Testy na Nietolerancje Pokarmowe - CZY WARTO je robić?

środa 11:14 - 04.01.2017
Ocena Użytkowników (104 Ocen)
4.7
Testy na Nietolerancje Pokarmowe - CZY WARTO je robić?

Nietolerancje pokarmowe to grupa schorzeń polegających na błędnej odpowiedzi organizmu na spożywany pokarm, co skutkuje występowaniem różnorodnych objawów klinicznych. Ich wykrycie jest możliwe dzięki wykonaniu odpowiednich testów z krwi - prawidłowa diagnostyka to sposób na poprawę samopoczucia, stanu zdrowia i jakości życia, a także na uniknięcie groźnych konsekwencji w przyszłości.

Testy na nietolerancje pokarmowe dostępne w Polsce

Większość liczących się laboratoriów w Polsce posiada w swojej ofercie testy na nietolerancje pokarmowe. Najbardziej powszechnymi badaniami badającymi przeciwciała IgG są:

Testy na nietolerancje pokarmowe IMMUNOdiagDIETA oraz Foodprofil wykonywane są z krwi żylnej w laboratoriach przez diagnostów laboratoryjnych. Natomiast badanie Fooddetective jest badaniem przeznaczonym dla dietetyków do pobrania z krwi włośniczkowej w warunkach nielaboratoryjnych.

Ceny testów na nietolerancje pokarmowe

Ceny testów na nietolerancje pokarmowe zależą od ilości badanych alergenów oraz metodologii i warunków, w jakich badanie jest wykonywane. Testy IMMUNOdiagDIETA oraz Foodprofil wykonywane są metodą ELISA w warunkach laboratoryjnych przez diagnostów, a krew pobierana jest w punktach pobrań. Badania Fooddetective przeznaczone są do użytku samodzielnego, z czego wynika ich niższa cena, ale i większe ryzyko błędnego wyniku.

Testy na nietolerancje pokarmowe - ceny:

 • IMMUNOdiagDIETA – cena: od 285 zł do 1,299 zł sprawdź ❱
 • Foodprofil – cena: od 490zł do 1,509 zł sprawdź ❱
 • Fooddetective – cena: od 365 zł

Jak wykryć IgG zależne nietolerancje pokarmowe?

Wymienia się różne rodzaje nietolerancji pokarmowych - najczęściej występujące to te zależne od przeciwciał IgG. W ich przebiegu układ immunologiczny chorego wytwarza zbyt dużą ilość przeciwciał IgG specyficznych dla danego produktu pokarmowego, konsekwencją czego jest występowanie objawów nietolerancji. Wśród objawów tych wymienia się np. biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, uczucie pełności, ale również chroniczne zmęczenie, senność, osłabienie organizmu, migreny, bóle mięśni i stawów, zmiany skórne, zaburzenia snu, zmiany zachowania, stany lękowe, stany depresyjne, nagłe zmiany nastroju. W przypadku nietolerancji zależnych od IgG, reakcja układu immunologicznego następuje po upływie od 24 do 96 godzin od spożycia uczulającego produktu.

IgG zależne nietolerancje pokarmowe wykrywa się przy pomocy testów z krwi - badania te polegają na pomiarze poziomu obecnych w niej przeciwciał IgG swoistych dla danego alergenu pokarmowego. Możliwe jest zbadanie tak zwanego całościowego IgG (podklas zapalnych IgG1-IgG3 oraz podklasy IgG4) lub tylko podklasy IgG4.

Do testów tego typu należy IMMUNOdiagDIETA - jest to proste, bezpieczne i wiarygodne badanie, do przeprowadzenia którego potrzebna jest zaledwie niewielka ilość krwi pacjenta. IMMUNOdiagDIETA pozwala na ocenę poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla 28, 44, 88 albo 280 produktów z różnych grup pokarmowych. Wynik testu przedstawia ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG (wraz z odpowiednim komentarzem specjalisty).

Wyniki ilościowe przypisywane są do klas skali RAST, która przedstawia się następująco:

 • klasa 0 - wynik prawidłowy, brak nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG,
 • klasa 1 - przebiegająca bezobjawowo reakcja słaba,
 • klasa 2 - reakcja słaba ze słabymi objawami nietolerancji pokarmowej,
 • klasa 3 - reakcja umiarkowana z objawami klinicznymi nietolerancji,
 • klasa 4 - reakcja umiarkowana z wyraźnymi symptomami nietolerancji,
 • klasa 5 - silna reakcja - w jej przebiegu występują silne objawy kliniczne,
 • klasa 6 - reakcja silna, jest to wynik alarmujący.

Czas oczekiwania na wynik testu IMMUNOdiagDIETA wynosi do 15 dni roboczych, dołączone są do niego indywidualne zalecenia żywieniowe. Ponadto, w ramach badania pacjent ma możliwość konsultacji uzyskanego wyniku ze specjalistą.

Co zyskujesz wykonując test na nietolerancje pokarmowe IgG zależne?

Dzięki badaniu na nietolerancje pokarmowe IgG zależne:

 • dowiesz się, jakich produktów pokarmowych nie tolerujesz,
 • dowiesz się, jakie pokarmy są dla Ciebie bezpieczne,
 • unikniesz powikłań niewykrytych i nieleczonych nietolerancji (otyłość, cukrzyca, przewlekłe niedożywienie, niedokrwistość),
 • zostaną rozwiane ewentualne wątpliwości diagnostyczne (odróżnienie nietolerancji pokarmowej od alergii pokarmowej).

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG są odwracalne - osłabiają się lub całkowicie cofają się one dzięki podjęciu odpowiednich działań, takich jak dieta eliminacyjna czy dieta rotacyjna. Dieta eliminacyjna polega na czasowym całkowitym wykluczeniu nietolerowanego pokarmu z jadłospisu, dieta rotacyjna opiera się z kolei na zamiennym spożywaniu pokarmów bezpiecznych i nietolerowanych. Odpowiednia personalizacja diety doprowadzi więc do ustąpienia dokuczliwych objawów, a tym samym poprawy własnego samopoczucia, stanu zdrowia i komfortu życia.

Przyczyny występowania nietolerancji pokarmowych

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG mogą pojawić się w dowolnym momencie życia - wykrywa się je często zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży.

W rozwoju tych schorzeń ogromną rolę odgrywa bariera jelitowa - jedną z jej funkcji jest ochrona przed przenikaniem do krwiobiegu szkodliwych substancji (takich jak nieprawidłowe produkty trawienia czy patogenne wirusy i bakterie). Zaburzenie czynności bariery jelitowej sprawia, że związki te będą przenikały do krwiobiegu - to z kolei wywołuje miejscową reakcję zapalną. Polega to na powstawaniu kompleksów alergenów i przeciwciał IgG, które następnie są rozprowadzane przez układ krwionośny i mogą osadzać się w różnych miejscach organizmu. Do upośledzenia funkcji bariery jelitowej może dojść z wielu powodów, najczęściej przyczyną jest:

 • stosowanie niektórych leków (np. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne),
 • przewlekły stres,
 • ostre wirusowe i bakteryjne infekcje przewodu pokarmowego,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroby nowotworowe,
 • terapia onkologiczna,
 • konserwanty obecne w żywności.

Czynniki te prowadzą do tak zwanego zespołu nieszczelnego jelita (ang. leaky gut syndrome, LSG) i przenikania do krwiobiegu substancji niepożądanych. Należy jednak podkreślić, że sporadycznie nietypowe produkty trawienia przepuszczane są do krwiobiegu nawet przez prawidłową barierę jelitową. Skutkuje to niewielkim stężeniem swoistych przeciwciał IgG wykrywanym przez testy na nietolerancje (nie wywołuje to jednak objawów klinicznych).


Kto powinien zrobić test na IgG zależną nietolerancję pokarmową?

Wykonanie testów na IgG zależną nietolerancję pokarmową zalecane jest w szczególności w przypadku:

 • występowania objawów wiązanych z nietolerancją,
 • trudności ze zmniejszeniem nadmiernej masy ciała, pomimo systematycznych ćwiczeń fizycznych i redukcji kaloryczności własnej diety,
 • wątpliwości diagnostycznych (odróżnienie nietolerancji pokarmowej od alergii pokarmowej)
 • chęci / potrzeby sprawdzenia, jak działania podjęte po uprzednim wykryciu nietolerancji pokarmowej wpłynęły na przebieg choroby.

Nietolerancja pokarmowa IgG zależna a alergia pokarmowa

Nietolerancje pokarmowe IgG zależne i alergie pokarmowe to dwa oddzielne schorzenia - te pierwsze określane są również mianem opóźnionych alergii pokarmowych, ponieważ w ich przebiegu objawy występują dopiero po upływie przynajmniej 24 godzin od spożycia szkodliwego produktu. W przypadku standardowej alergii pokarmowej dolegliwości te występują zaś niemal natychmiast po kontakcie z uczulającym pokarmem. Mechanizm reakcji układu odpornościowego w przypadku nietolerancji IgG-zależnej oraz alergii pokarmowej także jest różny: nietolerancje związane są z nadprodukcją przeciwciał klasy IgG, podczas gdy alergie - z nadprodukcją przeciwciał klasy IgE.

W diagnostyce alergii pokarmowej stosuje się następujące testy alergiczne:

Testy alergiczne z krwi polegają na pomiarze przeciwciał IgE swoistych dla poszczególnych produktów pokarmowych - najczęściej są to testy immunoenzymatyczne, przeprowadzane zwykle w formie paneli (np. pokarmowego, oddechowego).

Do badań krwi pod kątem alergii należy także molekularny test najnowszej generacji ALEX - jego zakres obejmuje nie tylko analizę przeciwciał IgE swoistych dla pełnych ekstraktów alergenowych, ale również dla komponentów molekularnych alergenów. Oznacza to, że dzięki jego wykonaniu możliwe jest precyzyjne określenie uczulającej nas cząstki alergenu.

Alergiczne testy skórne polegają natomiast na ocenie reakcji skóry na kontakt z danym produktem pokarmowym, a wynik dodatni świadczy o alergii pokarmowej - za wynik dodatni uznawane jest wystąpienie reakcji alergicznej (np. świąd, zaczerwienienie) w obszarze nałożenia alergenu na skórę.

Istotą testów prowokacyjnych jest z kolei eliminacja (na 1-2 tygodnie) z diety produktu podejrzewanego o wywoływanie alergii - następnie produkt ten należy ponownie włączyć do diety i ocenić, czy obecne są objawy kliniczne. Bardzo ważne jest, aby testy prowokacyjne zawsze przeprowadzać pod kontrolą lekarza.

O czym mówią najnowsze badania naukowe w kwestii IgG-zależnych nietolerancji pokarmowych?

Wraz z zespołem jelita drażliwego występuje podwyższone stężenie specyficznych przeciwciał IgG i IgG4. Eliminacja nietolerowanych pokarmów wpływa na osłabienie objawów. Osoby z biegunkowym typem zespołu jelita drażliwego mogą osiągnąć istotne korzyści już w ciągu 12-tygodniowej diety eliminacyjnej. W tym czasie możliwe jest zredukowanie dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie częstości biegunek. Natomiast w przypadku chorych, u których współwystępują migrenowe bóle głowy, dieta eliminacyjna zmniejsza częstość, długość i nasilenie ataków migrenowych.

Leczenie nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał IgG wspomaga terapię niespecyficznych zapalnych chorób jelit. Badanie z udziałem chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna analizowało poziom specyficznych przeciwciał IgG4 - najczęstszymi stwierdzonymi alergenami było mleko, wieprzowina, wołowina i jaja. Czterotygodniowa eliminacja już czterech najsilniejszych alergenów dała pozytywne korzyści badanym osobom. Natomiast w przypadku osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przeprowadzono 6-miesięczną dietoterapię opartą o testy na nietolerancje IgG-zależne. Po tym czasie zaobserwowano zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych, wyższą jakość życia oraz lepszy stan odżywienia chorych.

Badania wykazują również zależność zależność pomiędzy specyficznymi przeciwciałami IgG a alergicznymi chorobami skóry (atopowe zapalenie skóry, egzema, pokrzywka). Jedno z badań wykazało, że dzieci z egzemą mają podwyższone stężenie specyficznych przeciwciał IgG we krwi. Najczęściej nietolerowanymi przez nie pokarmami były jaja i mleko.

Autor tekstu: mgr Natalia Replin - specjalista ds. nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych

Bibliografia

Atkinson W, et al; Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut. 2004 Oct;53(10):1459-64.

Bernardi D, et al.;Time to reconsider the clinical value of immunoglobulin G4 to foods? Clin Chem Lab Med. 2008;46(5):687-90.

Zar S; Food-specific IgG4 antibody-guided exclusion diet improves symptoms and rectal compliance in irritable bowel syndrome. Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):800-7.

Poschet J, Juchheim JK; Allergie - Schritt für Schritt aus der Allergie mit dem neuen biologischen Programm. BLV Verlag, 1990.

Juchheim JK, Poschet J; Immun - Das Ernährungsprogramm zur Stärkung des Immunsystems. BLV Verlag, 1996.

Bannasch L, Junginger B; Die Körper-Geist-Seele Formel, Gräfe und Unzer Verlag, 2009

Carter J, Edwards A; The allergy exclusion diet; Hay House Inc., 2002

Zeng Q1, Dong SY et al.; Variable food-specific IgG antibody levels in healthy and symptomatic Chinese adults; PLoS OneI, 2013, Vol. 8, Issue 1, e53612

Zar S., Mincher L., Benson M.J., Kumar D.: Food-specific IgG4 antibody-guided exclusion diet improves symptoms and rectal compliance in irritable bowel syndrome. Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):800-7.

Guo H. et al.: The value of eliminating foods according to food-specific immunoglobulin G antibodies in irritable bowel syndrome with diarrhoea. J Int Med Res. 2012;40(1):204-10.

Aydinlar E.I. et al.: IgG-based elimination diet in migraine plus irritable bowel syndrome. Headache. 2013 Mar;53(3):514-25.

Gunasekeera V., Mendall M.A., Chan D., Kumar D.: Treatment of Crohn's Disease with an IgG4-Guided Exclusion Diet: A Randomized Controlled Trial. Dig Dis Sci. 2016 Apr;61(4):1148-57.

Jian L. et al.: Food Exclusion Based on IgG Antibodies Alleviates Symptoms in Ulcerative Colitis: A Prospective Study. Inflamm Bowel Dis. 2018 May 16.

Liu Y. et al.: Correlation between childhood eczema and specific IgG antibody level. J Biol Regul Homeost Agents. 2018 Mar-Apr;32(2):341-344.

Yin'e H. et al.: Analysis of the relations between allergen specific IgG antibody and allergic dermatosis of 14 kinds foods. Open Med (Wars). 2015 Dec 17;10(1):405-409.


Statystyki:
0 komentarzy
38202 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

 • IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ
 • Wynik testu jest podstawą do wdrożenia diety eliminacyjnej lub rotacyjnej, dzięki którym występujące objawy nietolerancji ustąpią, poprawi się nasz stan zdrowia i jakość życia

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG

Cena badania:

1 299 zł