Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Opinie klientów - Zdrowegeny.pl

Spektrum zaburzeń autystycznych - 100 genów, met. NGS

Ocena użytkowników: 14 ocen
4.6

Oferowany test genetyczny sprawdza obecność zmian skorelowanych z zaburzeniami autystycznymi.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór materiału za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Do wykonania badania wykorzystywana jest nowoczesna metoda NGS, czyli Sekwencjonowanie Nowej Generacji. Test polega na analizie 100 genów pod kątem obecności mutacji/polimorfizmów powiązanych z autyzmem.

Badanie wykonywane jest z pobranego od Pacjenta wymazu z wewnętrznej strony policzka. 

Badamy obecność:

 • zmian genetycznych skorelowanych z zaburzeniami autystycznymi
 • Typ badania

  Badanie wysyłkowe
  Spektrum zaburzeń autystycznych - 100 genów, met. NGS

  Cena online:

  3989.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 12 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Na czym polega oferowane badanie genetyczne?

  • Oferowany, kompleksowy test genetyczny polega na analizie ponad 1700 eksonów (sekwencji kodujących) 100 genów, których zmiany powiązane są z autyzmem. Geny te są wskazane są w bazie danych Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) jako mające związek z zaburzeniami autystycznymi.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu cechuje upośledzenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej czy powtarzające się, stereotypowe zachowania. Dokładne przyczyny autyzmu nie zostały dotychczas poznane, wskazuje się jednak na ważną rolę czynników genetycznych.
  • Do chorób genetycznych, w przebiegu których występują objawy autyzmu, zalicza się np. zespół Retta,  zespół łamliwego chromosomu X, zespół Smitha, Lemlego i Opitza czy stwardnienie guzowate. 
  • Oferowane badanie genetyczne jest wykonywane przy pomocy metody NGS, czyli Sekwencjonowania Nowej Generacji. Do wykonania badania konieczne jest tylko pobranie od Pacjenta wymazu z wewnętrznej strony policzka. 
  Spektrum zaburzeń autystycznych - 100 genów, met. NGS

  Cena online:

  3989.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 12 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic