Przeciekające jelito - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

czwartek 13:00 - 09.08.2018
Ocena Użytkowników (2 Ocen)
4.0
Przeciekające jelito - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie
Przeciekające jelito - zespół objawów jelitowych i pozajelitowych, które są skutkiem przepuszczalności bariery jelitowej. Zaburzenie to znane jest również pod innymi nazwami jak zespół nieszczelnego jelita czy zespół cieknącego jelita.

Czym jest więc przeciekające jelito?

Podstawową rolą przewodu pokarmowego jest trawienie i wchłanianie składników odżywczych oraz utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej. Jelito jest zbudowane w taki sposób, aby oprócz strawionych składników pokarmowych nie przedostawały się przez ścianę inne substancje takie jak patogeny, bakterie i antygeny (również pokarmowe). Bariera jelitowa składa się z warstwy tkanki nabłonkowej, pomiędzy której komórkami znajdują się połączenia ścisłe (z ang. tight junctions). W ochronie przed zewnętrznymi antygenami bierze udział również tkanka limfatyczna, sieć neuroendokrynna oraz substancje takie jak mucyna, immunoglobuliny i cytokiny.

Na integralność bariery jelitowej składają się:

W skład połączeń ścisłych wchodzą białka takie jak ZO-1, okludyna i klaudyna-1, a istotnym modulatorem jest zonulina, której wysoka ilość przyczynia się do rozszerzenia połączeń ścisłych. Bakterie jelitowe natomiast stanowią barierę biologiczną poprzez właściwości przeciwpatogenne, ochronę przed przedostawaniem się toksyn do krwioobiegu i działanie immunomodulacyjne.

Do zwiększenia przepuszczalności bariery jelitowej czyli do tzw. przeciekającego jelita prowadzą:

 • obniżenie ekspresji białek tworzących połączenia ścisłe,
 • zwiększenie stężenia zonuliny,
 • dysbioza jelit,
 • nieprawidłowości kosmków jelitowych.

Może wówczas dojść do przechodzenia do krwioobiegu zewnętrznych antygenów, translokacji bakterii i endotoksemii, co skutkuje stanem zapalnym oraz lokalnych i ogólnoustrojowych odpowiedzi układu immunologicznego. Przeciekające jelito uznaje się za przyczynę rozwoju nietolerancji pokarmów oraz zaostrzenia wielu chorób, w tym chorób autoimmunologicznych takich jak niespecyficzne choroby zapalne jelit, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, celiakia, cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty układowy czy stwardnienie rozsiane.

Przeciekające jelito - jakie są możliwe przyczyny?

Badania wykazują, że na szczelność bariery jelitowej może wpływać dużo różnych czynników, z których głównymi są:

 • niedobór witaminy D - witamina D ma znaczenie ochronne w utrzymaniu szczelności połączeń ścisłych ze względu na wpływ witaminy D na ekspresję białek ZO-1 i klaudyny-1;
 • dieta niskobłonnikowa - zwiększa się ilość bakterii (m.in. Akkermansia muciniphila, Bacteroides caccae), które niszczą błonę śluzową jelit;
 • dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe - zaburza skład flory bakteryjnej poprzez zmniejszenie ilości Lactobacillus i zwiększenie Oscillibacter;
 • przewlekłe spożycie alkoholu - zaburzenia ilości i składu mikroflory jelit (znaczne zmniejszenie ilości Lactobacillus), wpływa na translokację endotoksyny bakteryjnej LPS oraz zwiększenie cytokin prozapalnych (m.in. TNF);
 • infekcje - zakażenie Helicobacter pylori (charakterystyczne dla choroby wrzodowej) prowadzi do redystrybucji białka ZO-1 i zwiększenia przepuszczalności tkanki nabłonkowej.

Niektóre badania wskazują, że otyłość u matki może mieć pewny wpływ na przepuszczalność jelit oraz stan kosmków i krypt jelita cienkiego u potomstwa. Natomiast w innych badaniach stwierdza się zwiększony poziom zonuliny w przypadku hiperglikemii (zwiększone stężenia glukozy we krwi).

Przeciekające jelito - objawy

Przeciekające jelito wiąże się z licznymi objawami o niespecyficznym charakterze ze strony:

 • przewodu pokarmowego - wzdęcia i gazy, zaparcia, biegunki, nudności, bóle brzucha, zgaga,
 • układu nerwowego - bezsenność, zespół przewlekłego zmęczenia, zmiany nastroju, zaburzenia pamięci i koncentracji,
 • skóry - trądzik, wysypki, wypryski, egzema, suchość i świąd skóry,
 • inne - przewlekły katar, zapalenie zatok, chudnięcie lub tycie, podwyższona temperatura, zapalenie dróg moczowych, światłowstręt, swędzenie i łzawienie oczu, bóle głowy i bóle mięśniowo-stawowe.

Przeciekające jelito może być również przyczyną nietolerancji pokarmowych związanych z przeciwciałami IgG. Tego typu nadważliwości wynikają z przedostawania się przez nieszczelności jelitowe niestrawionych antygenów pokarmowych. W przebiegu takiej nietolerancji po spożyciu nietolerowanego pokarmu w ciągu około 24 godzin powoli narasta stężenie przeciwciał IgG związanych z antygenem pokarmowym. Takie kompleksy antygen-przeciwciało osiadają w różnych lokalizacjach w organizmie, czego konsekwencją jest rozwój stanu zapalnego. Wiąże się to z rozwojem niespecyficznych dolegliwości, które przebieg przypominają objawy samego przeciekającego jelita.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dowiedz się więcej

Przeciekające jelito a inne choroby

Różne badania wykazują możliwe powiązanie pomiędzy przeciekającym jelitem a innymi zaburzeniami zdrowotnymi, głównie na podłożu autoimmunologicznym. Już samo podwyższenie stężenia zonuliny obserwuje się u chorych na celiakię, cukrzycę typu I, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane.

Przeciekające jelito a autoimmunologiczne zapalenie wątroby

W przypadku chorych na autoimmunologiczne zapalenie wątroby stwierdzono zmniejszenie kosmków jelitowych, zaburzenia w połączeniach ścisłych i obecność komórek zajętych stanem zapalnym. Obserwowano również zmienioną morfologię komórek. W porównaniu z osobami zdrowymi obserwowano obniżoną ilość bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus, co świadczy o dysbiozie mikroflory jelit. Podejrzewa się, że przepuszczalność jelit zwiększa ekspozycję wątroby na toksyny bakteryjne (m.in. endotoksyny LPS), co może skutkować zapaleniem wątroby i destrukcją tkanek.

Przeciekające jelito a toczeń rumieniowaty układowy

W toczniu rumieniowatym układowym (SLE) uznaje się, że translokacja endotoksyny LPS przez barierę jelitową może przyczynić się do rozwoju tego autoimmunologicznego zaburzenia i prowadzić do progresji choroby. SLE wiąże się z trwałym stanem zapalnym, który niszczy tkanki wielu narządów. Osłabienie funkcji bariery jelitowej może mieć kluczowe znaczenie w patogenezie niespecyficznych chorób zapalnych jelit - choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a także w biegunkowej formie zespołu jelita drażliwego.

Przeciekające jelito a zaburzenia neurologiczne

Przeciekające jelito może mieć znaczenie także w problemach związanych z układem neurologicznym. Osłabienie połączeń ścisłych i wynikające z tego zapalenie może mieć być jedną z przyczyn zespołu przewlekłego znaczenia, dlatego sugeruje się, że leczenie tego zespołu powinno być nakierowane na uszczelnienie jelit. Mikroflora jelit natomiast może modulować funkcjonowanie mózgu i zachowanie, przez co może mieć znaczenie w patogenezie choroby Alzheimera. Metabolity bakterii jelitowych mogą powodować zmiany neurochemiczne i zwiększać bądź zmniejszać w ten sposób ryzyko chorób neurodegeneracyjnych.

Przeciekające jelito - diagnostyka

W medycynie nie występuje coś takiego jak diagnozowanie przeciekającego jelita, skoro nie jest to uznawane za jednostkę chorobową.

Dobrymi wskaźnikami przeciekającego jelita mogą być:

 • oznaczenie poziomu endotoksyny LPS we krwi - LPS przenika do krwiobiegu na skutek znacznej przepuszczalności bariery jelitowej,
 • oznaczenie poziomu zonuliny w kale - wysokie stężenie zonuliny prowadzi do rozszczelnienia jelit.

Pakiet badań w kierunku zespołu jelita przesiąkliwego

Jeśli występują u Ciebie takie objawy jak wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, zmiany skórne lub przebyłeś chorobę zakaźną jelit czy stosowałeś antybiotykoterapię, wykonaj badanie zonuliny w kale - badanie to pozwoli na ocenę stanu bariery jelitowej i potwierdzenie występowania zespołu jelita przesiąkliwego.

Dowiedz się więcej

Z racji, że skutkiem przeciekającego jelita mogą być nietolerancje pokarmowe, należałoby również je zdiagnozować, aby wykluczenie właściwych pokarmów pozwoliło na redukcję stanu zapalnego. W tym celu wykonuje się pomiary stężenia przeciwciał IgG specyficznych dla produktów spożywczych. W ramach badania IMMUNOdiagDIETA możliwe jest przeanalizowanie kompleksów z 28, 44, 88 lub 280 składnikami. Wynik testu pozwala na określenie skali problemu i dostosowania odpowiedniego żywienia.

Sprawdź, jakie są zalecenia odnośnie przygotowania do badań krwi i kału ❱

Leczenie przeciekającego jelita

Probiotyki w przeciekającym jelicie

Główne znaczenie w leczeniu przeciekającego jelita ma zastosowanie probiotyków. Bakterie z gatunków Bifidobacterium i Lactobacillus poprawiają funkcjonowanie śluzówki jelita, modulują mikroflorę jelit i zmniejszają wzrost bakterii patogennych. Probiotyki są w stanie zmniejszyć przepuszczalność ściany jelita, translokacji bakterii i endotoksemii. Korzystne może być zastosowanie synbiotyków czyli preparatów zawierających zarówno probiotyki jak i prebiotyki - fermentujące węglowodany, które stanowią źródło pokarmu dla bakterii.

Zbadaj stan swojej mikroflory jelitowej ❱

Dieta w przeciekającym jelicie

Warto również zastosować modyfikacje w diecie, które pozwolą na zmniejszenie przepuszczalności jelit. Składnikami o takim działaniu są aminokwasy (glutamina, tryptofan), białka (β-kazeina i β-laktoglobulina), witamina D i A oraz polifenole (kwercetyna, genisteina, kemferol, kurkumina, EGCG). Przepuszczalność jelit zwiększają natomiast: alkohol oraz niedobory cynku i witaminy D.

Przeczytaj, jak uszczelnić przeciekające jelita.

Pozytywnie wpłynie również wykluczenie z diety produktów wywołujących nietolerancje pokarmowe IgG-zależne. Test IMMUNOdiagDIETA sygnalizuje, które pokarmy wyzwalają umiarkowaną, a które silną reakcję układu immunologicznego. W zależności od tego stosuje się dietę rotacyjną bądź eliminacyjną.

Aktualizacja: 2019-05-23

Bibliografia:

 1. De Santis S. et al: Nutritional Keys for Intestinal Barrier Modulation. Front Immunol. 2015; 6: 612.
 2. Fukui H.: Gut-liver axis in liver cirrhosis: How to manage leaky gut and endotoxemia. World J Hepatol. 2015 Mar 27; 7(3): 425–442.
 3. Gecse K. et al: Leaky gut in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome and inactive ulcerative colitis. Digestion. 2012; 85 (1): 40-6.
 4. Hu X., Wang T., Jin F.: Alzheimer's disease and gut microbiota. Sci China Life Sci. 2016 Oct; 59 (10): 1006-1023.
 5. Karakula-Juchnowicz H. et al: The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls. Nutrients. 2018 May; 10 (5): 548.
 6. Lin R. et al: Abnormal intestinal permeability and microbiota in patients with autoimmune hepatitis. Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(5): 5153–5160.
 7. Maes M., Leunis J.C.: Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett. 2008 Dec ;29 (6): 902-10.
 8. Mu Q. et al: Leaky Gut As a Danger Signal for Autoimmune Diseases. Front Immunol. 2017; 8: 598.
Statystyki:
0 komentarzy
5138 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 44 alergeny IgG

 • IMMUNOdiagDIETA jest badaniem umożliwiającym ustalenie tych produktów spożywczych, które nie są tolerowane przez organizm
 • Wynik testu stanowi podstawę do wdrożenia do diety odpowiednich zmian, dzięki którym poprawi się nasz stan zdrowia i samopoczucie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

IgG zależnych nietolerancji pokarmowych

Cena badania:

460 zł