Ile kosztuje badanie DNA?

środa 03:12 - 19.07.2017
Ocena Użytkowników (3 Ocen)
5.00
Ile kosztuje badanie DNA?
Badanie DNA to sposób na odczytanie informacji zawartej w naszym materiale genetycznym - testy te wykorzystywane są między innymi w diagnostyce i profilaktyce wielu chorób. Koszt przeprowadzenia badania jest zależny od jego rodzaju i może wynieść od około kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Badanie DNA kosztuje kilkaset złotych lub kilka-kilkanaście tysięcy złotych w zależności od zakresu i metody wykonania testu

Na rynku dostępne są setki badań DNA - możliwa jest laboratoryjna analiza konkretnego genu lub kilku genów w celu zdiagnozowania danej choroby genetycznej, w celu oceny ryzyka zachorowania na dane schorzenie w przyszłości, w celu ustalenia ojcostwa a nawet w celu ustalenia diety zgodnej z własnym materiałem genetycznym. Niektóre z tych badań DNA kosztują kilkaset złotych, niektóre zaś kilka tysięcy lub kilkanaście tysięcy - ceny tego typu testów zależne są przede wszystkim od metody wykonania, ilości badanych genów oraz od tego, czy sprawdzana jest obecność konkretnej zmiany lub kilku zmian genetycznych, czy też analizowany jest cały gen.

Badanie pojedynczych genów to koszt kilkuset złotych (np. 250-500 złotych) - jeżeli badana jest natomiast większa liczba genów, koszt analizy genetycznej wzrasta. W dzisiejszych czasach możliwe jest nawet odczytanie sekwencji całego genomu (materiału genetycznego znajdującego się w podstawowym zespole chromosomów) - to badanie DNA może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Test na ojcostwo kosztuje natomiast ok. 550-1000 złotych.

Nie bez wpływu na cenę testu jest także metoda jego wykonania, najczęściej wykorzystywane jest do tego tzw. sekwencjonowanie DNA. Dzięki tej technice możliwe jest odczytanie sekwencji danego genu, co z kolei pozwala na poznanie jego funkcji i struktury czy też na znalezienie zmian predysponujących do wystąpienia różnorodnych schorzeń. Technologie sekwencjonowania są nieustannie udoskonalane, przykładem czego jest Sekwencjonowanie Nowej Generacji (tzw. sekwencjonowanie NGS) - pozwala ono na analizę wielu fragmentów DNA naraz, jest dużo bardziej ekonomiczne oraz przebiega znacznie szybciej w porównaniu do technik starszych.

Dużą zaletą badań DNA jest jednorazowe przeprowadzanie danej analizy - nie ma potrzeby powtarzania testu ze względu na to, że nasz materiał genetyczny nie zmienia się nigdy. Raz uzyskany wynik badania obowiązuje więc już zawsze. Wynik ten nie jest również zależny od aktualnego stanu zdrowia osoby badanej, nie istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zrobienia testu i można wykonać go w dowolnym wieku. Ponadto, badania DNA uznawane są za najbardziej wiarygodne laboratoryjne metody diagnostyczne - ich czułość jest wyższa niż 99%, więc wyniki fałszywe zdarzają się niezwykle rzadko. Do wykonania testu genetycznego wykorzystywana jest zwykle niewielka próbka krwi żylnej lub śliny pacjenta.

Przykłady badań DNA - komu zalecane jest ich wykonanie?

Dzięki badaniom DNA możliwe jest uzyskanie informacji kluczowych dla zdrowia człowieka - nic dziwnego więc, że wykorzystuje się je bardzo powszechnie w wielu dziedzinach medycyny i w profilaktyce zdrowotnej. Badania DNA pozwalają na wykrycie przy pomocy technik laboratoryjnych takich zmian genetycznych jak polimorfizmy i mutacje - zmiany te możemy odziedziczyć po przodkach lub pojawiają się one podczas zapłodnienia, ponadto istnieje ryzyko przekazania ich także naszemu potomstwu. Wśród badań genetycznych wyróżnia się testy prognostyczne, diagnostyczne, farmakogenomiczne, nutrigenomiczne, testy na nosicielstwo, badania prenatalne czy badania ojcostwa.

Pakiet badań genetycznych w kierunku nowotworów złośliwych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o własnym ryzyku zachorowania na raka, rozważ wykonanie badania genetycznego - jest ono jedyną metodą, która pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworów złośliwych w przyszłości.

Dostępne pakiety badań to:

Nowotwory kobiety

Nowotwory mężczyźni

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Rak piersi i jajnika - geny BRCA1 i BRCA1

Dowiedz się więcej

Testy prognostyczne odgrywają ogromną rolę w profilaktyce naszego zdrowia, wykonuje się je bowiem wtedy, gdy objawy danej choroby jeszcze się nie pojawiły - ich celem jest ocena ryzyka rozwoju danego schorzenia w przyszłości. Dzięki wykonaniu badania DNA tego typu dowiemy się więc, czy jesteśmy nosicielami zmiany zwiększającej ryzyko tej choroby. Potwierdzenie występowania szkodliwej zmiany w naszych genach stanowi podstawę do podjęcia odpowiedniej profilaktyki, która pozwoli na zmniejszenie tego ryzyka do minimum lub na wykrycie danego schorzenia bardzo wcześnie. Prognostyczne badania DNA przeprowadzane są najczęściej w celu oceny całożyciowego ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych i wskazane są przede wszystkim dla tych osób, których bliscy krewni chorowali na nowotwór lub potwierdzono u nich występowanie szkodliwej zmiany genetycznej (na przykład w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2 czy CDKN2A).

Zrobienie diagnostycznych badań DNA zalecane jest natomiast osobom z konkretnymi objawami chorobowymi w celu wykrycia choroby genetycznej. Test ten umożliwi określenie przyczyny występowania symptomów, a tym samym postawienie ostatecznej diagnozy - jest to kluczowe przed wdrożeniem odpowiednich terapii. Diagnostyczne badania DNA pozwalają więc na wykrycie wielu schorzeń genetycznych, takich jak dystrofia mięśniowa Duchenne’a, zespół Marfana czy też genetyczna nietolerancja laktozy.

Inny rodzaj testów genetycznych to badanie farmakogenomiczne - dzięki niemu możemy sprawdzić, jak nasz organizm zareaguje na przyjmowanie określonego leku. W genomie niektórych osób znajdują się na przykład warianty genetyczne sprawiające, że konieczne jest stosowanie wyższych dawek danego leku, aby osiągnąć zamierzony efekt. Nosicielstwo innych wariantów sprawia z kolei, że pacjent jest szczególnie narażony na występowanie skutków ubocznych danej terapii. Wykonanie farmakogenomicznego badania DNA wskazane jest w szczególności przed rozpoczęciem stosowania takich leków jak kropidogrel, warfaryna czy losartan - dzięki wiedzy uzyskanej z analizy genetycznej lekarz będzie mógł dobrać takie leczenie, które będzie skuteczne i bezpieczne dla pacjenta.

Coraz większą popularnością cieszą się badania nutrigenomiczne, pozwalające na przygotowanie diety dostosowanej do własnego materiału genetycznego - ten sposób odżywiania uznawany jest przez wielu lekarzy i dietetyków za przynoszący najwięcej korzyści dla organizmu. Wśród nutrigenomicznych badań DNA wymienia się test GENOdiagDIETA i Genodiet Completo. Zarówno jedno, jak i drugie badanie obejmuje analizę genów odpowiedzialnych za procesy metaboliczne poszczególnych składników odżywczych, za skłonności do otyłości, nietolerancji pokarmowych czy innych chorób dietozależnych czy za zdolność organizmu do eliminacji toksyn i wolnych rodników.

Na podstawie analizy DNA ustalany jest profil metaboliczny pacjenta, do którego następnie dostosowane są zalecenia żywieniowe. Wdrożenie tych zaleceń do codziennego jadłospisu zaprocentuje bardzo dobrym samopoczuciem, stanem zdrowia, a także idealną sylwetką. Testy nutrigenomiczne wskazane są dla wszystkich osób chcących dokładnie poznać potrzeby żywieniowe własnego organizmu i tych zainteresowanych profilaktyką zdrowotną. Najwięcej korzyści z badania odniosą osoby, które mają problemy z osiągnięciem odpowiedniej masy ciała, u których występują uciążliwe niespecyficzne dolegliwości, osoby planujące potomstwo, uprawiające sport czy przewlekle chorujące.

Pakiet badań genetycznych GENOdiagDIETA

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy cierpisz na nietolerancje pokarmowe, a także uniknąć takich schorzeń jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie, rozważ wykonanie badania GENOdiagDIETA, dzięki któremu będziesz mógł odżywiać się zgodnie z potrzebami własnego organizmu.

Dzięki diecie zgodnej z własnym DNA możesz:

poprawić swoje samopoczucie, wygląd i ogólny stan zdrowia

poprawić zdolność organizmu do usuwania toksyn

uzyskać prawidłową masę ciała

uniknąć chorób zależnych od diety

wzmocnić układ odpornościowy

spowolnić procesy starzenia

Dowiedz się więcej

Do badań DNA zalicza się również testy na nosicielstwo, dzięki którym możliwa jest identyfikacja nosicieli mutacji odpowiedzialnych za rozwój takich chorób jak fenyloketonuria (związana z mutacją genu PAH) czy mukowiscydoza (związana ze zmianami w genie CFTR). Są to schorzenia dziedziczone autosomalnie recesywnie, co oznacza, że do rozwoju choroby dojdzie tylko wtedy, gdy obie wersje genu - jedna dziedziczona po mamie, a druga po ojcu - będą uszkodzone. U nosicieli, czyli osób posiadających tylko jedną nieprawidłową kopię genu, nie występują zwykle żadne objawy choroby.

Jeżeli nosicielstwo dotyczy zarówno matki, jak i ojca, to ryzyko urodzenia chorego potomstwa wynosi 25%. Jeśli tylko jeden z rodziców jest nosicielem uszkodzonej wersji genu - dziecko na pewno będzie zdrowe, ale również może być nosicielem (50% szans). Badania DNA na nosicielstwo zalecane są wszystkim osobom planującym posiadanie potomstwa, zwłaszcza jeżeli u jednego z przyszłych rodziców potwierdzono już występowanie uszkodzonej kopii danego genu lub gdy choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny występowały już wśród bliskich krewnych.

Innym rodzajem testów genetycznych są genetyczne badania prenatalne, które pozwalają na ocenę stanu zdrowia dziecka rozwijającego się podczas ciąży i wykrycie u niego takich schorzeń jak np. trisomie. Testy te możemy podzielić na nieinwazyjne (takie jak test Harmony), wykonywane z krwi ciężarnej oraz badania inwazyjne (takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki). Do przeprowadzenia inwazyjnych testów prenatalnych konieczne jest bezpośrednie pobranie od płodu próbki materiału biologicznego, co wiąże się z ryzykiem takich powikłań jak uszkodzenie płodu czy poronienie. Testy nieinwazyjne są natomiast całkowicie bezpieczne zarówno dla płodu, jak i przyszłej mamy. Badania prenatalne wskazane są przede wszystkim:

  • dla kobiet w ciąży po 35. roku życia (a także w przypadku wieku ojca dziecka powyżej 55 lat),
  • w przypadku poronienia w przeszłości,
  • w przypadku urodzenia dziecka obciążonego daną wadą genetyczną w przeszłości,
  • gdy co najmniej jedno z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej,
  • gdy wady genetyczne występowały już wśród bliskich krewnych ciężarnej lub ojca dziecka.

Kolejny typ badań DNA - badania ojcostwa - pozwalają na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie z pewnością ponad 99,9999%.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj prosty test DNA na ojcostwo. Pozwala on na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne testy DNA na ojcostwo to:

Test na ojcostwo ➜ realizacja w punkcie pobrań (próbka krwi/wymaz + mikroślad)

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Przeznaczone są one dla wszystkich osób mających wątpliwości co do ojcostwa czy osób podejrzewających swoje ojcostwo. Badanie ojcostwa jest proste - niezbędne jest tylko pozyskanie próbek DNA domniemanego ojca i dziecka (próbka krwi, wymaz z wewnętrznej strony policzka, włosy czy DNA z takich przedmiotów jak szklanka, butelka, sztućce, smoczek, lizak, szczoteczka do zębów, chusteczka higieniczna itd.). Na podstawie DNA określane są profile genetyczne osób badanych - kolejnym krokiem jest porównanie tych profili i analiza statystyczna.

Badania genetyczne na ojcostwo może zostać wykonane na zlecenie prywatne lub na zlecenie sądowe. Badanie można wykonać również zupełnie anonimowo (wtedy jednak wynik testu nie będzie miał żadnego znaczenia w sądzie). Obecnie dostępne są także testy na ojcostwo w ciąży.

Statystyki:
0 komentarzy
3001 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Nietolerancje pokarmowe

Badania genetyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych mogą pomóc Ci zastosować odpowiednią dietę!

Nietolerancje pokarmowe

  • Dla osób mających mało specyficzne, choć dolegliwe i potencjalnie niebezpieczne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle mięśni i stawów, bóle brzucha, zaburzenia funkcji wątroby lub jelit czy zaburzenia rytmu serca

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

celiakii

nietolerancji fruktozy

nietolerancji laktozy

Cena badania:

549 zł