Przeciwciała IgG w nietolerancji pokarmowej

wtorek 09:22 - 04.07.2017
Ocena Użytkowników (11 Ocen)
5.0
Przeciwciała IgG w nietolerancji pokarmowej
Przeciwciała IgG - rodzaj immunoglobulin wytwarzanych przez komórki układu odpornościowego. Ich głównym zadaniem jest ochrona naszego organizmu przed szkodliwymi patogenami. Oznaczenie poziomu przeciwciał IgG może być zlecone w diagnostyce wielu różnych schorzeń - wśród nich wymienia się powszechnie występujące nietolerancje pokarmowe.

Co to są przeciwciała IgG?

Przeciwciała znajdujące się w organizmie:

 • IgG - najliczniejsza frakcja spośród przeciwciał (80%), ma znaczenie w odpowiedzi immunologicznej na zakażenie i w procesie nietolerancji pokarmowej,
 • IgM - produkowane są w przypadku zakażenia danym patogenem po raz pierwszy, wzrost stężenia IgM specyficznych dla konkretnej bakterii czy wirusa świadczy więc o świeżej infekcji,
 • IgA - ich zadaniem jest głównie ochrona błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego przed wnikaniem patogenów,
 • IgE - odgrywają rolę między innymi w rozwoju alergii (m.in. pokarmowej, wziewnej, kontaktowej),
 • IgD - najmniej przebadane przeciwciała, prawdopodobnie aktywują limfocyty B.

Przeciwciała IgG, nazywane również immunoglobulinami G, to jeden z kilku rodzajów przeciwciał wytwarzanych przez limfocyty B. Odgrywają one ogromną rolę w odpowiedzi immunologicznej - do ich produkcji dochodzi po wniknięciu do organizmu patogenu (na przykład bakterii lub wirusa). Ich zadaniem jest połączenie się z danym patogenem i zniszczenie go. Po pierwszej infekcji, ilość przeciwciał IgG stopniowo narasta i pozostaje we krwi - w niektórych przypadkach nawet przez całe życie. Jeżeli dojdzie do kolejnego zakażenia tym samym patogenem, ilość immunoglobulin IgG gwałtownie się zwiększy, co pozwoli na znacznie szybszy rozwój odpowiedzi organizmu na infekcję. Jako jedyne potrafią przenikać przez łożysko, są też przekazywane dziecku przez matkę już po urodzeniu podczas karmienia piersią.

Zgodnie z normami całkowite stężenie przeciwciał IgG w organizmie powinno wynosić 7-16 g/l, jednak możliwy jest zarówno ich nadmiar, jak i niedobór. Nadmiar IgG jest charakterystyczny dla ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, chorób pasożytniczych i autoimmunologicznych, chłoniaków, szpiczaków itp. Podwyższony poziom IgG swoistych dla konkretnych antygenów bakteryjnych lub wirusowych zazwyczaj wskazuje na przebyte zakażenie w przeszłości. Ich poziom wzrasta po kilku tygodniach od zakażenia, a następnie utrzymuje się nawet przez wiele lat od wyleczenia. Niedobory IgG zaś mogą być pierwotne (z przyczyn wrodzonych) lub wtórne. Wśród przyczyn wtórnych niedoborów IgG są m.in. nowotwory, szpiczak, niedożywienie, enteropatie z utratą białka, zespół nerczycowy, oparzenia, chemio- i radioterapia, kortykoterapia, immunosupresja po przeszczepie, splenektomia, niedokrwistość złośliwa, grasiczak, zakażenia wirusowe.

Wyróżnia się cztery podklasy przeciwciał IgG o różnych funkcjach w organizmie:

 • Przeciwciała IgG1 (stanowi około 40-75% IgG całkowitego) biorą udział w odpowiedzi na antygeny białkowe i białka błony komórkowej. IgG1 są najliczniejszą podklasą, dlatego jej niedobory (obecne w wielu pierwotnych i wtórnych niedoborach przeciwciał) mogą skutkować obniżonym całkowitym poziomem przeciwciał IgG (hipogammaglobulinemia). Niedobory IgG1 (połączone czasem z innymi niedoborami) związane są z nawracającymi infekcjami.
 • Przeciwciała IgG2 (16-48% całościowego IgG) są głównymi przeciwciałami, które biorą udział w odpowiedzi na polisacharydy znajdujące się w otoczce bakteryjnej. Niedobór IgG2 może się wiązać z podwyższoną podatnością na niektóre infekcje. Niedobór tej podklasy bardzo często wiąże się z niedoborami IgG3 i/lub IgA (podklasy 1 i 2).
 • Przeciwciała IgG3 (2-8% całościowego IgG) są skuteczne w indukowaniu funkcje efektorowe. W przypadku infekcji wirusowych dochodzi do reakcji przeciwciał IgG1 i IgG3, z czego IgG3 pojawiają się w pierwszej kolejności, jednakże odpowiedzi z dominacją IgG3 należą do rzadkości. Przeciwciała IgG3 dodatkowo biorą udział w reakcji przeciwko antygenom grup krwi, innym antygenom czerwonych krwinek i płytek krwi w przypadku transfuzji i ciąży. Niedobory IgG3 zwykle związane są z niedoborami innych podklas przeciwciał IgG.
 • Przeciwciała IgG4 (1-12% całkowitego IgG) związane są przede wszystkim z odpowiedzią na alergeny. Niedobory IgG4 są niezwykle rzadkie. Istnieje natomiast grupa chorób związanych z podwyższonym poziomem IgG4. Wśród takich chorób jest m.in. autoimmunologiczne zapalenie trzustki, zapalenie gruczołu tarczowego Riedla, śródmiąższowe zapalenie płuc czy zapalenie gruczołu krokowego.

Przeciwciała IgG w chorobach autoimmunologicznych

Badania przeciwciał IgG wykorzystuje się również w serologicznej diagnostyce chorób autoimmunologicznych. W ich przebiegu pojawiają się autoprzeciwciała niszczące własne tkanki organizmu. Dla przykładu w przypadku niedoboru IgA celiakię diagnozuje się poprzez ocenę przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej 2 lub przeciwko deamidowanym peptydom gliadyny w klasie IgG - zwiększone stężenie sugeruje celiakię. Badania naukowe wskazują, że przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA są specyficzne dla celiakii, natomiast w klasie IgG mogą występować w celiakii, cukrzycy 1, chorobie Crohna, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. W przypadku celiakii i cukrzycy 1 dominowały przeciwciała IgG1, których było niewiele w chorobie Crohna czy ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. W przypadku innych chorób autoimmunologicznych takich jak zespół Sjögrena, twardzina układowa czy toczeń rumieniowaty układowy obserwowano podwyższenie przeciwciał w klasach IgG1 i/lub IgG3, a jednocześnie dochodziło do obniżenia stężenia IgG2.

Przeciwciała IgG w nietolerancji pokarmowej

Gdy nasz organizm zostanie zaatakowany przez dany patogen, układ immunologiczny zacznie wytwarzać przeciwciała w celu zwalczenia danej infekcji. W niektórych przypadkach zdarza się jednak, że układ odpornościowy, zamiast szkodliwych bakterii czy wirusów, atakuje składniki same w sobie nieszkodliwe, takie jak składniki żywności. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przebiegu IgG-zależnych nietolerancji pokarmowych, które polegają na nadmiernej produkcji przeciwciał IgG swoistych dla konkretnego produktu pokarmowego.

W patogenezie tego typu chorób największą rolę odgrywa bariera jelitowa. Znajduje się ona na wewnętrznej stronie jelita cienkiego i jej fizjologiczną rolą jest zapobieganie wnikaniu do układu krwionośnego bakterii lub wirusów chorobotwórczych, a także takich związków jak nietypowe produkty trawienia, konserwanty, barwniki czy fragmenty uszkodzonych komórek bakteryjnej flory jelitowej. Zaburzenie czynności bariery jelitowej prowadzi do przenikania do krwiobiegu między innymi nietypowych produktów trawienia - to z kolei skutkuje miejscową reakcją zapalną (podobną do tej towarzyszącej infekcjom) i postępującą niesprawnością jelita.

Testy na nietolerancje pokarmowe

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dowiedz się więcej

W konsekwencji, w krwiobiegu tworzą się kompleksy przeciwciał IgG i alergenów pokarmowych - są one rozprowadzane przez układ krążenia i osadzają się w bardzo różnych miejscach w organizmie (od lokalizacji zależy rodzaj występujących u chorego objawów).

Możliwe objawy nietolerancji pokarmowej to:

 • bóle brzucha, zaparcia, mdłości, przewlekłe wzdęcia, biegunki,
 • uczucie ciągłego zmęczenia i osłabienie organizmu,
 • trądzik,
 • zmiany w zachowaniu, nadpobudliwość, zaburzenia nastroju, stany depresyjne,
 • bóle głowy czy bóle mięśni i stawów.

Dolegliwości te pojawiają od 24 do 96 godzin od spożycia produktu nietolerowanego.

Przyczyn upośledzenia czynności bariery jelitowej może być wiele ze względu na jej złożoność - do jej uszkodzenia może doprowadzić długotrwałe przyjmowanie niektórych leków (takich jak inhibitory pompy protonowej, niesteroidowe leki przeciwzapalne czy antybiotyki), a także przewlekły stres, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, ostre infekcje wirusowe i bakteryjne przewodu pokarmowego czy stosowanie radioterapii lub chemioterapii.


Jak wykryć chorobę - testy na nietolerancje pokarmowe

Nietolerancje IgG zależne to bardzo powszechnie występująca w polskiej populacji grupa chorób. Są to schorzenia nabyte, odwracalne i mogą dotyczyć bardzo wielu różnych produktów spożywczych. W diagnostyce nietolerancji IgG zależnych stosuje się badania krwi, które polegają na dokładnym pomiarze poziomu przeciwciał IgG (specyficznych dla konkretnego produktu pokarmowego) we krwi pacjenta. W przebiegu nietolerancji tego typu dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwciał IgG swoistych dla szkodliwego produktu - podwyższony poziom takich przeciwciał świadczy więc o występującej u nas chorobie.

Badaniami pozwalającymi na wykrycie nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych są:

Badania te pozwalaja na pomiar przeciwciał IgG dla produktów z różnych grup pokarmowych (takich jak owoce i warzywa, nabiał, mięso, ryby i owoce morza, zboża i nasiona czy herbaty i kawy). Badania IMMUNOdiagDIETA i FoodProfil różnią się od siebie ilością badanych alergenów oraz dokładną ich listą. Dodatkowo testy te oferowane są przez dwa różne laboratoria, jednak oba mają jednakową wiarygodność diagnostyczną.

Leczenie nietolerancji zależnej od przeciwciał IgG:

 • dieta eliminacyjna
 • dieta rotacyjna
 • probiotyki

Raport z badania przedstawia ilościowy poziom przeciwciał wraz z indywidualnymi wskazówkami żywieniowymi. Wynik testów IMMUNOdiagDIETA i FoodProfil dokładnie wskaże więc, jakich produktów pokarmowych nie tolerujemy, a jakie możemy spożywać bezpiecznie. Odpowiednia dieta w nietolerancjach pokarmowych doprowadzi do całkowitego cofnięcia się tych schorzeń lub do znacznego ich osłabienia. Najczęściej zaleca się czasowe wykluczenie nietolerowanego produktu z jadłospisu (dieta eliminacyjna) lub zamienne go spożywanie z produktami tolerowanymi (jest to dieta rotacyjna). W niektórych przypadkach bardzo przydatne jest również doustne przyjmowanie probiotyków, czyli wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych. Dzięki cofnięciu się nietolerancji pokarmowej ustąpią dokuczliwe dolegliwości, a tym samym znacznie poprawi się nasze samopoczucie i jakość życia. Ponadto, prawidłowe leczenie to także sposób na uniknięcie groźnych powikłań nietolerancji, wśród których wymienia się otyłość, cukrzycę, przewlekłe niedożywienie, choroby wątroby czy niedokrwistość.

Kiedy test na nietolerancje pokarmowe daje korzyści?

Badania w kierunku IgG zależnych nietolerancji pokarmowych może wykonać każdy zainteresowany profilaktyką zdrowotną i odpowiednim żywieniem - wynik testu pozwoli na poznanie potrzeb własnego organizmu i personalizację swojej diety. Przede wszystkim jednak, wykonanie badania pod tym kątem zalecane jest osobom z objawami wiązanymi właśnie z nietolerancją pokarmwą. Zrobienie testu przyniesie też wiele korzyści tym pacjentom, w przypadku których występują wątpliwości diagnostyczne - badanie przyczyni się do odróżnienia nietolerancji od alergii pokarmowej (to dwie różne, jednak często mylone ze sobą jednostki chorobowe).

Badania pod kątem nietolerancji pokarmowej warto też wykonać przed zajściem w ciążę lub gdy istnieją trudności z poczęciem dziecka - wskazuje się, że przewlekły stan zapalny związany z IgG zależną nietolerancją pokarmową prowadzi do niedoboru mikroskładników i witamin bardzo ważnych dla procesów zapłodnienia i utrzymania ciąży. Ponadto, nietolerancje mogą zaburzać czynność jajników i wpływać negatywnie na parametry nasienia. Należy również zaznaczyć, że przeciwciała IgG mają zdolność do przenikania przez łożysko do krwiobiegu płodu, a także są przekazywane już narodzonemu dziecku podczas karmienia piersią - może to skutkować niepożądaną reakcją również u dziecka.


Bibliografia:

Vidarsson G., Dekkers G., Rispens T.: IgG Subclasses and Allotypes: From Structure to Effector Functions. Front Immunol. 2014; 5: 520.

Comerford R. et al.: IgG anti-tTG responses in different autoimmune conditions differ in their epitope targets and subclass usage. Mol Immunol. 2015 Oct;67(2 Pt B):369-76.

Zhang H. et al.: Serum IgG Subclasses in Autoimmune Diseases. Medicine (Baltimore). 2015 Jan; 94(2): e387.

Statystyki:
0 komentarzy
7511 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

 • IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ
 • Wynik testu jest podstawą do wdrożenia diety eliminacyjnej lub rotacyjnej, dzięki którym występujące objawy nietolerancji ustąpią, poprawi się nasz stan zdrowia i jakość życia

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG

Cena badania:

1 299 zł