Testy na Nietolerancje Pokarmowe - CZY WARTO je robić?

środa 11:14 - 04.01.2017
Ocena Zdrowegeny.pl (25 Ocen)
4.56
Testy na Nietolerancje Pokarmowe - CZY WARTO je robić?
Nietolerancje pokarmowe to grupa schorzeń polegających na błędnej odpowiedzi organizmu na spożywany pokarm, co skutkuje występowaniem różnorodnych objawów klinicznych. Ich wykrycie jest możliwe dzięki wykonaniu odpowiednich testów z krwi - prawidłowa diagnostyka to sposób na poprawę samopoczucia, stanu zdrowia i jakości życia, a także na uniknięcie groźnych konsekwencji w przyszłości.

Jak wykryć IgG zależne nietolerancje pokarmowe?

Wymienia się różne rodzaje nietolerancji pokarmowych - najczęściej występujące to te zależne od przeciwciał (immunoglobulin) IgG. Szacuje się, że stanowią one około połowę wszystkich przypadków nadwrażliwości pokarmowej. W ich przebiegu układ immunologiczny chorego wytwarza zbyt dużą ilość przeciwciał IgG specyficznych dla danego produktu pokarmowego, konsekwencją czego jest występowanie dokuczliwych objawów nietolerancji pokarmowej. Przeciwciała IgG stanowią najliczniejszą frakcję wszystkich immunoglobulin, a składają się na nie cztery podklasy - IgG1, IgG2, IgG3 oraz IgG4. W przypadku nietolerancji zależnych od IgG, reakcja układu immunologicznego następuje po upływie od 24 do 96 godzin od spożycia uczulającego produktu.

Objawy występujące w przebiegu nietolerancji pokarmowych IgG zależnych mogą być bardzo różne - specjaliści wskazują, że dolegliwości wynikające ze wzrostu stężenia we krwi przeciwciał IgG1-IgG3 (są to tak zwane przeciwciała “prozapalne”) związane są z przewodem pokarmowym. Wśród nich wymienia się więc m.in. biegunki, wymioty, wzdęcia, zaparcia, mdłości uczucie pełności czy bóle brzucha. Wzrost poziomu przeciwciał IgG4 wywołuje natomiast objawy bardziej niespecyficzne, takie jak chroniczne zmęczenie, senność, osłabienie organizmu, migreny, bóle mięśni i stawów, trądzik, powstawanie zmian skórnych, zaburzenia snu, problemy ze wzrokiem, zmiany zachowania, stany lękowe, stany depresyjne czy nagłe zmiany nastroju.

IgG zależne nietolerancje pokarmowe wykrywa się przy pomocy testów z krwi - badania te polegają na pomiarze poziomu obecnych w niej przeciwciał IgG swoistych dla danego alergenu pokarmowego. Możliwe jest zbadanie tak zwanego całościowego IgG (podklas zapalnych IgG1-IgG3) lub tylko podklasy IgG4. Do testów tego typu należy IMMUNOdiagDIETA - jest to proste, bezpieczne i wiarygodne badanie, do przeprowadzenia którego potrzebna jest zaledwie niewielka ilość krwi pacjenta. IMMUNOdiagDIETA pozwala na ocenę poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla 44, 88 albo 280 produktów pokarmowych z takich grup jak nabiał, mięso, ryby, owoce morza, zboża, orzechy, owoce, warzywa, nasiona czy herbaty. Wynik testu przedstawia ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG (wraz z odpowiednim komentarzem specjalisty). Wyniki ilościowe przypisywane są do klas skali RAST, która przedstawia się następująco:

  • klasa 0 - oznacza wynik prawidłowy, czyli brak nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG,
  • klasa 1 - oznacza przebiegającą bezobjawowo reakcję słabą,
  • klasa 2 - świadczy o reakcji słabej ze słabymi objawami nietolerancji pokarmowej,
  • klasa 3 - świadczy o reakcji umiarkowanej, w przebiegu której obecne są objawy kliniczne nietolerancji,
  • klasa 4 - oznacza reakcję umiarkowaną z wyraźnymi symptomami nietolerancji,
  • klasa 5 - świadczy o silnej reakcji - w jej przebiegu u pacjenta występują silne objawy kliniczne IgG zależnej nietolerancji,
  • klasa 6 - oznacza reakcję silną, jest to wynik alarmujący.

Czas oczekiwania na wynik testu IMMUNOdiagDIETA wynosi do piętnastu dni roboczych, dołączone są do niego indywidualne zalecenia żywieniowe. Ponadto, w ramach badania pacjent ma możliwość konsultacji uzyskanego wyniku ze specjalistą (test warto również wykonać przed pierwszą wizytą u dietetyka).

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz poprzez wykonanie testu w kierunku nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał klasy IgG?

Wynik badania w kierunku nietolerancji IgG zależnych pozwala przede wszystkim na wskazanie produktów pokarmowych bezpiecznych dla naszego organizmu oraz pokarmów przez niego nietolerowanych.

Świadomość danej nietolerancji IgG zależnej jest kluczowa, ponieważ pozwala na odpowiednią personalizację diety w celu wyeliminowania dokuczliwych objawów, a tym samym poprawy własnego samopoczucia, stanu zdrowia oraz komfortu życia. Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG są odwracalne - osłabiają się lub całkowicie cofają się one dzięki podjęciu odpowiednich działań. Do takich działań zalicza się stosowanie diety eliminacyjnej lub diety rotacyjnej, a także przyjmowanie probiotyków. Dieta eliminacyjna polega na czasowym całkowitym wykluczeniu nietolerowanego pokarmu z jadłospisu, dieta rotacyjna opiera się z kolei na zamiennym spożywaniu pokarmów bezpiecznych i nietolerowanych (dietę rotacyjną można stosować w przypadku występowania nietolerancji o stopniu słabym lub umiarkowanym). Probiotyki to natomiast doustne preparaty, które zawierają żywe, odpowiednio wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów - wpływają one bardzo korzystnie na funkcjonowanie układu pokarmowego.

Prawidłowa diagnostyka nietolerancji IgG zależnych jest kluczowa - niewykryte i nieleczone nietolerancje mogą doprowadzić do występowania otyłości, cukrzycy, niedokrwistości, chorób wątroby, przewlekłego niedożywienia, problemów z płodnością czy utrzymaniem ciąży, a nawet depresji w przyszłości. Odpowiednio wczesna diagnoza przyczyni się natomiast do uniknięcia takich powikłań.

Testy na IgG zależne nietolerancje pokarmowe przyczynią się także do rozwiania ewentualnych wątpliwości diagnostycznych pomiędzy nietolerancją pokarmową a alergią pokarmową. Ponadto, dzięki ponownemu wykonaniu badania na nietolerancje pokarmowe IgG zależne możliwe jest także monitorowanie efektów działań podjętych po uprzednim wykryciu nietolerancji.

Dlaczego dochodzi do rozwoju IgG zależnych nietolerancji pokarmowych?

Z roku na rok o nietolerancjach pokarmowych słyszy się coraz częściej - według niektórych ta grupa chorób jest wręcz wymysłem dzisiejszych czasów, ponieważ kiedyś należała ona do rzadkości. Oczywiście takie stwierdzenie mija się z prawdą - w przeszłości nietolerancje pokarmowe mogły co prawda występować rzadziej, jednak wiedza na ich temat nie była aż tak rozległa jak obecnie. Ponadto, dostęp do badań pozwalających na prawidłowe wykrycie nietolerancji był ograniczony. Zwiększona zachorowalność na nietolerancje pokarmowe wiąże się przede wszystkim z rozwojem cywilizacyjnym - na przestrzeni ostatnich lat poziom dbania o higienę znacznie wzrósł. W konsekwencji tego przystosowany do walki układ immunologiczny organizmu zaczął zwalczać takie czynniki, które normalnie nie powinny być dla niego szkodliwe (wśród nich także składniki produktów pokarmowych). Ponadto, ryzyko wystąpienia nietolerancji pokarmowej zwiększa się również na skutek spożywania mocno przetworzonej żywności czy też stresu.

W rozwoju IgG zależnych nietolerancji pokarmowych ogromną rolę odgrywa zbudowana z kilku warstw bariera jelitowa - tworzy ją warstwa śluzu, mikroorganizmy jelitowe (głównie bakterie beztlenowe, ale również bakterie tlenowe, wirusy i drożdże), nabłonek jelitowy (utworzony głównie przez enterocyty) i komórki układu chłonnego, krwionośnego, nerwowego i immunologicznego. Jedną z funkcji bariery jelitowej jest ochrona przed przenikaniem do krwiobiegu szkodliwych substancji (takich jak nieprawidłowe produkty trawienia czy patogenne wirusy i bakterie). Zaburzenie czynności bariery jelitowej sprawi, że związki te będą przenikały do krwiobiegu - to z kolei wywołuje miejscową reakcję zapalną. Polega to na powstawaniu kompleksów alergenów i przeciwciał IgG, które następnie są rozprowadzane przez układ krwionośny i mogą osadzać się w różnych miejscach organizmu (od tego zależy rodzaj występujących objawów). Do upośledzenia funkcji bariery jelitowej może dojść z wielu powodów, najczęściej przyczyną jest długotrwała antybiotykoterapia czy stosowanie takich leków jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna). Wśród innych przyczyn wymienia się przewlekły stres, ostre wirusowe i bakteryjne infekcje przewodu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, terapię onkologiczną, konserwanty obecne w żywności czy spożywanie alkoholu. Czynniki te prowadzą do tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita (ang. leaky gut syndrome, LSG) i przenikania do krwiobiegu substancji niepożądanych. Należy jednak podkreślić, że sporadycznie nietypowe produkty trawienia przepuszczane są do krwiobiegu nawet przez prawidłową barierę jelitową - skutkuje to niewielkim stężeniem swoistych przeciwciał IgG wykrywanym przez testy na nietolerancje (nie wywołuje to jednak objawów klinicznych).

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG mogą pojawić się w dowolnym momencie życia - wykrywa się je często zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży. W rozwoju nietolerancji pokarmowych IgG zależnych u małych dzieci duże znaczenie ma niedojrzałość bariery jelitowej, przez co cechuje się ona zwiększoną przepuszczalnością.

Kto powinien zrobić test na IgG nietolerancję pokarmową?

Testy na IgG zależną nietolerancję pokarmową może przeprowadzić każdy z nas - pozwoli to na dokładniejsze poznanie swojego organizmu i odpowiednią personalizację własnego sposobu odżywiania. W niektórych przypadkach zrobienie badań pod kątem nietolerancji jest zalecane szczególnie - zalicza się do nich przede wszystkim występowanie objawów wiązanych z nietolerancją.

Testy na IgG zależną nietolerancję pokarmową powinny przeprowadzić też wszystkie te osoby, które mają problemy ze zmniejszeniem nadmiernej masy ciała, pomimo systematycznych ćwiczeń fizycznych i zredukowania kaloryczności własnej diety - trudności takie mogą występować u chorych na nietolerancje pokarmowe.

Badania w kierunku tego schorzenia powinni przeprowadzić też wszyscy, którzy chcą upewnić się, że dolegliwości u nich występujące spowodowane są właśnie nietolerancją pokarmową, a nie alergią pokarmową. a nie alergią pokarmową. Nietolerancje pokarmowe IgG zależne oraz alergie pokarmowe często są ze sobą mylone, jednak są to dwa różne schorzenia. Alergie pokarmowe cechują się nadmierną produkcją nie przeciwciał IgG, a przeciwciał IgE. Objawy w przebiegu alergii pokarmowej pojawiają się natomiast niemal natychmiast po spożyciu produktu szkodliwego.

Testy na nietolerancję są ponadto świetnym rozwiązaniem dla osób, które mają potrzebę lub chęć sprawdzenia, jak kroki podjęte po wykryciu nietolerancji pokarmowej wpłynęły na przebieg choroby.

Statystyki:
0 komentarzy
28325 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

  • IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ
  • Wynik testu jest podstawą do wdrożenia diety eliminacyjnej lub rotacyjnej, dzięki którym występujące objawy nietolerancji ustąpią, poprawi się nasz stan zdrowia i jakość życia

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG

Cena badania:

1 329 zł