22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test alergiczny ALEX 2 - 296 parametrów, z konsultacją wyniku

3.90
Ocena użytkowników: 189 ocen

Jest to test alergiczny najnowszej generacji. W cenie badania zawarta jest konsultacja wyniku ze specjalistą online.

Jest to test alergiczny oparty na nanotechnologii, pozwalający na równoczesny pomiar przeciwciał IgE swoistych dla 117 ekstraktów alergenowych i 178 alergenów molekularnych oraz całkowitej ilości przeciwciał IgE. 

Badanie ALEX to sposób na określenie indywidualnego profilu uczuleniowego Pacjenta - test pozwala na precyzyjne ustalenie składnika alergenu, który jest odpowiedzialny za uczulenie. Test wskazuje również możliwe reakcje krzyżowe.

W teście sprawdzane są różne typy alergii, np. alergie pokarmowe, wziewne czy na jad owadów. Jednoczesna diagnostyka uczulenia na możliwie najszersze spektrum alergenów i ich składników molekularnych jest zgodna z najnowszymi rekomendacjami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Wynik testu ALEX ukierunkowuje dalszą diagnostykę, dobór leczenia, a także profilaktykę i monitorowanie terapii.

Cena badania obejmuje konsultację online uzyskanych wyników z wykwalifikowanym konsultantem.

Badamy alergie na:

 • jad owadów
 • sierść zwierząt
 • mikroorganizmy i zarodniki pleśni
 • rośliny i pyłki roślin
 • pokarmy

 ALEX - test alergiczny najnowszej generacji 

 • ALEX to nowoczesne badanie, stosowane w diagnostyce alergii. Test ten pozwala na określenie, który konkretnie składnik alergenu jest odpowiedzialny za uczulenie. 
 • Badanie ALEX umożliwia równoczesny, ilościowy pomiar całkowitej ilości przeciwciał IgE oraz stężenia przeciwciał IgE specyficznych dla 295 alergenów (117 ekstraktów alergenowych i 178 alergenów molekularnych), z wykluczeniem wpływu CCD (tzn. z eliminacją reakcji krzyżowych). 
 • Jednoczesna diagnostyka uczulenia na możliwie najszersze spektrum alergenów i ich składników molekularnych jest zgodna z najnowszymi rekomendacjami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).
 • Test ALEX jest testem immunochemicznym wykorzystującym nanotechnologię. Pierwszym etapem badania jest sprzęganie ekstraktów alergenów i molekularnych komponentów alergenów z nanocząsteczkami tworzącymi tak zwaną „fazę stałą”.
 • Nanocząsteczki opłaszczone alergenami nanoszone są na podłoże tworząc uporządkowany układ mikrokropek – każda z nich składa się z nanocząsteczek opłaszczonych innym alergenem. Następnie, przeciwciała IgE z krwi osoby badanej wiązane są swoiście z alergenami unieruchomionymi na nanocząsteczkach.
 • Kolejny, wskaźnikowy etap testu polega na wyzwoleniu reakcji barwnej, natężenie której jest proporcjonalne do ilości przeciwciała IgE – obraz przetwarzany jest przy pomocy ImageXplorer, a wynik analizowany jest przez progeam MADx Raptor Software.
 • Wyniki testu wyrażane są w jednostkach kU/l (dla całkowitej ilości przeciwciał IgE) oraz kUA/l (dla swoistych przeciwciał IgE). 

Test alergiczny ALEX 2 - 296 parametrów, z konsultacją wyniku


1279.00 na stronie
1399.00 w placówce
Technologia badania:
Test immunochemiczny
Czas oczekiwania na wynik:
do 13 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce