Badania genetyczne

Pakiet badań genetycznych

Nowotwory - kobiety

 • Dla wszystkich kobiet zainteresowanych profilaktyką chorób nowotworowych
 • Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia określenie własnego ryzyka zachorowania i jest podstawą do wdrożenia działań pozwalających na jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka tarczycy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jelita grubego

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka nerki

Cena badania:

1 089 zł
1 549 zł
Pakiet badań genetycznych

Nowotwory - mężczyźni

 • Dla wszystkich mężczyzn interesujących się profilaktyką nowotworów złośliwych
 • Test genetyczny pod kątem nowotworów to sposób na poznanie własnych predyspozycji do rozwoju tych schorzeń, co stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich działań przyczyniających się do istotnego ograniczenia ryzyka zachorowania
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka tarczycy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jelita grubego

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka nerki

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka prostaty

Cena badania:

1 089 zł
1 549 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

 • Najszersze badanie genu BRCA1 dostępne w Polsce. Analizujemy 16 mutacji genu BRCA1
 • Profilaktyka przeciwko rakowi piersi i jajnika poprzez badania genetyczne pozwoli na ocenę ryzyka zachorowania i jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

330 zł
429 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

 • Badanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką nowotworową
 • Analiza genów BRCA1 i BRCA2 pozwoli na określenie ryzyka rozwoju raka piersi i raka jajnika – wynik testu umożliwi również jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

484 zł
599 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

 • Jest to specjalistyczne badanie genetyczne z próbki śliny, dzięki któremu poznasz swoje ryzyko zachorowania na raka piersi
 • Badanych jest 20 genów przy pomocy techniki NGS – pozwala ona na sprawdzenie wszystkich, nawet najrzadszych mutacji w tych genach
 • Wiedza o predyspozycjach pozwala na podjęcie odpowiedniej profilaktyki
 • Dzięki niej ryzyko choroby znacznie się zmniejszy lub zostanie ona wykryta na wczesnym etapie
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak jajnika – panel rozszerzony, 19 genów, met. NGS

 • Jest do specjalistyczne badanie genetyczne, przyczyniające się do określenia ryzyka zachorowania na raka jajnika
 • Świadomość własnego ryzyka jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki
 • W ramach testu rozlegle badanych jest 19 genów
 • Zastosowana metoda NGS pozwala na zbadanie wszystkich mutacji w tych genach
 • Badanie wykonywane jest z próbki śliny
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 25 genów, met. NGS

 • To specjalistyczny test genetyczny, pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub jajnika
 • Test wykonywany jest z próbki śliny, a badanych genów jest 25
 • Dzięki zastosowanej metodzie NGS możliwe jest sprawdzenie wszystkich, nawet najrzadziej występujących mutacji
 • Wiedza o swoim ryzyku jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak prostaty – panel rozszerzony, 12 genów, met. NGS

 • To specjalistyczny test genetyczny z próbki śliny, pozwalający na określenie ryzyka zachorowania na raka prostaty
 • Badanie polega na analizie wszystkich mutacji w 12 genach – pozwala na to zastosowana metoda NGS
 • Dzięki wiedzy o własnym ryzyku można podjąć odpowiednią profilaktykę, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo rozwoju choroby lub wykryć ją na wczesnym etapie
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka prostaty

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak jelita grubego – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

 • Jest to specjalistyczny test genetyczny z próbki śliny
 • Polega na analizie wszystkich mutacji w 22 genach przy pomocy metody NGS
 • Wykonanie badania jest przydatne w ocenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego
 • Wiedza o własnych skłonnościach jest podstawą do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki
 • Dzięki niej ryzyko rozwoju choroby się zmniejsza lub jest ona wykrywana na bardzo wczesnym etapie
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jelita grubego

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Czerniak – panel rozszerzony, 14 genów, met. NGS

 • To zaawansowane badanie genetyczne, polegające na analizie wszystkich mutacji w aż 14 genach
 • Do jego wykonania wykorzystywana jest nowoczesna metoda Sekwencjonowanie Nowej Generacji
 • Test pozwala na określenie genetycznego ryzyka zachorowania na czerniaka
 • Wiedza o obciążeniu jest kluczowa do dobrania odpowiedniej profilaktyki
 • Profilaktyka z kolei pozwala na zminimalizowanie ryzyka choroby lub wykrycie jej na wczesnym, umożliwiającym całkowite wyleczenie etapie
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

czerniaka

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak żołądka – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

 • Jest to zaawansowany test genetyczny, który pozwala na ocenę ryzyka zachorowania na raka żołądka
 • Dzięki metodzie – NGS – możliwe jest dokładne przebadanie aż 15 genów pod kątem wszystkich mutacji
 • Świadomość predyspozycji genetycznych jest kluczowa do podjęcia odpowiedniej profilaktyki
 • Profilaktyka to zmniejszenie ryzyka zachorowania do minimum lub wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka żołądka

Cena badania:

2 289 zł
Pakiet badań genetycznych

Celiakia

 • Dla osób, u których występują mało specyficzne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle i wzdęcia brzucha, biegunki czy utrata masy ciała i łaknienia.
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

celiakii

Cena badania:

297 zł
339 zł
Pakiet badań genetycznych

Nietolerancja laktozy

 • Dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nietolerancji laktozy

Cena badania:

305 zł
359 zł
Pakiet badań genetycznych

Zawał serca

 • Dla osób narażonych na stres, które nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być świadome ograniczeń narzucanych im przez geny
 • Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zawału serca

Cena badania:

325 zł
Pakiet badań genetycznych

Zakrzepica

 • Dla kobiet stosujących lub zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą
 • Badanie genetyczne wykrywają skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

Cena badania:

325 zł
359 zł
Pakiet badań genetycznych

Poronienia samoistne

 • Dla wszystkich kobiet planujących ciążę, w szczególności dla tych, u których w przeszłości wystąpiły poronienia
 • Dla osób bezskutecznie starających się o potomstwo
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

poronień samoistnych

Cena badania:

534 zł
Pakiet badań genetycznych

Zdrowa antykoncepcja

 • Dla kobiet stosujących lub zamierzających stosować środki antykoncepcji hormonalnej
 • Badania genetyczne wykryją skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi oraz nowotworu piersi i jajnika
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nowotworu piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nowotworu jajnika

Cena badania:

610 zł
Pakiet badań genetycznych

Choroba Alzheimera

 • Dla osób chcących ocenić własne predyspozycje do choroby Alzheimera i schorzeń sercowo-naczyniowych
 • Badanie genetyczne może przyczynić się do postawienia odpowiedniej diagnozy, wynik testu jest również podstawą do wdrożenia działań profilaktycznych
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

chorób sercowo-naczyniowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

choroby Alzheimera

Cena badania:

276 zł
349 zł
Pakiet badań genetycznych

FTO – gen otyłości

 • Analiza genu FTO pozwala na określenie ryzyka rozwoju otyłości i innych chorób dietozależnych
 • Na podstawie wyniku badania możliwe jest ustalenie takiej diety, której celem jest bezpieczne i trwałe osiągnięcie idealnej masy ciała oraz uniknięcie groźnych chorób w przyszłości
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

otyłości i innych schorzeń zależnych od diety

Cena badania:

195 zł
299 zł
Pakiet badań genetycznych

Zespół Gilberta

 • Dla osób borykających się z podwyższonym stężeniem bilirubiny
 • Test genetyczny przyczyni się do prawidłowego wykrycia choroby i do rozwiania wątpliwości diagnostycznych
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zespołu Gilberta

Cena badania:

224 zł
269 zł
Pakiet badań genetycznych

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

 • Test przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką nowotworów złośliwych
 • Dzięki badaniu możliwe jest poznanie swojego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – dzięki odpowiedniej profilaktyce ryzyko to może zostać istotnie ograniczone
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka trzustki

Zdrowegeny.pl Tick Icon

czerniaka

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka płuc

Cena badania:

649 zł
829 zł
Pakiet badań genetycznych

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

 • Dla osób po 20. roku życia, które chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi
 • Profilaktyka poprzez wykonanie badań genetycznych pozwoli na wykrycie ryzyka związanego z rozwojem chorób nowotworowych i jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka tarczycy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jelita grubego

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka nerki

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka prostaty

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka sutka

Cena badania:

494 zł
599 zł
Pakiet badań genetycznych

Termolabilny wariant MTHFR

 • Badanie określa predyspozycje genetyczne do zaburzeń metabolizmu kwasu foliowego, zbyt wysokiego poziomu homocysteiny oraz nadkrzepliwości
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność mutacji w genie MTHFR

Cena badania:

305 zł
349 zł
Pakiet badań genetycznych

Czynnik V Leiden

 • Badanie określa obecność genetycznej predyspozycji do nadkrzepliwości wrodzonej
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nadkrzepliwości wrodzonej (zakrzepicy, trombofilii)

Cena badania:

215 zł
249 zł
Pakiet badań genetycznych

HLA-B27 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

 • Badanie polega na oznaczeniu obecności genu kodującego antygen HLA-B27
 • Test przydatny jest w diagnostyce ZZSK i innych chorób autoimmunizacyjnych
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zesztywaniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Cena badania:

189 zł
219 zł
Pakiet badań genetycznych

Mukowiscydoza

 • Badanie wykonywane od poniedziałku do czwartku
 • Test polega na analizie 36 mutacji w genie CFTR
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

mukowiscydozy

Cena badania:

715 zł
899 zł
Pakiet badań genetycznych

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 - badanie genu NF1

 • Badanie wykonywane od poniedziałku do środy
 • Polega na analizie wybranych mutacji genu NF1
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nerwiakowłókniakowatości typu I

Cena badania:

1 034 zł
1 299 zł
Pakiet badań genetycznych

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 - polimorfizm genu CCR5

 • Badanie wykonywane od poniedziałku do czwartku
 • Badanie polega na oznaczeniu genotypu CCR5
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

oporność na zakażenie wirusem HIV-1

Cena badania:

385 zł
499 zł
Pakiet badań genetycznych

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

 • Poprzez analizę genu PAI-1 (SERPINE1) możliwe jest określenie predyspozycji do powikłań położniczych i chorób sercowo-naczyniowych
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

chorób sercowo-naczyniowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

powikłań położniczych

Cena badania:

215 zł
270 zł
Pakiet badań genetycznych

Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening

 • Badanie wykonywane od poniedziałku do czwartku
 • W ramach testu badany jest region zawierający powtórzenia CGG w genie FMR1
 • Badanie zalecane jest głównie u chłopców i mężczyzn w przypadku opóźnienia rozwoju / niepełnosprawności intelektualnej
 • Laboratorium odpowiedzialne: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zespołu łamliwego chromosomu X

Cena badania:

310 zł
449 zł
Pakiet badań genetycznych

Łuszczyca – badanie HLA-Cw6

 • Badanie polega na identyfikacji genu HLA-Cw6
 • Test ten przydatny jest m.in. w różnicowaniu postaci łuszczycy czy odróżnianiu łuszczycowego zapalenia stawów od RZS
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność genu HLA-Cw6

Cena badania:

325 zł
369 zł
Pakiet badań genetycznych

Cukrzyca typu MODY 2 - badanie wybranych fragmentów genu GCK1

 • Badanie wykonywane jest od poniedziałku do środy
 • Wykonuje się je w diagnostyce cukrzycy monogenowej i polega na analizie wybranych fragmentów genu GCK1
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

cukrzycy typu MODY 2

Cena badania:

913 zł
1 049 zł
Pakiet badań genetycznych

Cukrzyca typu MODY 3 - badanie wybranych fragmentów genu HNF1A

 • Badanie wykonywane jest od poniedziałku do środy
 • Test wykonuje się je w diagnostyce cukrzycy typu MODY 3 i polega na analizie wybranych fragmentów genu HNF1A
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

cukrzycy typu MODY 3

Cena badania:

913 zł
1 049 zł
Pakiet badań genetycznych

TEST NOVA – kompleksowe badanie genetyczne dla dzieci

 • Jest to najdokładniejszy przesiewowy test genetyczny przeznaczony dla zdrowych dzieci w wieku 0-5 lat
 • Test wykonywany jest z próbki śliny i pozwala na wykrycie aż 87 chorób genetycznych
 • Większość tych chorób można skutecznie leczyć, jeśli zostaną wykryte odpowiednio wcześnie

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

Ryzyko 14 chorób niedoboru odporności

Zdrowegeny.pl Tick Icon

Ryzyko innych częstych chorób genetycznych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

Ryzyko 68 chorób metabolicznych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

Wrażliwość na 32 substancje w lekach

Cena badania:

3 800 zł
4 359 zł
Pakiet badań genetycznych

Padaczka – pełny panel, 401 genów met. NGS

 • Jest to specjalistyczne badanie genetyczne dla dzieci i dorosłych
 • W ramach testu sprawdzanych jest aż 401 genów wiązanych z padaczką
 • Metoda badania to NGS - umożliwia wykrycie wszystkich, nawet najrzadziej występujących mutacji
 • Test może przyczynić się do określenia przyczyny padaczki i postawienia odpowiedniej diagnozy, która jest podstawą do podjęcia skutecznego leczenia
 • Dzięki diagnozie dowiadujemy się także, jak choroba będzie postępowała i czy można temu zapobiec
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy przyczyny:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

padaczki

Cena badania:

4 549 zł
Pakiet badań genetycznych

Padaczka u dzieci – badanie 211 genów, met. NGS

 • Jest to specjalistyczne badanie genetyczne dla dzieci po 2. roku życia
 • Dzięki zastosowanej metodzie NGS test wykrywa wszystkie, nawet bardzo rzadkie mutacje w aż 211 genach
 • Test może przyczynić się do ustalenia przyczyny padaczki i podjęcia ukierunkowanego leczenia - skutecznego i bezpiecznego dla dziecka
 • Dzięki określeniu przyczyny padaczki dowiemy się, jaki będzie jej przebieg w przyszłości i czy można zapobiec jej postępowi
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy przyczyny:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

padaczki u dzieci po 2. roku życia

Cena badania:

3 349 zł
Pakiet badań genetycznych

Padaczka u młodzieży i dorosłych – badanie 83 genów, met. NGS

 • To zaawansowany, specjalistyczny test genetyczny dla osób po 12. roku życia
 • Polega on na analizie 83 genów przy pomocy met. NGS - dzięki temu sprawdzana jest obecność wszystkich, nawet najrzadszych mutacji
 • Celem badania jest określenie przyczyny padaczki
 • Odpowiednia diagnoza to podstawa do wdrożenia indywidualnej, bezpiecznej i skutecznej terapii
 • Dzięki diagnozie dowiadujemy się również, jaki będzie przebieg choroby w przyszłości oraz w jaki sposób można zapobiec jej postępowi
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy przyczyny:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

padaczki u osób po 12. roku życia

Cena badania:

3 349 zł
Pakiet badań genetycznych

Padaczka u niemowląt i małych dzieci – badanie 280 genów, met. NGS

 • Jest to specjalistyczny test genetyczny dla dzieci poniżej 2. roku życia
 • Badanych jest aż 280 genów przy pomocy metody NGS, pozwalającej na sprawdzenie wszystkich, nawet bardzo rzadkich mutacji
 • Celem testu jest ustalenie przyczyny padaczki - odpowiednia diagnoza pozwoli na podjęcie indywidualnego, bezpiecznego dla dziecka leczenia
 • Ustalenie przyczyny choroby pozwala na uzyskanie informacji, jak będzie ona postępować i czy można temu w jakiś sposób zapobiec
 • Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce
 • Laboratorium odpowiedzialne: Fulgent Genetics

W ramach pakietu badamy przyczyny:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

padaczki u niemowląt i małych dzieci

Cena badania:

3 349 zł
Pakiet badań genetycznych

Niepłodność u mężczyzn

 • Dla wszystkich mężczyzn, w przypadku których występują problemy z poczęciem dziecka lub którzy planują potomstwo i chcą przebadać się profilaktycznie
 • POBRANIE materiału do testu przeprowadzane jest w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

niedrożność nasieniowodów lub ich brak

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność liczbowych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

azoospermię i oligozoospermię

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność strukturalnych aberracji chromosomowych

Cena badania:

1 185 zł
1 450 zł
Pakiet badań genetycznych

Nietolerancje pokarmowe

 • Dla osób mających mało specyficzne, choć dolegliwe i potencjalnie niebezpieczne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle mięśni i stawów, bóle brzucha, zaburzenia funkcji wątroby lub jelit czy zaburzenia rytmu serca
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

celiakii

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nietolerancji fruktozy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nietolerancji laktozy

Cena badania:

649 zł
729 zł
Pakiet badań genetycznych

Kariotyp

 • Badanie pozwala na ocenę liczby i struktury wszystkich chromosomów pacjenta
 • Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób planujących ciążę, w przypadku przebytych poronień czy trudności z poczęciem dziecka
 • POBRANIE materiału biologicznego do badania w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność aberracji chromosomowych liczbowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność aberracji chromosomowych strukturalnych

Cena badania:

498 zł
599 zł
Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2 metodą NGS (sekwencjonowanie nowej generacji)

 • Badanie polega na analizie całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 przy pomocy innowacyjnej metody – Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)
 • Dzięki wykonaniu tego testu możliwe jest ustalenie ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika, a także dostosowanie odpowiedniej profilaktyki nowotworowej na podstawie uzyskanego wyniku
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka jajnika

Cena badania:

2 079 zł
2 599 zł
Pakiet badań genetycznych

KardioDNA - ryzyko udaru mózgu, zawału serca i miażdżycy

 • Dla wszystkich, którzy chcą poznać własne predyspozycje do miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu i innych chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza jeżeli obecne są takie czynniki ryzyka jak stres, nadmierna waga czy wysoki poziom cholesterolu
 • Dzięki wiedzy o własnych skłonnościach możliwe jest podjęcie działań zapobiegających rozwojowi tych chorób
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zawału serca

Zdrowegeny.pl Tick Icon

udaru mózgu

Zdrowegeny.pl Tick Icon

rodzinnej hipercholesterolemi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

miażdżycy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zakrzepicy

Zdrowegeny.pl Tick Icon

homocystynurii

Zdrowegeny.pl Tick Icon

innych chorób układu krążenia

Cena badania:

3 850 zł
4 500 zł
Pakiet badań genetycznych

Kariotyp molekularny

 • Pozwala na analizę wszystkich chromosomów przy rozdzielczości nieosiągalnej w innych metodach
 • Badanie opiera się na najnowszych technologicznych osiągnięciach i jest bardzo skuteczne w wykrywaniu mikrodelecji i mikroduplikacji często odpowiedzialnych za wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualną i wiele innych zaburzeń
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

submikroskopowe zmiany genomowe

Cena badania:

1 850 zł
2 399 zł
Pakiet badań genetycznych

Niepłodność u kobiet

 • Pakiet przeznaczony jest dla kobiet, u których występują trudności z poczęciem dziecka
 • Badanie można wykonać też profilaktycznie przed rozpoczęciem starań o potomstwo
 • POBRANIE materiału do badania odbywa się w punktach pobrań od PONIEDZIAŁKU do ŚRODY
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

przedwczesne wygasanie czynności jajników

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność liczbowych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność strukturalnych aberracji chromosomowych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nadkrzepliwość wrodzoną

Cena badania:

1 025 zł
1 299 zł
Pakiet badań genetycznych

Choroba Leśniowskiego-Crohna

 • Dla wszystkich osób z podejrzeniem choroby Leśniowskiego-Crohna
 • Badanie genetyczne przyczyni się do rozwiania wątpliwości diagnostycznych oraz postawienia prawidłowej diagnozy
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

choroby Leśniowskiego-Crohna

Cena badania:

472 zł
599 zł
Pakiet badań genetycznych

Zespół Li-Fraumeni

 • Badanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, w rodzinach których pojawiały się przypadki takich nowotworów jak rak piersi, nowotwory przewodu pokarmowego, skóry, mózgu, białaczki, mięsaki czy kostniakomięsaki
 • Badanie genetyczne jest sposobem na ustalenie własnego ryzyka występowania takich nowotworów oraz wdrożenie odpowiedniej profilaktyki w przypadku potwierdzenia występowania mutacji
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka piersi

Zdrowegeny.pl Tick Icon

nowotworów mózgu

Zdrowegeny.pl Tick Icon

mięsaków

Zdrowegeny.pl Tick Icon

białaczek

Zdrowegeny.pl Tick Icon

raka kory nadnerczy

Cena badania:

616 zł
799 zł
Pakiet badań genetycznych

Hemochromatoza

 • Dla osób mających mało specyficzne, choć dolegliwe i potencjalnie niebezpieczne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle brzucha, bóle stawów, przewlekłe zmęczenie, ogólne osłabienie, zmiany skórne
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

hemochromatozy

Cena badania:

360 zł
429 zł

Badania genetyczne - co zyskujesz?

Doświadczenie naukowe

Badanie  genetyczne w kierunku nowotworów umożliwia określenie ryzyka zachorowania na dany typ raka. Wykrycie mutacji predysponujących do nowotworów nie oznacza, że rak na 100% się rozwinie. Testy DNA i wynikająca z nich  świadomość o własnych predyspozycjach jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.

Najlepsze laboratoria

Mając świadomość o własnym ryzyku, można je zmniejszyć zmieniając styl życia - np. stosując odpowiednią dietę czy unikając szkodliwych czynników środowiskowych (np. dymu papierosowego).

Doświadczenie naukowe

Nosiciele mutacji zwiększających ryzyko rozwoju raka są objęci specjalnym programem profilaktycznym i otoczeni są szczególną opieką lekarską z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli nosiciel mutacji zachoruje na nowotwór, to dzięki odpowiednio często przeprowadzonym badaniom profilaktycznym choroba zostanie zdiagnozowana we wczesnym etapie, co wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.

Doświadczenie naukowe

Jeżeli proces nowotworowy zostanie wykryty we wczesnym etapie, leczenie nie jest aż tak skomplikowane i obciążające dla pacjenta jak w przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów.

Najlepsze laboratoria

Dzięki badaniu genetycznemu możliwe jest także zdiagnozowanie trudnych do rozpoznania chorób spowodowanych (np. celiakii, hemochromatozy) mutacjami genów - dzięki prawidłowej diagnozie chory może zostać poddany odpowiedniemu leczeniu i zapobiec groźnym konsekwencjom tych schorzeń.

Doświadczenie naukowe

Testy DNA  dostarczają również informacji istotnych przy planowaniu rodziny - dzięki nim możliwe jest określenie ryzyka urodzenia dziecka chorego na choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny - np. mukowiscydozę. Jeżeli nosicielstwo danej choroby zostanie potwierdzone u obojga rodziców, mogą oni dowiedzieć się o niej jak najwięcej, a także uzyskać informację o sposobach jej leczenia i o badaniach prenatalnych umożliwiających sprawdzenie stanu dziecka podczas ciąży.

Przewaga badań genetycznych nad innymi metodami diagnostycznymi

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne jest jedynym badaniem, które pozwala na ocenę ryzyka zachorowania na konkretną chorobę - np. nowotwory złośliwe. Obecność w DNA nieprawidłowości nie oznacza, że choroba na pewno się pojawi. Ryzyko może zostać zmniejszone dzięki odpowiednim działaniom profilaktycznym.

Najlepsze laboratoria

Testy DNA są  nieinwazyjne - materiał genetyczny do badania uzyskiwany jest z próbki krwi lub ze śliny. Przygotowanie takiej próbki trwa zaledwie kilka minut.

Doświadczenie naukowe

Ze względu na to, że DNA pozostaje takie samo przez całe życie, badanie genetyczne wykonuje się tylko raz w życiu i nie ma potrzeby jego powtarzania. Można przeprowadzić je w każdym wieku - zarówno u małych dzieci, jak i osób dorosłych.

Najlepsze laboratoria

Testy DNA wykonuje się niezależnie od obecnego stanu pacjenta, nie ma też żadnych przeciwwskazań do ich wykonania (np. ciąża, karmienie piersią).

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne uznawane jest za bardzo wiarygodne i skuteczne - wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne otrzymywane są niezwykle rzadko.

Badania genetyczne a cena – dlaczego są tak drogie?

Badania DNA

Ceny testów DNA wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od liczby badanych mutacji i genów oraz rodzaju metody analizy DNA.

Nowoczesna technika

Ceny badań genetycznych wynikają z tego, że DNA analizowane jest przy pomocy nowoczesnych technik laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym.

Wykwalifikowani diagności

Badanie przeprowadzane jest przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych I naukowców specjalizujących się w genetyce medycznej.