Food Detective czy IMMUNOdiagDIETA - który test wybrać?

wtorek 09:18 - 21.02.2017
Ocena Użytkowników (10 Ocen)
4.20
Food Detective czy IMMUNOdiagDIETA - który test wybrać?

IMMUNOdiagDIETA i Food Detective to testy wykorzystywane w wykrywaniu nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał IgG. Nietolerancje pokarmowe to schorzenia, na które Polacy narzekają coraz częściej - w ich przebiegu mogą pojawiać się różne niespecyficzne dolegliwości, co wiąże się z utrudnioną diagnostyką.

Wszystko o nietolerancjach pokarmowych zależnych od IgG

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG (nazywane również opóźnionymi alergiami pokarmowymi) stanowią połowę wszystkich wykrywanych przypadków nadwrażliwości pokarmowej. Nietolerancje tego typu cechują się nadmiernym wytwarzaniem przeciwciał IgG specyficznych dla spożywanych produktów (alergenów) pokarmowych - nadprodukcja tych przeciwciał jest przyczyną różnorodnych dolegliwości.

W rozwoju nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG ogromną rolę odgrywa bariera jelitowa, która znajduje się na wewnętrznej powierzchni jelita cienkiego. Prawidłowe funkcjonowanie bariery jelitowej zapobiega przedostawaniu się do krwiobiegu szkodliwych związków, takich jak nieodpowiednie produkty trawienia, patogenne wirusy i bakterie czy elementy niewłaściwych komórek bakteryjnej flory jelitowej. Jeżeli jednak czynność bariery jelitowej jest zaburzona, dochodzi do przenikania szkodliwych substancji do krwiobiegu i powstawania miejscowej reakcji zapalnej. W jej przebiegu tworzą się kompleksy alergenów i przeciwciał - następnie, kompleksy te transportowane są przez układ krążenia i osadzają się w różnych miejscach w organizmie, co z kolei prowadzi do występowania objawów klinicznych.

Do upośledzenia czynności bariery jelitowej przyczyniają się różne czynniki - wśród nich wymienia się między innymi długotrwałe stosowanie takich leków jak antybiotyki czy aspiryna, przewlekłe choroby nowotworowe lub autoimmunologiczne, przewlekły stres, ostre wirusowe i bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego, zabiegi chirurgiczne czy stosowanie chemioterapii lub radioterapii.

Symptomy spowodowane IgG zależną nietolerancją pokarmową pojawiają się zwykle po 24-96 godzinach od spożycia nietolerowanego pokarmu. Do tych dolegliwości zalicza się zaparcia, biegunki, mdłości, uczucie wzdęcia, bóle brzucha, ale także objawy niezwiązane bezpośrednio z przewodem pokarmowym, takie jak przewlekłe zmęczenie, osłabienie organizmu, migreny, trudności z zasypianiem, zaburzenia wzroku, trądzik i inne zmiany skórne czy bóle stawów i mięśni. Brak wykrycia i odpowiedniego leczenia IgG zależnych nietolerancji pokarmowych wiąże się z ryzykiem bardzo poważnych komplikacji - może doprowadzić do takich powikłań jak niedokrwistość, cukrzyca, otyłość, uszkodzenie wątroby czy przewlekłe niedożywienie.

Nietolerancje pokarmowe zależne od przeciwciał IgG mogą rozwinąć się w każdym wieku i są odwracalne - oznacza to, że podjęcie odpowiednich działań po zdiagnozowaniu problemu doprowadzi do jego cofnięcia lub osłabienia. Wśród takich działań wymienia się przywrócenie prawidłowej funkcji jelit, dietę eliminacyjną (polegającą na całkowitym wyeliminowaniu danego produktu z diety) lub dietę rotacyjną (opierającą się na zamiennym spożywaniu produktów bezpiecznych i nietolerowanych).

IMMUNOdiagDIETA - badanie pozwalające na wykrycie IgG zależnych nietolerancji

Testem pozwalającym na wykrycie nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG jest badanie IMMUNOdiagDIETA. Test ten polega na ocenie we krwi pacjenta poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla 44, 88 lub 280 produktów pokarmowych z takich grup jak warzywa i owoce, nabiał, ryby, owoce morza, mięso, nasiona, orzechy, zboża, kawy czy herbaty. Do badania niezbędna jest więc tylko niewielka ilość krwi osoby badanej, pobierana w punkcie pobrań przez diagnostę laboratoryjnego, a następnie analizowana w wyspecjalizowanym laboratorium analitycznym.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia czy migreny często występują w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

Po analizie krwi pacjent otrzymuje raport z badania - przedstawia on ilościowe oznaczenie stężenia przeciwciał (również w formie graficznej), do wyniku dołączony jest również odpowiedni komentarz i spersonalizowane zalecenia dietetyczne. Wyniki ilościowe przypisywane są do siedmiostopniowej skali RAST/EAST (0-6) - rezultat w klasie 0 świadczy o braku nietolerancji, wyniki w klasach 1, 2, lub 3 oznaczają brak objawów lub słabo wyrażone objawy nietolerancji, wyniki w klasach 4, 5 lub 6 świadczą natomiast o obecności objawów spowodowanych nietolerancją danego produktu.

IMMUNOdiagDIETA jest więc prostym badaniem umożliwiającym wyodrębnienie produktów pokarmowych całkowicie bezpiecznych oraz tych nietolerowanych przez nasz organizm. Pozwala to na odpowiednie spersonalizowanie sposobu odżywiania - taka dieta na podstawie badania krwi wyeliminuje dokuczliwe objawy spowodowane nietolerancją oraz poprawi nasze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Wynik testu stanowi podstawę do wdrożenia diety eliminacyjnej lub diety rotacyjnej, co przyczyni się do osłabienia lub całkowitego cofnięcia się choroby.

Do badania IMMUNOdiagDIETA nie należy się przygotowywać w żaden sposób, wśród przeciwwskazań do jego wykonania wymienia się wiek poniżej 12 miesięcy. Pacjentom, u których zdiagnozowano występowanie chorób autoimmunologicznych czy zaburzeń poziomu immunoglobulin, a także pacjentom stosującym terapię immunosupresyjną, przed wykonaniem testu IMMUNOdiagDIETA zalecana jest konsultacja lekarska.

Food Detective - test na nietolerancje pokarmowe wykonywany samodzielnie

Food Detective jest badaniem na IgG zależne nietolerancje pokarmowe, który wykonuje się samodzielnie, bez pomocy laboratorium. Produkowane jest ono przez producenta testów medycznych - Cambridge Nutritional Sciences Ltd. w Wielkiej Brytanii. Istotą tego testu jest wykrycie we krwi osoby badanej nadmiernej ilości przeciwciał specyficznych dla 59 produktów pokarmowych z takich grup jak owoce, warzywa, mięso, ryby i owoce morza, zboża czy orzechy i strączkowe.

Do zestawu Food Detective dołączona jest szczegółowa instrukcja wykonania badania - do testu niezbędna jest pobrana z palca krew włośniczkowa. Ponadto, zestaw składa się ze specjalnej tacki (na niej znajdują się pola pokryte wyciągami z białek występujących w danych produktach pokarmowych), odpowiednich odczynników i nakłuwaczy do pobrania krwi. Po pobraniu krwi z opuszki palca, rozpuszczeniu jej w roztworze, wylaniu na tackę i zastosowaniu kolejnych odczynników, możliwa jest identyfikacja źle tolerowanych produktów (w odpowiednich miejscach pojawiają się niebieskie plamy). Wyniki testu pojawiają się po 40 minutach od jego wykonania - należy odczytać je bezzwłocznie po przeprowadzeniu badania. Biały kolor obecny na tacce oznacza brak reakcji (brak nietolerancji IgG zależnej), kolor jasnoniebieski świadczy o łagodnej pozytywnej reakcji, natomiast kolor ciemnoniebieski - o silnej pozytywnej reakcji.

Do przeciwwskazań do wykonania testu Food Detective zalicza się problemy z krzepnięciem krwi, a także stosowanie długotrwałej diety eliminacyjnej na badany produkt. W przypadku stosowania leków uszkadzających układ immunologiczny przed przeprowadzeniem testu zalecana jest konsultacja lekarska.

Badanie IMMUNOdiagDIETA czy test Food Detective?

Zarówno badanie IMMUNOdiagDIETA, jak i test Food Detective mają na celu wykrycie nietolerancji pokarmowych zależnych od przeciwciał IgG - są to jednak dwa różne badania. Test IMMUNOdiagDIETA wykonywany jest w wyspecjalizowanym laboratorium analityki medycznej, podczas gdy test Food Detective wykonuje się samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanych diagnostów. Aby wykonać badanie IMMUNOdiagDIETA, wystarczy jedynie zgłosić się do jednego z licznych punktów pobrań zlokalizowanych w całej Polsce - w punkcie tym pobierana jest krew, po czym analizowana jest ona w laboratorium. Pacjent otrzymuje gotowy wynik wraz ze stosownym komentarzem i spersonalizowanymi zaleceniami dietetycznymi w ciągu 15 dni roboczych.

Samodzielne przeprowadzenie testu Food Detective pozwala na uzyskanie wyniku po 40 minutach, natomiast niesie ze sobą kilka zagrożeń - przede wszystkim, jakość i wiarygodność wyniku badania jest zależna od staranności wykonania procedury. Niedokładne przeprowadzenie testu czy popełnienie błędu wiąże się z brakiem wyniku lub uzyskaniem fałszywych wyników - niektórym pacjentom samodzielne pobranie próbek krwi i przeprowadzenie dalszych etapów testu może sprawiać trudność.

Ponadto, w ramach testu Food Detective uzyskiwane są jedynie wyniki jakościowe - oznacza to, że nie jesteśmy w stanie określić dokładnego poziomu przeciwciał IgG (widzimy jedynie, czy występująca nietolerancja jest silna, czy łagodna). W przypadku badania IMMUNOdiagDIETA natomiast, dla każdego produktu dostępny jest dokładny wynik ilościowy. Dzięki temu, test ten jest bardzo przydatny również w monitorowaniu efektów działań wprowadzonych po zdiagnozowaniu nietolerancji - pozwala bowiem na porównanie wyników stężenia przeciwciał sprzed diagnozy z tymi wykonanymi w celu oceny skuteczności wdrożonych działań.

Należy również podkreślić, że w przypadku testu Food Detective możliwa jest tylko ocena nietolerancji w kierunku 59 alergenów pokarmowych, w badaniu IMMUNOdiagDIETA istnieje możliwość wyboru w zależności od potrzeb - można sprawdzić tolerancję organizmu na 44, 88 i 280 alergenów pokarmowych.

Statystyki:
0 komentarzy
5469 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ

IMMUNOdiagDIETA 280 alergeny IgG

  • IMMUNOdiagDIETA 280 IgG jest sposobem na określenie pokarmów wywierających na nasz organizm negatywny wpływ
  • Wynik testu jest podstawą do wdrożenia diety eliminacyjnej lub rotacyjnej, dzięki którym występujące objawy nietolerancji ustąpią, poprawi się nasz stan zdrowia i jakość życia

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji pokarmowych zależnych od IgG

Cena badania:

1 329 zł