22 123 95 55
PL

Badania genetyczne

Nowotwory złośliwe - 1 badanie na 14 nowotworów – 127 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi, jajnika, endometrium, prostaty
 • raka jelita grubego, żołądka, tarczycy

na stronie3299.00 

Nowotwory - kobiety

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka tarczycy

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Nowotwory - mężczyźni

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka jelita grubego
 • raka nerki
 • raka prostaty

na stronie1097.00 
1549.00 w placówce

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie412.00 
439.00 w placówce

Rak piersi i jajnika – gen BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie295.00 

Rak piersi i jajnika – geny BRCA1 i BRCA2

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie474.00 
599.00 w placówce

na stronie487.00 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - badanie przesiewowe noworodków, met. HRM

Jest to badanie w kierunku:

 • rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

na stronie163.00 

Badanie WES - sekwencjonowanie całego eksomu

W ramach pakietu badamy:

 • wszystkie znane geny człowieka (ok. 23 000)

na stronie5596.00 

Rak piersi – panel rozszerzony, 20 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi

na stronie2899.00 

Rak jajnika – panel rozszerzony, 19 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak piersi i jajnika – panel rozszerzony, 25 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka jajnika

na stronie2899.00 

Rak prostaty – panel rozszerzony, 12 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka prostaty

na stronie2899.00 

Rak jelita grubego – panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka jelita grubego

na stronie2899.00 

Czerniak – panel rozszerzony, 14 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • czerniaka

na stronie2899.00 

Rak żołądka – panel rozszerzony, 15 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka żołądka

na stronie2899.00 

Rak tarczycy – panel rozszerzony, 7 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • raka tarczycy

na stronie2899.00 

Grzybica skóry, skóry głowy i paznokci - badanie genetyczne metodą mikromacierzy

Badanie wykrywa obecność:

 • 23 gatunków dermatofitów
 • 3 gatunków drożdżaków
 • 3 gatunków grzybów pleśniowych

na stronie419.00 
435.00 w placówce

Celiakia

Badamy ryzyko:

 • celiakii

na stronie283.00 
349.00 w placówce

na stronie279.00 

Nietolerancja laktozy

Badamy ryzyko:

 • nietolerancji laktozy

na stronie386.00 
409.00 w placówce

na stronie325.00 

Nietolerancje pokarmowe (gluten, laktoza) - realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • celiakii (nietolerancji glutenu)
 • nietolerancji laktozy

na stronie553.00 

Nietolerancje pokarmowe (gluten, laktoza, fruktoza) - realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • celiakii (nietolerancji glutenu)
 • nietolerancji laktozy
 • nietolerancji fruktozy

na stronie705.00 

Zawał serca

Badamy ryzyko:

 • zawału serca

na stronie369.00 

Zakrzepica

Badamy ryzyko:

 • zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

na stronie283.00 
399.00 w placówce

na stronie385.00 

na stronie495.00 

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 350 chorób genetycznych, dla mężczyzn

W ramach pakietu oceniane jest:

 • nosicielstwo chorób dziedziczonych autosomalnie recesywnie

na stronie2999.00 

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 400 chorób genetycznych, dla kobiet

W ramach pakietu oceniane jest:

 • nosicielstwo chorób dziedziczonych autosomalnie recesywnie
 • nosicielstwo chorób sprzężonych z chromosomem X

na stronie2999.00 

Poronienia samoistne

Badamy ryzyko:

 • poronień samoistnych

na stronie493.00 

Zdrowa antykoncepcja

Badamy ryzyko:

 • nowotworu piersi
 • nowotworu jajnika
 • zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

na stronie669.00 

Choroba Alzheimera

Badamy ryzyko:

 • choroby Alzheimera
 • chorób sercowo-naczyniowych

na stronie349.00 
379.00 w placówce

Hemochromatoza

Badamy ryzyko:

 • hemochromatozy

na stronie459.00 
499.00 w placówce

na stronie296.00 

FTO – gen otyłości

Badamy ryzyko:

 • otyłości i innych schorzeń zależnych od diety

na stronie197.00 
299.00 w placówce

FTO – gen otyłości, realizacja wysyłkowa

Badamy ryzyko:

 • otyłości i innych schorzeń zależnych od diety

na stronie197.00 

Zespół Gilberta

Badamy ryzyko:

 • zespołu Gilberta

na stronie214.00 
269.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CDKN2A – czerniak, rak trzustki i płuc

Badamy ryzyko:

 • raka trzustki
 • raka trzustki
 • raka płuc
 • raka płuc
 • czerniaka
 • czerniaka

na stronie765.00 
829.00 w placówce

Termolabilny wariant MTHFR

W ramach pakietu badamy:

 • obecność mutacji w genie MTHFR

na stronie385.00 
409.00 w placówce

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Badamy ryzyko:

 • raka tarczycy
 • raka nerki
 • raka sutka
 • raka jelita grubego
 • raka prostaty

na stronie556.00 
599.00 w placówce

Czynnik V Leiden

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nadkrzepliwości wrodzonej (zakrzepicy, trombofilii)

na stronie219.00 
249.00 w placówce

HLA-B27 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • zesztywaniającego zapalenia stawów kręgosłupa

na stronie221.00 
239.00 w placówce

Mukowiscydoza

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mukowiscydozy

na stronie799.00 
899.00 w placówce

INFANO - przesiewowe badanie genetyczne dla niemowląt i małych dzieci

W ramach pakietu badamy geny, których mutacje są odpowiedzialne za:

 • choroby neurologiczne
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • choroby krwi
 • nowotwory wieku dziecięcego
 • choroby metaboliczne
 • inne choroby genetyczne

na stronie2999.00 
3199.00 

INFANO - przesiewowe badanie genetyczne dla niemowląt i małych dzieci, wersja rozszerzona

W ramach pakietu badamy geny, których mutacje są odpowiedzialne za:

 • choroby neurologiczne
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • choroby krwi
 • nowotwory wieku dziecięcego
 • choroby metaboliczne
 • dystrofię mięśniową Duchenne’a/Beckera (DMD)
 • wrodzony przerost kory nadnerczy
 • inne choroby genetyczne

na stronie4799.00 
4999.00 

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 - badanie genu NF1

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nerwiakowłókniakowatości typu I

na stronie1219.00 
1299.00 w placówce

Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 - polimorfizm genu CCR5

W ramach pakietu badamy:

 • oporność na zakażenie wirusem HIV-1

na stronie453.00 
499.00 w placówce

Gen PAI-1 (SERPINE1) - ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i poronień

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • powikłań położniczych
 • chorób sercowo-naczyniowych

na stronie256.00 
299.00 w placówce

Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • zespołu łamliwego chromosomu X

na stronie397.00 
449.00 w placówce

Łuszczyca – badanie HLA-Cw6

W ramach pakietu badamy:

 • obecność genu HLA-Cw6

na stronie336.00 
399.00 w placówce

Autyzm - badanie 121 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy przyczyny:

 • autyzmu

na stronie5699.00 

Padaczka – pełny panel, 401 genów met. NGS

W ramach pakietu badamy przyczyny:

 • padaczki

na stronie5499.00 

Padaczka u niemowląt i małych dzieci – badanie 280 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy przyczyny:

 • padaczki u niemowląt i małych dzieci

na stronie4199.00 

Padaczka u dzieci – badanie 211 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy przyczyny:

 • padaczki u dzieci po 2. roku życia

na stronie4199.00 

Padaczka u młodzieży i dorosłych – badanie 83 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy przyczyny:

 • padaczki u osób po 12. roku życia

na stronie4199.00 

Kariotyp

W ramach pakietu badamy:

 • obecność aberracji chromosomowych liczbowych
 • obecność aberracji chromosomowych strukturalnych

na stronie589.00 
609.00 w placówce

Kariotyp molekularny

W ramach pakietu badamy:

 • submikroskopowe zmiany genomowe

na stronie1689.00 
2399.00 w placówce

Nietolerancje pokarmowe

Badamy ryzyko:

 • celiakii
 • nietolerancji laktozy
 • nietolerancji fruktozy

na stronie684.00 
829.00 w placówce

Cukrzyca typu MODY 2 - badanie wybranych fragmentów genu GCK1

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • cukrzycy typu MODY 2

na stronie1027.00 
1199.00 w placówce

Cukrzyca typu MODY 3 - badanie wybranych fragmentów genu HNF1A

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • cukrzycy typu MODY 3

na stronie1027.00 
1199.00 w placówce

na stronie2349.00 
2599.00 w placówce

KardioDNA - ryzyko udaru mózgu, zawału serca i miażdżycy

Badamy ryzyko:

 • miażdżycy, zakrzepicy
 • zawału serca, udaru mózgu
 • rodzinnej hipercholesterolemii
 • homocystynurii
 • innych chorób układu krążenia

na stronie4395.00 
4600.00 w placówce

Mięsak – panel rozszerzony, 26 genów, met. NGS

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • mięsaka

na stronie2899.00 

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Badamy ryzyko:

 • choroby Leśniowskiego-Crohna

na stronie529.00 
599.00 w placówce

Zespół Li-Fraumeni

Badamy ryzyko:

 • raka piersi
 • raka piersi
 • mięsaków
 • mięsaków
 • raka kory nadnerczy
 • raka kory nadnerczy
 • nowotworów mózgu
 • nowotworów mózgu
 • białaczek
 • białaczek

na stronie727.00 
799.00 w placówce

Badania genetyczne - co zyskujesz?

 • Badanie  genetyczne w kierunku nowotworów umożliwia określenie ryzyka zachorowania na dany typ raka. Wykrycie mutacji predysponujących do nowotworów nie oznacza, że rak na 100% się rozwinie. Testy DNA i wynikająca z nich  świadomość o własnych predyspozycjach jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.
 • Mając świadomość o własnym ryzyku, można je zmniejszyć zmieniając styl życia - np. stosując odpowiednią dietę czy unikając szkodliwych czynników środowiskowych (np. dymu papierosowego).
 • Nosiciele mutacji zwiększających ryzyko rozwoju raka są objęci specjalnym programem profilaktycznym i otoczeni są szczególną opieką lekarską z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.
 • Jeżeli nosiciel mutacji zachoruje na nowotwór, to dzięki odpowiednio często przeprowadzonym badaniom profilaktycznym choroba zostanie zdiagnozowana we wczesnym etapie, co wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.
 • Jeżeli proces nowotworowy zostanie wykryty we wczesnym etapie, leczenie nie jest aż tak skomplikowane i obciążające dla pacjenta jak w przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów.
 • Dzięki badaniu genetycznemu możliwe jest także zdiagnozowanie trudnych do rozpoznania chorób spowodowanych (np. celiakii, hemochromatozy) mutacjami genów - dzięki prawidłowej diagnozie chory może zostać poddany odpowiedniemu leczeniu i zapobiec groźnym konsekwencjom tych schorzeń.

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy