego HE4 we krwi
 • stężenie markera nowotworowego CA-125 we krwi
 • test ROMA

na stronie155.00 
169.00 w placówce

CA 125 – marker raka jajnika

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera raka jajnika

na stronie51.00 
59.90 w placówce

CA 15-3 - marker raka piersi

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera nowotworowego CA 15-3 we krwi

na stronie51.00 
59.90 w placówce

HE4 - marker raka jajnika

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera nowotworowego HE4 we krwi

na stronie105.00 
115.00 w placówce

CEA – marker raka jelita grubego i innych nowotworów

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera nowotworowego CEA

na stronie53.00 
59.00 w placówce

M2-PK - marker nowotworów jelita grubego

W ramach badania oceniane jest:

 • stężenie markera M2-PK w próbce kału

na stronie199.00 

CA 19-9 - marker raka trzustki

W ramach pakietu badamy:

 • stężenie markera nowotworowego CA 19-9 we krwi

na stronie53.00 
59.90 w placówce

Onkopakiet - badanie 3 pierwiastków Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • cynku
 • miedzi

na stronie115.00 
125.00 w placówce

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie134.00 
149.00 w placówce

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie133.00 
148.00 w placówce

Septyna 9 - badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego i odbytnicy

na stronie839.00 
879.00 w placówce

Wirus HPV - 18 typów wysoko- i niskoonkogennych, met. Real-Time PCR

W ramach pakietu badamy obecność:

 • infekcji wirusem HPV typu wysokoonkogennego
 • infekcji wirusem HPV typu niskoonkogennego

na stronie341.00 
369.00 w placówce

Wirus HPV - 14 typów wysokiego ryzyka

 • To test molekularny, polegający na identyfikacji materiału genetycznego wirusa HPV.
 • Badanie sprawdza obecność 14 typów wirusa HPV - są to wirusy wysokiego ryzyka raka szyjki macicy.
 • Świadomość infekcji pozwoli na podjęcie odpowiedniej profilatyki, która zminimalizuje ryzyko choroby nowotworowej.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

W ramach pakietu badamy obecność:

 • infekcji wirusem HPV

na stronie174.00 
199.00 w placówce

Wirus HPV - 14 typów wysokiego ryzyka, dla kobiet, realizacja wysyłkowa

W ramach pakietu badamy obecność:

 • infekcji wirusem HPV

na stronie177.00 

Wirus HPV - badanie 28 typów, realizacja wysyłkowa, dla kobiet

W ramach pakietu badamy obecność:

 • infekcji wirusem HPV

na stronie189.00 

Wirus HPV - 30 typów, genotypowanie met. mikromacierzy

 • Jest to badanie molekularne w kierunku infekcji wirusem HPV. Pozwala na wykrycie i rozróżnienie 30 typów tego wirusa.
 • Badane są zarówno typy niskiego, jak i wysokiego ryzyka wirusa HPV.
 • Dzięki wiedzy o zakażeniu możliwe jest podjęcie takich działań, które zminimalizują ryzyko choroby nowotworowej.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka S.A.

Badamy obecność:

 • zakażenia wirusem HPV

na stronie356.00 
379.00 w placówce

Pakiet badań na infekcje intymne - wirus HPV i 7 innych patogenów, dla kobiet, realizacja wysyłkowa

W ramach pakietu badamy obecność:

 • infekcji wirusem HPV
 • chlamydiozy
 • rzeżączki
 • infekcji mykoplazmami
 • rzęsistkowicy

na stronie472.00 

Badanie 4K – ocena ryzyka raka prostaty

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie1945.00 
1999.00 w placówce
Chwilowo niedostępne

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy