Testy pokarmowe - dla kogo, czy warto je robić, na czym polegają?

środa 08:20 - 19.07.2017
Ocena Użytkowników (2 Ocen)
5.00
Testy pokarmowe - dla kogo, czy warto je robić, na czym polegają?

Testy pokarmowe to rodzaj badań, dzięki którym możliwe jest zdiagnozowanie między innymi IgG zależnych nietolerancji pokarmowych. Nietolerancja pokarmowa zależna od przeciwciał IgG to schorzenie powstające na skutek nieprawidłowej odpowiedzi organizmu na konkretny pokarm, konsekwencją czego jest występowanie niespecyficznych dokuczliwych dolegliwości.

Na czym polegają testy pokarmowe w kierunku nietolerancji IgG zależnych?

Nietolerancje IgG zależne to jeden z najczęściej diagnozowanych typów nietolerancji pokarmowej - schorzenia te występują bardzo powszechnie wśród Polaków, diagnozowane są często zarówno u osób dorosłych, jak i u małych dzieci (w ich przypadku ogromne znaczenie w rozwoju nietolerancji ma niedojrzałość bariery jelitowej).

W przebiegu nietolerancji pokarmowych tego typu dochodzi do nadprodukcji przez układ immunologiczny przeciwciał IgG - przeciwciała te są swoiste dla konkretnych produktów pokarmowych (alergenów pokarmowych). Ich zwiększony poziom wiąże się z występowaniem u chorego różnych objawów klinicznych.

Badaniem, które pozwala na prawidłowe wykrycie IgG zależnej nietolerancji pokarmowej jest prosty laboratoryjny test IMMUNOdiagDIETA - dzięki jego wykonaniu możliwe jest określenie we krwi pacjenta dokładnego poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla alergenów z takich grup jak warzywa, owoce, mięso, ryby, nabiał, owoce morza, zboża (bezglutenowe i glutenowe), nasiona, herbaty czy kawy. Ten test na nietolerancje pokarmowe można wykonać w trzech wariantach, różniących się między sobą liczbą badanych produktów pokarmowych - dostępne są testy badające 44, 88 i 280 alergenów. Wynik testu IMMUNOdiagDIETA przedstawia ilościowy poziom przeciwciał - każdy wynik ilościowy przypisywany jest do skali RAST/EAST (od 0 do 6). Jeżeli dany rezultat znajduje się w klasie 0, jest to wynik negatywny, świadczący o braku nietolerancji pokarmowej. Wyniki w klasach 1-3 oznaczają nietolerancję pokarmową o słabo wyrażonych objawach, wyniki w klasach 4-6 świadczą natomiast o obecności dolegliwości spowodowanych nietolerancją zależną od przeciwciał IgG. Wyniki testu przedstawione są również w formie graficznej, dołączony jest do nich stosowny komentarz oraz indywidualne wskazówki żywieniowe dla pacjenta - czas oczekiwania na wynik badania to około piętnaście dni roboczych. Ponadto, w ramach badania każdy pacjent może skonsultować swój wynik ze specjalistą.

Test IMMUNOdiagDIETA pozwala więc na określenie pokarmów nietolerowanych przez nasz organizm, a także produktów całkowicie dla niego bezpiecznych. Na tej podstawie możliwe jest z kolei podjęcie takich kroków, które doprowadzą do osłabienia lub cofnięcia się nietolerancji (IgG zależne nietolerancje są odwracalne). Należy podkreślić, że badanie IMMUNOdiagDIETA nie powinno być wykonywane w przypadku dzieci młodszych niż 12 miesięcy. Konsultacja lekarska przed zrobieniem badania zalecana jest natomiast w przypadku przyjmowania leków immunosupresyjnych, a także wtedy, gdy u pacjenta zdiagnozowano chorobę autoimmunologiczną lub zaburzenie poziomu immunoglobulin.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

Jakie są przyczyny rozwoju i objawy występujące w przebiegu IgG zależnych nietolerancji pokarmowych?

W ostatnich latach ilość przypadków IgG zależnych nietolerancji pokarmowych znacznie wzrosła - wiąże się to przede wszystkim ze zwiększonym dostępem do odpowiednich badań diagnostycznych, a także z postępem cywilizacyjnym (np. wzrostem poziomu dbania o higienę czy większym spożyciem żywności mocno przetworzonej).

W powstawaniu nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał IgG bardzo duże znaczenie ma bariera jelitowa, której rolą fizjologiczną jest zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych związków (np. nieprawidłowych produktów trawienia) do krwiobiegu. Prawidłowa czynność bariery jelitowej może jednak zostać zaburzona - najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest długotrwałe przyjmowanie takich leków jak aspiryna czy antybiotyki, a także ostre zakażenia bakteryjne i wirusowe, choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, przewlekły stres, stosowanie radioterapii lub chemioterapii i przeprowadzanie interwencji chirurgicznych. Zaburzenie funkcji bariery jelitowej spowoduje przenikanie składników przyjmowanych pokarmów do krwiobiegu - wywoła to miejscową reakcję zapalną. Powstające i rozprowadzane przez układ krwionośny kompleksy przeciwciał IgG i alergenów osadzają się w bardzo różnych miejscach w organizmie - od tego zależny jest typ występujących u chorego dolegliwości. Do objawów najczęściej występujących w przebiegu nietolerancji pokarmowej zalicza się bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, mdłości, biegunki, wymioty, osłabienie organizmu, zwiększona męczliwość, migreny, bóle stawów i mięśni, trądzik, powstawanie zmian skórnych, zaburzenia wzroku, trudności z zasypianiem czy zmiany w zachowaniu. Dolegliwości związane z IgG zależną nietolerancją pokarmową pojawiają się u osoby chorej po 24 do 96 godzin od spożycia szkodliwego produktu.

Dla kogo wskazane jest wykonanie testów pokarmowych z krwi?

Badania pokarmowe w kierunku IgG zależnych nietolerancji może wykonać każdy - dzięki temu możliwe jest dokładne poznanie własnego organizmu, a także odpowiednia personalizacja swojej diety. Dla niektórych osób wykonanie takiego testu jest jednak wskazane szczególnie - wśród nich wymienia się przede wszystkim tych pacjentów, u których występują wiązane z nietolerancją pokarmową objawy.

Test pokarmowy na nietolerancję pokarmową IgG zależną powinny wykonać też osoby mające trudności ze zrzuceniem nadmiernych kilogramów mimo tego, że wykonują systematyczne ćwiczenia fizyczne i ograniczyły dzienną ilość spożywanych kalorii - pacjenci z nietolerancją często borykają się z problemami tego typu.

Testom pod kątem nietolerancji powinni poddać się też ci pacjenci, w przypadku których pojawiły się wątpliwości diagnostyczne - badania pozwolą na odróżnienie nietolerancji od alergii pokarmowej (schorzenia te często są ze sobą mylone).

Badanie pokarmowe pozwoli ponadto na ocenę efektów działań podjętych po uprzednim wykryciu choroby - pacjentom ze zdiagnozowaną nietolerancją, którzy mają chęć lub potrzebę sprawdzenia wpływu tych działań na przebieg schorzenia, zalecane jest więc ponowne wykonanie testu.

Testy pokarmowe w kierunku nietolerancji IgG zależnych - czy warto je robić?

Badanie pokarmowe na IgG zależną nietolerancję niesie dla pacjenta wiele korzyści - dzięki niemu możliwe jest bowiem wskazanie produktów pokarmowych nietolerowanych przez organizm, a także tych, które nie stanowią dla niego żadnego zagrożenia. Wiedza o nietolerancji jest kluczowa, ponieważ stanowi ona podstawę do odpowiedniej personalizacji własnego sposobu odżywiania - tak, aby wyeliminować dokuczliwe objawy, a tym samym poprawić swoje samopoczucie i jakość życia. IgG zależne nietolerancje to schorzenia odwracalne, które ulegają znacznemu osłabieniu lub całkowicie się cofają dzięki zastosowaniu takich działań jak dieta eliminacyjna, dieta rotacyjna czy przyjmowanie probiotyków. Istotą diety eliminacyjnej jest całkowite czasowe wykluczenie z diety nietolerowanego produktu, dieta rotacyjna polega natomiast na spożywaniu produktów pokarmowych nietolerowanych i tolerowanych na zmianę. Probiotyki z kolei są doustnymi preparatami zawierającymi odpowiednio wyselekcjonowane, żywe szczepy takich drobnoustrojów, które wywierają bardzo korzystny wpływ na czynność układu pokarmowego.

Kolejną z zalet testów pokarmowych na nietolerancję IgG zależną i działań podjętych na jego podstawie jest uniknięcie bardzo poważnych komplikacji w przyszłości - brak wykrycia i odpowiedniego leczenia nietolerancji pokarmowych zwiększa ryzyko rozwoju takich schorzeń jak niedokrwistość, cukrzyca, otyłość, przewlekłe niedożywienie, uszkodzenie wątroby, a nawet depresja.

Dzięki zrobieniu badań na IgG zależną nietolerancję pokarmową możliwe jest ponadto rozwianie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych, a także ocena efektów działań podjętych po wcześniejszym zdiagnozowaniu problemu (w tej sytuacji, test na nietolerancję należy wykonać ponownie).


Statystyki:
0 komentarzy
1803 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

  • IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ
  • Wynik testu jest podstawą do wdrożenia diety eliminacyjnej lub rotacyjnej, dzięki którym występujące objawy nietolerancji ustąpią, poprawi się nasz stan zdrowia i jakość życia

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG

Cena badania:

1 329 zł