Badanie przeciwciał IgE w alergii

poniedziałek 14:30 - 17.09.2018
Ocena Użytkowników (4 Ocen)
3.8
Badanie przeciwciał IgE w alergii
Przeciwciała IgE - rodzaj immunoglobulin wytwarzanych przez układ odpornościowy w ramach odpowiedzi immunologicznej ukierunkowanej na alergeny, które wniknęły do organizmu. Badanie przeciwciał IgE jest metodą pozwalającą na stwierdzenie przyczyn objawów alergicznych oraz wdrożenie działań umożliwiających bezpieczne życie.

Czym są przeciwciała IgE?

Przeciwciała są białkami wydzielanymi przez komórki układu immunologicznego (limfocyty B) w celu obrony organizmu przed patogenami różnego typu, przede wszystkim bakteriami, wirusami i pasożytami.

Dotychczas wykryto 5 różnych grup przeciwciał, z których każda charakteryzuje się innymi funkcjami:

 • Przeciwciała IgA - chronią błony śluzowe przed wnikaniem patogenów; występują głównie na terenie układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.
 • Przeciwciała IgD - ich funkcja nie została jeszcze dokładnie poznana, jednak uznaje się, że mają znaczenie w aktywacji limfocytów B.
 • Przeciwciała IgE
 • Przeciwciała IgG - zdecydowanie dominująca grupa przeciwciała w organizmie (stanowią 80% wszystkich immunoglobulin), biorą udziała w odpowiedzi układu immunologicznego na zakażenie (szczególnie ponowne) oraz w nietolerancjach pokarmowych.
 • Przeciwciała IgM - stanowią pierwszą linię obrony w przypadku świeżego zakażenia.

Przeciwciała IgE zostały odkryte w 1966 roku przez japońskie małżeństwo Ishizaka, co było przełomowym odkryciem pozwalającym na lepsze zrozumienie problemu alergii. Stężenie tych przeciwciał jest uzależnione od wieku i najwyższe stężenia obserwuje się około 10 roku życia. W przypadku osób z predyspozycją do alergii (atopia) już wcześniej występują znacznie wyższe poziomy.

Funkcje przeciwciał IgE uzależnione są od receptorów, z którymi się wiążą. Przy udziale receptora FcεRI immunoglobuliny E biorą udział w odpowiedzi układu immunologicznego na wirusy i pasożyty, a także chronią przed ekspozycją na toksyny (reakcja na nawet nieznaczne ilości). U alergików obserwuje się zwiększoną liczbę tych receptorów. Natomiast poprzez receptory CD23 przeciwciała IgE biorą również udział w zwalczaniu pasożytów oraz regulują syntezę IgE przez limfocyty B.

Całkowite IgE - co oznacza pomiar?

Stężenie IgE całkowitego zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku noworodków stężenie IgE mieści się w zakresie 5-10 U/ml i do końca pierwszego roku życia wzrasta do poziomu 30 U/ml. Najwyższe stężenie przeciwciał IgE obserwuje się między 7. a 10. rokiem życia (ok. 300 U/ml), które później maleje do wartości poniżej 100 U/ml. W przebiegu różnych chorób IgE całkowite może być podwyższone.

Schorzenia, na które może wskazywać podwyższone IgE całkowite, to m.in.:

 • choroby atopowe (alergiczny nieżyt nosa, alergie pokarmowe, atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek, anafilaksja)
 • choroby pasożytnicze (takie jak lamblioza, glistnica czy malaria)
 • wrodzone i nabyte niedobory immunologiczne (np. zaawansowane HIV, zespół Wiskotta i Aldricha, zespół hiperimmunoglobulinemii E)
 • aspergiloza oskrzelowo-płucna
 • zakażenia bakteryjne i wirusowe (np. mononukleoza zakaźna, Helicobacter pylori)
 • ziarnica złośliwa
 • zespół hipereozynofilowy
 • choroby nowotworowe (choroba Hodgkina, szpiczak IgE)
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • celiakia
 • pęcherzyca
 • polekowe śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • marskość alkoholowa wątroby
 • reakcja na uraz (stres)
 • zabiegi operacyjne

Przeciwciała IgE wiązane są przeważnie z występowaniem chorób alergicznych. W przypadku aż 80% dorosłych z atopowym zapaleniem skóry obserwuje się podwyższone stężenie IgE całkowitego. U około 20% osób z alergią występuje niskie stężenie IgE całkowitego, za to u niektórych znaczne podwyższenie przeciwciał nie wiąże się z obecnością jakichkolwiek objawów. Z tego powodu nie można uznać pomiaru IgE całkowitego za wskaźnik występowania alergii - wykonuje się testy alergiczne z wykorzystaniem alergenowo-specyficznych IgE.

Alergie to głównie problem krajów rozwiniętych - w krajach rozwijających się wciąż dominują zakażenia pasożytnicze. Zakażenia te mają charakter przewlekły, przez co prowadzą do znacznego podwyższenia stężenia IgE-całkowitego. Przeciwciała IgE w przebiegu zakażeń pasożytniczych mają na celu zainicjowanie reakcji, których rezultatem będzie przyspieszenie motoryki jelit i nadprodukcja śluzu w komórkach nabłonka, co pozwala usunąć pasożyty z przewodu pokarmowego.

W przypadku chorób nowotworowych poziom IgE maleje pod wpływem leczenia. Badania wskazują dodatkowo, że choroby te mają bardziej agresywny przebieg w przypadku podwyższonego poziomu IgE.

Zespół hiperimmunoglobulinemii E jest rzadkim pierwotnym niedoborze odporności. Ze względu na przebieg została nazwana zespołem Hioba od biblijnej postaci. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do nawracających zakażeń dróg oddechowych (najczęściej Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus) oraz zimnych ropni skóry. U chorych stężenie IgE całkowitego może przekraczać 2000 U/ml.

Co ciekawe, podwyższone stężenie IgE całkowitego obserwuje się u osób palących. Taki stan może mieć różne przyczyny, a wśród nich jest zwiększenie przepuszczalności nabłonka oskrzeli na alergeny i nasilona reakcja układu immunologicznego w ich kierunku.

Pakiet badań alergicznych

Z alergiami wiązane są takie objawy jak katar, łzawienie, kichanie, kaszel, wysypka, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki czy wymioty. Jeżeli takie dolegliwości występują u Ciebie, wykonaj test pod kątem alergii.

Sprawdź dostępne testy alergiczne

Przeciwciała IgE w alergii

Głównym zastosowaniem przeciwciał IgE, a właściwie problemem, do jakiego prowadzą, jest reakcja alergiczna. IgE są związane poprzez receptory FcεRI mastocytów i bazofili. Do nich przyczepiają się alergeny, czyli białka pochodzące z żywności, pyłków roślin, sierści zwierząt itp. Połączenie to inicjuje całą reakcję wyrzutu mediatorów zapalnych (np. histaminy), które prowadzą do pojawienia się przykrych objawów alergicznych.

Alergie IgE-zależne wiążą się z następującymi objawami:

 • ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, wymioty, zgaga, wzdęcia, odbijanie, nudności, kolkowe bóle brzucha, niechęć do spożywania niektórych pokarmów),
 • zespół alergii jamy ustnej (obrzęk warg, pieczenie i szczypanie w obrębie jamy ustnej),
 • zmiany skórne (świąd skóry, rumień, pokrzywka, wysypka)
 • atak astmy oskrzelowej,
 • nasilony katar, kaszel, chrypka, pieczenie i łzawienie oczu,
 • zaburzenia ciśnienia krwi,
 • wstrząs anafilaktyczny.

Zazwyczaj osoby z alergią wytwarzają przeciwciała swoiste dla konkretnych alergenów, na które są uczuleni. Specyficzne przeciwciała IgE biorą udział w reakcji na:

 • niektóre leki (np.penicylina),
 • alergeny pokarmowe (np. mleko, ryby, soja, orzeszki ziemne),
 • pyłki roślin,
 • alergeny odzwierzęce (np. jady owadów, sierść, pierze, roztocza kurzu domowego)
 • lateks.

Udział alergenowo-swoistych przeciwciał IgE obserwowany jest w również w chorobach alergicznych.

Wśród chorób alergicznych wymienia się:

 • astmę oskrzelową,
 • atopowe zapalenie skóry,
 • pokrzywkę alergiczną,
 • alergiczny nieżyt nosa,
 • alergiczne zapalenie spojówek,
 • kontaktowe zapalenie skóry.

Badanie przeciwciał IgE

W przypadku osób, u których podejrzewa się obecność alergii lub stwierdzono już jedną z chorób alergicznych, wykonuje się odpowiednie testy alergiczne z krwi. Często stosowaną metodą jest badanie przeciwciał IgE swoistych dla konkretnych alergenów.

Możliwe jest wykonanie następujących badań przeciwciał IgE:

W zależności od wybranego panelu podstawowe badania przeciwciał są skierowane na najczęstsze przyczyny alergii. W panelu pokarmowym diagnozuje się 21 alergeny pokarmowe, w panelu oddechowym 21 alergenów wziewnych, zaś w panelu pediatrycznym 28 alergenów pokarmowych i wziewnych, które szczególnie często są problemem małych pacjentów. W tych trzech testach poziom przeciwciał IgE badany jest przy pomocy metody immunoenzymatycznej.

Dostępna jest również możliwość dokładniejszego zdiagnozowania alergii na poszczególne alergeny. W tym celu wykonuje się badanie przeciwciał IgE za pomocą testu molekularnego ALEX. Badanie to analizuje stężenie przeciwciał IgE dla 156 alergenów i 126 molekuł alergenowych. Test ALEX obejmuje swoim zakresem różne grupy alergenów - pokarmowe, wziewne, na jady owadów. Dodatkowo pozwala też na poznanie, czy grozi nam alergia krzyżowa. Alergia krzyżowa polega na omyłkowej reakcji układu immunologicznego na inny alergen niż występuje uczulenie w sytuacji, gdy alergeny mają w co najmniej 70% podobną budowę (np. mleko krowie i kozie, brzoza i jabłko).

Badanie przeciwciał IgE - dlaczego warto je wykonać?

 • Badanie przeciwciał IgE pozwala na wykrycie przyczyny reakcji alergicznej.
 • Wiedza o szkodliwych alergenach umożliwia świadome ich unikanie poprzez odpowiednie działania, takie jak dieta eliminacyjna.
 • Pozwala na uniknięcie reakcji krzyżowych.
 • Umożliwia zredukowanie nieprzyjemnych objawów i poprawę leczenia chorób alergicznych.
 • Badanie przeciwciał IgE alergenowo-swoistych pozwala dostosować leczenie do swoich potrzeb. W ramach leczenia wykorzystuje się najczęściej:
  • leki antyhistaminowe i kortykosteroidy - działające objawowo w okresach zaostrzeń (np. pylenia alergizującej rośliny),
  • adrenalinę - w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego,
  • immunoterapię swoistą - preparaty konkretnych alergenów w celu wytworzenia tolerancji,
  • przeciwciała anty-IgE (Omalizumab) - stosowane w trudnych do leczenia przypadkach astmy i alergicznych chorób skóry.

Aktualizacja: 2018-11-23

Bibliografia:

 1. Akdis C.A. et al.: Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL consensus report. Allergy, 2006; 61: 969–987.
 2. He J.S. et al.: Biology of IgE production: IgE cell differentiation and the memory of IgE responses. Curr Top Microbiol Immunol. 2015;388:1-19.
 3. Holgate S.T.: New strategies with anti-IgE in allergic diseases. World Allergy Organ J. 2014 Jul 29;7(1):17.
 4. Ishizaka K., Ishizaka T., Hornbrook M.M.: Physicochemical properties of reaginic antibody. V. Correlation of reaginic activity with gamma-E-globulin antibody. J Immunol. 1966 Dec;97(6):840-53.
 5. Kelly B.T., Grayson M.H.: Immunoglobulin E, what is it good for? Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 Mar;116(3):183-7.
 6. Małolepszy J., Kuna P., Kowalski M.L., Chmielewska-Szewczyk D.: Stężenie IgE całkowitego oraz IgE alergenowo-swoistych. W: Standardy w alergologii. Cz. I, wyd. II, Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010.
 7. Mogensen T.H.: Primary Immunodeficiencies with Elevated IgE. Int Rev Immunol. 2016;35(1):39-56.
 8. Nowicka U.: Disorders with elevated immunoglobulin E levels. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(6): 533-40.
 9. Szczeklik A., Jawień J.: Immunoglobulin E in acute phase response to surgical stress. Clin Exp Allergy. 1996 Mar;26(3):303-7.
 10. Wu L.C., Zarrin A.A.: The production and regulation of IgE by the immune system. Nat Rev Immunol. 2014 Apr;14(4):247-59.
Statystyki:
0 komentarzy
8901 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Panel pokarmowy (21 alergenów)

 • Test zalecany dla osób z podejrzeniem alergii na pokarmy
 • W ramach badania ilościowo oznaczane są przeciwciała IgE swoiste dla 21 alergenów pokarmowych
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

alergii pokarmowej

Cena badania:

163 zł