Jakie badania na raka? - Lista badań, które przyczynią się do wczesnego wykrycia nowotworu

piątek 05:14 - 18.12.2015
Ocena Użytkowników (5 Ocen)
4.00
Jakie badania na raka? - Lista badań, które przyczynią się do wczesnego wykrycia nowotworu
Nowotwór jest nieprawidłową tkanką, której wzrost nie jest zależny od komórkowych mechanizmów kontrolnych. Pojawia się w wyniku nieprawidłowych zmian w genach, do których dochodzi w przebiegu procesu nowotworzenia. Z roku na rok zwiększa się liczba zachorowań na różne rodzaje nowotworów, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie odpowiednich badań, które pozwolą zmniejszyć ryzyko zachorowania, bądź wykryć raka we wczesnym stadium rozwoju.
W Polsce, liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech dekad - w 2015 roku wykryto ponad 163 tysiące przypadków zachorowań.

Do najczęściej występujących nowotworów w przypadku mężczyzn zalicza się nowotwory płuca (18% wszystkich zachorowań), raka gruczołu krokowego (17% wszystkich zachorowań) i raka jelita grubego (13% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych). Wśród kobiet najczęściej diagnozowanym nowotworem jest rak piersi (22% wszystkich zachorowań na nowotwory), nowotwory jelita grubego (10%) i rak płuc (9%). Większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70% zachorowań w przypadku mężczyzn i 60% w przypadku kobiet) występuje już po 60 roku życia.

Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, ale na rozwój nowotworu ważny wpływ mają też liczne niekorzystne czynniki środowiskowe (siedzący tryb życia, ekspozycja na toksyczne substancje, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta) - szacuje się, że 70-90% wszystkich nowotworów rozwija się na ich skutek, nowotwory te nazywane są nowotworami sporadycznymi. Nowotwory występujące rodzinnie stanowią natomiast ok. 10-30% wszystkich złośliwych chorób nowotworowych. W przypadku walki z rakiem bardzo ważne jest jak najwcześniejsze jego wykrycie, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Wśród takich przyczyniających się do wczesnego wykrycia procesu nowotworowego można wyróżnić np. badanie genetyczne, badanie markerów nowotworowych, badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową czy badanie endoskopowe.

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych

Badania genetyczne polegają na analizie materiału genetycznego (DNA) pacjenta w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności mutacji predysponujących do zachorowania na różne choroby - także choroby nowotworowe. Jest to badanie, dzięki któremu można wykryć występujące w naszym DNA genetyczne zmiany (np. mutacje czy polimorfizmy) odziedziczone po przodkach ale również te, które powstały de novo (podczas zapłodnienia). Do przeprowadzenia badania genetycznego konieczne jest pobranie od pacjenta próbki materiału biologicznego - najczęściej krwi lub śliny. Z próbki tej następnie pozyskiwany jest DNA, który poddawany jest analizie laboratoryjnej przy wykorzystaniu takich technik jak sekwencjonowanie czy PCR.

Niektóre mutacje znacząco zwiększają ryzyko zachorowania na chorobę onkologiczną, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie takiego obciążenia. Dzięki potwierdzeniu istnienia takich mutacji w naszym materiale genetycznym możliwe jest wprowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych (np. systematycznego wykonywania badań kontrolnych, zmiany stylu życia), co pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowania do minimum bądź wczesne wykrycie raka (jeżeli proces nowotworowy już się rozpoczął).

Wśród najgroźniejszych dla organizmu mutacji można wyróżnić zmiany w genach BRCA1 i BRCA2, ponieważ silnie predysponują one do rozwoju raka piersi i/lub raka jajnika.

Badania wskazują, że w przypadku obecności mutacji w genie BRCA1, całożyciowe ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi 70%, a na raka jajnika - 40%.

Natomiast mając nieprawidłowy gen BRCA2, szansa zachorowania na raka piersi to ok. 56%, a na raka jajnika ok. 27%. Inną mutacją, która predysponuje do rozwoju nowotworu, jest zmiana w genie CHEK2. Gen ten należy do genów hamujących rozwój nowotworu, dlatego zmiany go uszkadzające mogą prowadzić do rozwoju wielu różnych rodzajów raka. U osób posiadających wadliwy gen CHEK2 istnieje większe ryzyko zachorowania na raka piersi (zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn), raka tarczycy, nerki, prostaty czy raka jelita grubego.

Dużą zaletą badań genetycznych jest ich wysoka czułość (ponad 99%) oraz to, że przeprowadza się je tylko raz w życiu - wynik testu pozostanie aktualny już zawsze, ponieważ nasz DNA nigdy się nie zmienia. Badania genetyczne są ponadto niezależne od obecnego stanu zdrowia pacjenta, a także stosowanych leków czy prowadzonej diety. Do ich wykonania nie trzeba się przygotowywać w żaden sposób.

Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie występowania mutacji w naszym DNA nie oznacza, że choroba na 100% się rozwinie. Tak samo brak obecności mutacji nie gwarantuje, że rak nigdy się nie pojawi ze względu na duży wpływ czynników środowiskowych na jego rozwój.

Pakiet badań genetycznych w kierunku nowotworów złośliwych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o własnym ryzyku zachorowania na raka, rozważ wykonanie badania genetycznego - jest ono jedyną metodą, która pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworów złośliwych w przyszłości.

Dostępne pakiety badań to:

Nowotwory kobiety

Nowotwory mężczyźni

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

Rak piersi i jajnika - geny BRCA1 i BRCA1

Dowiedz się więcej

Badanie stężenia markerów nowotworowych we krwi

Markery nowotworowe to substancje chemiczne wytwarzane w wielu tkankach organizmu - mogą przyjmować postać białek, enzymów, hormonów czy antygenów. Ich stężenie jest niewielkie w tkankach prawidłowych, natomiast w tkankach nowotworowych produkcja tych związków znacznie wzrasta. Markery nowotworowe wskazują na to, co obecnie dzieje się w naszym organizmie i wymagają regularnego powtarzania - niektóre z nich ułatwiają wykrywanie raków już we wczesnym stadium, są także pomocne w monitorowaniu prowadzonego później leczenia. Ponadto, dzięki nim możliwe jest także wczesne wykrycie wznów i przerzutów. Przykładem wskaźnika nowotworowego może być CA-125 (charakterystyczny dla raka jajnika, ale może też wskazywać na obecność raka trzustki), marker nowotworowy PSA (umożliwiający wykrycie raka prostaty w bardzo wczesnym etapie rozwoju) czy też marker AFP (charakterystyczny dla pierwotnego raka wątroby).

Wzrost stężenia markerów nowotworowych może, ale nie musi oznaczać procesu nowotworowego toczącego się w organizmie - często ich poziom jest zwiększony w przypadku stanów zapalnych różnych narządów (np. wątroby czy nerek).

W niektórych przypadkach natomiast stężenia markerów mogą być w normie, nawet jeżeli w organizmie rozwija się nowotwór - niektóre komórki nowotworowe produkują bowiem markery, ale nie uwalniają ich do krwi.

Wskaźniki nowotworowe pełnią bardzo ważną rolę podczas leczenia, dzięki pomiarom ich stężenia lekarze mogą ocenić przebieg terapii - np. podczas stosowania chemioterapii poziom markerów może znacznie wzrosnąć, co świadczy o rozpadzie guza. Po zakończeniu leczenia stężenie markerów nowotworowych musi być ciągle monitorowane, ponieważ znacznie ułatwi to ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Pakiet badań markerów nowotworowych

Markery nowotworowe to związki, stężenie których we krwi zwiększa się znacznie u chorych na nowotwory złośliwe. Jeżeli chcesz skontrolować swój stan zdrowia, wykonaj badanie w tym kierunku. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa jest szansa na wyleczenie.

Dostępne badania markerów nowotworowych to:

Markery nowotworowe u kobiet

Markery nowotworowe u mężczyzn

Dowiedz się więcej

Badanie ultrasonograficzne

Kolejnym badaniem, dzięki któremu możliwe jest wykrycie nowotworu, jest badanie ultrasonograficzne (USG). USG jest podstawową metodą diagnostyczną, która pokazuje wielkość i kształt różnych narządów w organizmie - dzięki niemu można sprawdzić stan (obecność zgrubień, guzów) np. wątroby, trzustki, nerek, piersi, jajników czy jąder. Przezpochwowe USG ginekologiczne pozwala natomiast na ocenę szyjki i dna macicy czy jajników, dzięki czemu możliwe jest wykrycie torbieli i chorób nowotworowych narządu rodnego. Ponadto, pod kontrolą aparatu USG pobiera się również fragmenty tkanek do badania histopatologicznego (tzw. biopsja), co pozwala na postawienie bardziej precyzyjnej diagnozy. Badanie USG jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne dla pacjenta, dlatego można je wielokrotnie powtarzać - nawet w krótkich odstępach czasu.

Tomografia komputerowa

Do badań przydatnych w walce z nowotworami zaliczana jest również tomografia komputerowa (TK) - jest to badanie radiologiczne, które pozwala na uzyskanie szczegółowych i wyraźnych zdjęć narządów oraz kości. Celem tego badania jest ocena struktury narządów i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w ich budowie - metoda ta umożliwia zbadanie dowolnej części ciała. Tomografia komputerowa jest bardzo pomocna w diagnozowaniu nowotworów, dzięki niej możliwe jest potwierdzenie obecności nowotworów narządów rodnych u kobiet, gruczołu krokowego u mężczyzn, pęcherza moczowego płuc czy nerek. W tomografii komputerowej wykorzystywane jest jednak szkodliwe promienie rentgenowskie, dlatego badanie to nie powinno być często powtarzane.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (MRI) jest bardzo dokładnym i nowoczesnym badaniem, dzięki któremu można zobaczyć przekroje narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Do przeprowadzenia tego badania potrzebne jest silne pole magnetyczne, fale radiowe i komputer, który przekształca uzyskane dane na obrazy. Rezonans magnetyczny bardzo dobrze sprawdza się w diagnostyce chorób nowotworowych, jest ponadto badaniem bezbolesnym i nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie pacjenta.

Badanie endoskopowe

Innym badaniem pomocnym w diagnostyce nowotworów jest badanie endoskopowe. Polega ono na wprowadzeniu do wnętrza ciała pacjenta endoskopu - specjalnej sondy, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu z wnętrza badanego narządu. Dzięki endoskopii możliwe jest także pobranie materiału do dalszych badań, a także wykonanie niektórych zabiegów. Wyróżnia się kilka rodzajów badania endoskopowego (w zależności od części ciała, która jest badana) - np. bronchoskopię (badanie wnętrza tchawicy i oskrzeli), gastroskopię (stosowaną w diagnostyce chorób żołądka, przełyku, dwunastnicy) czy kolonoskopię (badanie błony śluzowej jelita grubego).

Mammografia i samobadanie piersi

Mammografia jest radiologiczną metodą badania piersi, podczas której wykonywana jest seria zdjęć gruczołu piersiowego przy pomocy promieni rentgenowskich. Badanie to umożliwia wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych stanów patologicznych ze względu na zdolność do uwidaczniania szeregu charakterystycznych zmian. We wczesnej diagnostyce raka piersi bardzo ważne jest także samobadanie piersi - o nowotworze mogą świadczyć bowiem różne zmiany pojawiające się na piersi (zmiana kształtu i wielkości piersi, zaczerwienienie, wyciek wydzieliny). Dlatego też każda kobieta (od 20. roku życia) powinna regularnie badać swoje piersi. Badanie najlepiej wykonywać zawsze pierwszego dnia po zakończeniu miesiączki, natomiast kobiety po menopauzie powinny badać swoje piersi raz w miesiącu (zawsze w tym samym dniu miesiąca).

Badanie cytologiczne

Badanie cytologiczne jest jednym z podstawowych badań ginekologicznych, które pozwala na mikroskopijną ocenę komórek nabłonka pokrywającego szyjkę macicy pod kątem obecności zmian nowotworowych. Wykonywanie tego badania zaleca się wszystkim kobietom po 25. roku życia przynajmniej raz na trzy lata - najlepiej wykonywać je pomiędzy 10 a 18 dniem cyklu menstruacyjnego.

Badanie per rectum

Badanie per rectum (badanie przez odbytnicę) wykonywane jest rutynowo w profilaktyce takich nowotworów jak rak prostaty, rak odbytu czy rak jelita grubego. Badanie to pozwala na ocenę odbytu, kanału odbytu i odbytnicy, a także narządów z nią sąsiadujących - u panów pozwala ocenić dno pęcherza moczowego, gruczoł krokowy, nasieniowody i pęcherzyki nasienne, u pań natomiast przydatne jest w diagnostyce schorzeń tylnej powierzchni macicy, jajników, szyjki macicy czy górnego odcinka pochwy.

Badanie dermatoskopowe

Badanie dermatoskopowe jest istotnym badaniem stosowanym w diagnostyce czerniaka złośliwego. Jest badaniem nieinwazyjnym, które polega na obserwacji zmian chorobowych skóry przy pomocy specjalnego przyrządu - dermatoskopu. Podczas tego badania lekarz dermatolog ogląda zmiany uwzględniając asymetrię, różnorodność barw czy charakterystyczne struktury, których nie na się zobaczyć gołym okiem.

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne jest badaniem kluczowym i niezastąpionym w diagnostyce nowotworów. Polega na pobraniu fragmentów tkanek (np. przy pomocy biopsji) i zbadaniu ich pod mikroskopem. Dzięki przeprowadzeniu takiego badania można ocenić, z jakim nowotworem mamy do czynienia, a także stopień jego złośliwości - badanie pozwala więc na określenie, jak rodzaj leczenia należy zastosować.

Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa jest szansa na jego całkowite wyleczenie - dlatego tak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych.

Bibliografia

Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2011, ISBN 978-83-7609-295-9

Antoniou A., Pharoah P.D.P. et al, Average Risks of Breast and Ovarian Cancer Associated with BRCA1 or BRCA2 Mutations Detected in Case Series Unselected for Family History: A Combined Analysis of 22 Studies, AJHG 2003, 72(5):1117-1130

Cybulski C., Górski B., Huzarski T. et al, CHEK2 Is a Multiorgan Cancer Susceptibility Gene, AJHG 2004, 75(6): 1131-1135

Malati T., Tumour markers: an overview, Indian Journal of Clinical Biochemistry 2007, 22(2):17-31

Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2017, ISSN 0867-8251


Statystyki:
0 komentarzy
46707 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Nowotwory - kobiety

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Nowotwory - kobiety

  • Dla wszystkich kobiet zainteresowanych profilaktyką chorób nowotworowych
  • Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia określenie własnego ryzyka zachorowania i jest podstawą do wdrożenia działań pozwalających na jego istotne ograniczenie

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

raka piersi

raka jajnika

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka nerki

Cena badania:

999 zł