22 123 95 55

Nowotwory

Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 127 genów, met. NGS

 • To kompleksowe badanie genetyczne pozwalające na określenie ryzyka aż 14 różnych typów nowotworów. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tego badania w Polsce.
 • Badanie wykonywane jest przy pomocy metody NGS, dzięki której możliwa jest dokładna analiza 127 genów.
 • Wynik badania jest podstawą do wdrożenia dostosowanej do Pacjenta profilaktyki, dzięki której ryzyko nowotworu znacznie się zmniejszy lub choroba zostanie wykryta na bardzo wczesnym etapie.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi, jajnika, endometrium, prostaty
 • raka jelita grubego, żołądka, tarczycy
 • raka nerki, pęcherza, trzustki, czerniaka, mięsaka
 • nowotworów mózgu, układu krwiotwórczego

na stronie2999.00 

Nowotwory - kobiety

 • Badanie pozwoli na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi, jajnika, tarczycy, jelita grubego i nerki.
 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich kobiet chcących zadbać o swoje zdrowie - wykonanie testu zalecane jest w ramach profilaktyki nowotworowej.
 • Wiedząc o własnym ryzyku, możliwe jest podjęcie odpowiednich działań, które to ryzyko zminimalizują lub przyczynią się do wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka tarczycy

na stronie1089.00 
1549.00 w placówce

Nowotwory - mężczyźni

 • Wykonanie badania zalecane jest wszystkim mężczyznom w ramach profilaktyki nowotorowej.
 • Badanie przyczyni się do określenia indywidualnego ryzyka zachorowania na raka prostaty, jelita grubego, nerki i tarczycy.
 • Wiedza o własnych skłonnościach pozwoli na podjęcie działań, które istotnie ogarniczą ryzyko nowotworu lub wykryją chorobę na wczesnym etapie.
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka prostaty

na stronie1089.00 
1549.00 w placówce

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi

na stronie2499.00 

Rak jajnika – panel rozszerzony, 19 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jajnika

na stronie2499.00 

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 25 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie2499.00 

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie330.00 
429.00 w placówce

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie484.00 
599.00 w placówce

Rak prostaty – panel rozszerzony, 12 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie2499.00 

Rak jelita grubego – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego

na stronie2499.00 

Nowotwory układu nerwowego / mózgu – panel rozszerzony, 27 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nowotworów układu nerwowego / nowotworów mózgu

na stronie2499.00 

Rak nerki / układu moczowego – panel rozszerzony, 28 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka nerki / układu moczowego

na stronie2499.00 

Czerniak – panel rozszerzony, 14 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • czerniaka

na stronie2499.00 

Mięsak – panel rozszerzony, 26 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mięsaka

na stronie2499.00 

Rak żołądka – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka żołądka

na stronie2499.00 

Rak endometrium (trzonu macicy) – panel rozszerzony, 11 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka endometrium (raka trzonu macicy)

na stronie2499.00 

Rak trzustki – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka trzustki

na stronie2499.00 

Rak tarczycy – panel rozszerzony, 7 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka tarczycy

na stronie2499.00 

na stronie2499.00 

na stronie2079.00 
2599.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

Badamy ryzyko:

 • raka trzustki
 • raka płuc
 • czerniaka

na stronie644.00 
829.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka nerki
 • raka sutka
 • raka jelita grubego
 • raka prostaty

na stronie490.00 
599.00 w placówce

Zespół Li-Fraumeni

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • mięsaków
 • raka kory nadnerczy
 • nowotworów mózgu
 • białaczek

na stronie616.00 
799.00 w placówce

Markery nowotworowe u kobiet

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka piersi
 • marker raka trzustki
 • marker raka jajnika

na stronie161.00 
239.00 w placówce

Markery nowotworowe u mężczyzn

W ramach pakietu badamy:

 • marker raka jelita grubego
 • marker raka trzustki
 • marker raka prostaty
 • marker raka jądra

na stronie158.00 
229.00 w placówce

Onkopakiet - badanie 3 pierwiastków Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • cynku
 • miedzi

na stronie91.00 
105.00 w placówce

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie93.00 
115.00 w placówce

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

W ramach pakietu badamy stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

na stronie117.00 
129.00 w placówce

Badanie 4K – ocena ryzyka raka prostaty

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie1970.00 
1999.00 w placówce

Septyna 9 - badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego i odbytnicy

na stronie669.00 
699.00 w placówce

Badania genetyczne na raka

Kup badania genetyczne na raka online i zrealizuj w 550 placówkach w całej Polsce. Kupując online, zapłacisz mniej niż placówce stacjonarnej.

 • Badania genetyczne pozwalają na ocenę ryzyka zachorowania na nowotwory, pozostałe metody mogą jedynie wykryć toczący się już proces nowotworowy.
 • Dzięki badaniu genetycznemu nowotwory mogą zostać wykryte we wczesnym etapie rozwoju.
 • Wykrycie nowotworu we wczesnym stadium wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.
 • Kup badanie online i zrealizuj w laboratorium w Twoim mieście.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

 • WYSTĘPOWANIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH W RODZINIE - około 10-30% nowotworów związanych jest z predyspozycjami genetycznymi. Jeżeli nowotwór wystąpi u członka rodziny danej osoby, istnieje wyższe ryzyko pojawienia się tego schorzenia również u niej samej
 • OBAWA O PRZEKAZANIE PREDYSPOZYCJI DO NOWOTWORU DZIECIOM - osoby, u których nowotwór się pojawił dzięki badaniu genetycznemu mogą sprawdzić, czy do rozwoju choroby doszło na skutek predyspozycji genetycznych, które mogą zostać przekazane potomstwu i także u nich zwiększyć ryzyko wystąpienia raka
 • POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA DANEJ MUTACJI U KREWNEGO - posiadanie mutacji predysponującej do zachorowania związane jest z 50% szansą przekazania jej kolejnym pokoleniom - dlatego bliscy krewni osoby, u której nosicielstwo zostało potwierdzone, powinni również poddać się badaniu genetycznemu
 • STOSOWANIE ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ - stosowanie antykoncepcji hormonalnej przed 25. rokiem życia zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi w przypadku posiadania genetycznych predyspozycji do wystąpienia tego nowotworu
 • PALENIE PAPIEROSÓW - szkodliwe substancje znajdujące się w dymie papierosowym zwiększają ryzyko wystąpienia wielu różnych nowotworów, ryzyko to znacznie wzrasta jeżeli dodatkowo obecne są predyspozycje genetyczne do ich wystąpienia
 • SPERSONALIZOWANA PROFILAKTYKA - mutacje zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory nie zawsze są dziedziczone po przodkach - mogą również powstać de novo (podczas zapłodnienia), dlatego mogą być obecne u każdego z nas

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy