22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Niepłodność u mężczyzn

4.50
Ocena użytkowników: 21 ocen

To badanie genetyczne jest pomocne w ustaleniu przyczyn niepłodności męskiej

Test przeznaczony jest dla wszystkich mężczyzn, w przypadku których występują problemy z poczęciem dziecka lub którzy planują potomstwo i chcą przebadać się profilaktycznie

POBRANIE materiału do testu przeprowadzane jest w punktach pobrań OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY

W ramach pakietu badamy:

 • niedrożność nasieniowodów lub ich brak
 • obecność liczbowych aberracji chromosomowych
 • azoospermię i oligozoospermię
 • obecność strukturalnych aberracji chromosomowych

W ramach testu badamy:

 • Kariotyp - kariotyp (kompletny zestaw chromosomów) Pacjenta oceniany jest w kierunku aberracji liczbowych i aberracji strukturalnych
 • Gen CFTR - mutacje w genie CFTR mogą skutkować niedrożnością nasieniowodów, a także ich brakiem. Badanych jest 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn
 • Region AZF chromosomu Y - obecność mutacji w regionie AZF skutkuje azoospermią i oligozoospermią

Badamy przyczyny:

 • NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ - niepłodność to brak możności poczęcia dziecka mimo przynajmniej rocznego regularnego współżycia (3-4 stosunki na tydzień) bez stosowania antykoncepcji. W ok. 35% wszystkich przypadków niepłodności problem z poczęciem dziecka leży po stronie mężczyzn. Niepłodność męska może wynikać z uwarunkowań genetycznych.

Niepłodność męska a czynniki genetyczne

 • Mianem niepłodności określany jest stan, w którym nie dochodzi do poczęcia dziecka pomimo systematycznych stosunków seksualnych (3-4 tygodniowo) przez przynajmniej 12 miesięcy i braku stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji.
 • Specjaliści wskazują, że około 35% przypadków niepłodności wynika z problemów po stronie mężczyzny, 35% - z problemów po stronie kobiety, 10% - z problemów po stronie obojga. W około 20% przypadków niepłodności przyczyna nie jest natomiast ustalana.
 • Za najczęstszą genetyczną przyczynę niepłodności uznawane są aberracje chromosomowe, które można wykryć przy pomocy badania cytogenetycznego (badania kariotypu). Kariotyp to kompletny zestaw chromosomów zawarty w komórkach somatycznych organizmu, a jego analiza pozwala na określenie liczby i struktury wszystkich chromosomów. Nieprawidłowości w kariotypie mogą skutkować m.in. obniżonymi parametrami nasienia – aberracje chromosomowe wykrywane są u ok. 13% mężczyzn z azoospermią (całkowitym brakiem plemników w ejakulacie), ok. 4% z oligozoospermią (obniżoną ilością plemników w nasieniu). Ponadto, stwierdza się je u ok. 3% niepłodnych pacjentów, w przypadku których parametry nasienia są prawidłowe.
 • Innym czynnikiem genetycznym wiązanym z niepłodnością u mężczyzn są mikrodelecje w regionie AZF chromosomu Y - w regionie tym znajdują się geny, które kodują białka odpowiedzialne za procesy powstawania plemników. Mikrodelecje skutkują natomiast zaburzeniem tych procesów, a tym samym obniżonymi parametrami nasienia (azoospermia, ciężka oligozoospermia).
 • Niepłodność męska może być ponadto spowodowana niedrożnością lub wrodzonym brakiem nasieniowodów, co z kolei często związane jest z mutacjami w genie CFTR. Świadomość posiadania mutacji w tym genie jest bardzo ważna nie tylko ze względu na problemy z płodnością – mutacje tego genu u obojga rodziców mogą bowiem skutkować rozwojem u dziecka bardzo poważnej choroby, mukowiscydozy.

Niepłodność u mężczyzn


1317.00 na stronie
1450.00 w placówce
Chwilowo niedostępne
Technologia badania:
PCR, Klasyczne cytogenetyczne
Czas oczekiwania na wynik:
do 38 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce