22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Nowotwory

Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 153 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi, jajnika, endometrium, prostaty
 • raka jelita grubego, żołądka, tarczycy, nerki, trzustki, pęcherza
 • czerniaka, mięsaka
 • nowotworów mózgu, układu krwiotwórczego

na stronie3299.00 

Nowotwory - kobiety

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka tarczycy

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Nowotwory - mężczyźni

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka prostaty

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Rak piersi – panel rozszerzony, 36 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi

na stronie2899.00 

Rak jajnika – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 36 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie412.00 
439.00 w placówce

Rak piersi i jajnika – gen BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie295.00 

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie474.00 
599.00 w placówce

na stronie487.00 

na stronie979.00 

Rak prostaty – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie2899.00 

Rak jelita grubego – panel rozszerzony, 28 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego

na stronie2899.00 

Nowotwory układu nerwowego / mózgu – panel rozszerzony, 32 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nowotworów układu nerwowego / nowotworów mózgu

na stronie2899.00 

Rak nerki / układu moczowego – panel rozszerzony, 30 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka nerki / układu moczowego

na stronie2899.00 

Czerniak – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • czerniaka

na stronie2899.00 

Mięsak – panel rozszerzony, 30 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mięsaka

na stronie2899.00 

Rak żołądka – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka żołądka

na stronie2899.00 

Rak endometrium (trzonu macicy) – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka endometrium (raka trzonu macicy)

na stronie2899.00 

Rak trzustki – panel rozszerzony, 24 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka trzustki

na stronie2899.00 

Rak tarczycy – panel rozszerzony, 10 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka tarczycy

na stronie2899.00 

Nowotwory hematologiczne (białaczki, chłoniaki) - panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nowotworów hematologicznych

na stronie2899.00 

na stronie2349.00 
2599.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

Badamy ryzyko:

 • raka trzustki
 • raka płuc
 • czerniaka

na stronie765.00 
829.00 w placówce

Czerniak, rak trzustki, płuc - gen CDKN2A, realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • czerniaka
 • raka trzustki
 • raka płuc

na stronie359.00 

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka nerki
 • raka sutka
 • raka jelita grubego
 • raka prostaty

na stronie556.00 
599.00 w placówce

Rak jelita grubego, tarczycy, nerki - gen CHEK2, realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego
 • raka tarczycy
 • raka nerki
 • raka sutka
 • raka prostaty

na stronie359.00 

na stronie289.00 

Rak piersi, jajnika, jelita grubego, płuca - gen NOD2, realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika
 • raka jelita grubego
 • raka płuca

na stronie289.00 

na stronie499.00 

Rak piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani - gen CYP1B1, realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jelita grubego
 • raka pęcherza moczowego
 • raka płuca
 • raka krtani

na stronie289.00 

Zespół Li-Fraumeni

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • mięsaków
 • raka kory nadnerczy
 • nowotworów mózgu
 • białaczek

na stronie727.00 
799.00 w placówce

Markery nowotworowe u kobiet

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka piersi
 • marker raka trzustki
 • marker raka jajnika
 • OB
 • morfologię krwi

na stronie187.00 
239.00 w placówce

Markery nowotworowe u mężczyzn

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka trzustki
 • marker raka prostaty
 • marker raka jądra
 • OB
 • morfologię krwi

na stronie175.00 
229.00 w placówce

M2-PK - marker nowotworów jelita grubego

W ramach badania oceniane jest:

 • stężenie markera M2-PK w próbce kału

na stronie227.00 

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Badanie obejmuje:

 • ginekologiczną płynną cytologię cienkowarstwową, LBC

na stronie97.00 

Onkopakiet - badanie 3 pierwiastków Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • cynku
 • miedzi

na stronie115.00 
125.00 w placówce

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie134.00 
149.00 w placówce

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie133.00 
148.00 w placówce

ColoAlert - nieinwazyjny test przesiewowy w kierunku raka jelita grubego

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego

na stronie996.00 

Trucheck Pierś - badanie krwi w kierunku nowotworu piersi

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • nowotworu piersi

na stronie3499.00 

Trucheck Prostata - badanie krwi w kierunku nowotworu prostaty

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • nowotworu prostaty

na stronie3499.00 

Trucheck Cukrzyca - badanie krwi w kierunku nowotworów, dla osób z cukrzycą

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu nowotworów:

 • wątroby
 • pęcherzyka żółciowego
 • trzustki
 • nerek
 • pęcherza moczowego
 • jelita grubego

na stronie4799.00 

Trucheck Kobieta - badanie krwi w kierunku nowotworu jajnika, szyjki macicy, endometrium

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

 • jajnika
 • szyjki macicy
 • endometrium

na stronie4799.00 

Trucheck intelli - badanie krwi w kierunku nowotworów, ze wskazaniem miejsca pochodzenia

Test wykrywa:

 • nowotwory złośliwe ze wskazaniem miejsca pochodzenia

na stronie6499.00 

Badania genetyczne na raka

Kup badania genetyczne na raka online i zrealizuj w 550 placówkach w całej Polsce. Kupując online, zapłacisz mniej niż placówce stacjonarnej.

 • Badania genetyczne pozwalają na ocenę ryzyka zachorowania na nowotwory, pozostałe metody mogą jedynie wykryć toczący się już proces nowotworowy.
 • Dzięki badaniu genetycznemu nowotwory mogą zostać wykryte we wczesnym etapie rozwoju.
 • Wykrycie nowotworu we wczesnym stadium wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.
 • Kup badanie online i zrealizuj w laboratorium w Twoim mieście.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

 • WYSTĘPOWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH W RODZINIE - około 10-30% nowotworów związanych jest z predyspozycjami genetycznymi. Jeżeli nowotwór wystąpi u członka rodziny danej osoby, istnieje wyższe ryzyko pojawienia się tego schorzenia również u niej samej
 • OBAWA O PRZEKAZANIE PREDYSPOZYCJI DO NOWOTWORU DZIECIOM - osoby, u których nowotwór się pojawił dzięki badaniu genetycznemu mogą sprawdzić, czy do rozwoju choroby doszło na skutek predyspozycji genetycznych, które mogą zostać przekazane potomstwu i także u nich zwiększyć ryzyko wystąpienia raka
 • POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA DANEJ MUTACJI U KREWNEGO - posiadanie mutacji predysponującej do zachorowania związane jest z 50% szansą przekazania jej kolejnym pokoleniom - dlatego bliscy krewni osoby, u której nosicielstwo zostało potwierdzone, powinni również poddać się badaniu genetycznemu
 • STOSOWANIE ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ - stosowanie antykoncepcji hormonalnej przed 25. rokiem życia zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi w przypadku posiadania genetycznych predyspozycji do wystąpienia tego nowotworu
 • PALENIE PAPIEROSÓW - szkodliwe substancje znajdujące się w dymie papierosowym zwiększają ryzyko wystąpienia wielu różnych nowotworów, ryzyko to znacznie wzrasta jeżeli dodatkowo obecne są predyspozycje genetyczne do ich wystąpienia
 • SPERSONALIZOWANA PROFILAKTYKA - mutacje zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory nie zawsze są dziedziczone po przodkach - mogą również powstać de novo (podczas zapłodnienia), dlatego mogą być obecne u każdego z nas

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy