22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

CA 15-3 - marker raka piersi

4.50
Ocena użytkowników: 20 ocen

To badanie w kierunku markera nowotworowego CA 15-3

Badanie umożliwia pomiar stężenia markera raka piersi CA 15-3 w próbce pobranej od Pacjentki krwi żylnej.

W ramach pakietu badamy:

  • stężenie markera nowotworowego CA 15-3 we krwi

Badamy stężenie CA 15-3 w surowicy krwi

  • CA 15-3 jest markerem raka piersi szczególnie przydatnym w wykrywaniu wznów nowotworu w oraz w ocenie podatności na terapię i progresji nowotworu

Badamy ryzyko: 

  • RAKA PIERSI - rak piersi to najczęściej diagnozowany u Polek nowotwór złośliwy. Ryzyko raka piersi zwiększa się w przypadku obecności predyspozycji genetycznych, takich jak mutacje w genach BRCA – w przypadku BRCA1 całożyciowe ryzyko wynosi 70%, zaś BRCA2 56%.

CA 15-3 – szybka diagnostyka raka piersi

  • Markerem nowotworowym nazywamy substancje, które w większych ilościach są wytwarzane i wydzielane do krwi przez tkanki nowotworowe. Takim markerem jest CA 15-3, który ma związek głównie z nowotworem piersi oraz w mniejszym stopniu z nowotworem płuc, trzustki, jajnika czy wątroby.
  • Pomiar stężenia markera raka piersi CA 15-3 jest wykorzystywany w celu stwierdzenia stadium nowotworu, oceny progresji (w przypadku kilku powtarzalnych pomiarów), określenia podatności nowotworu piersi na leczenie. Ponadto, istnieje zależność pomiędzy stężeniem CA 15-3 a masą guza.

CA 15-3 - marker raka piersi


51.00 na stronie
59.90 w placówce
Technologia badania:
Test ELISA
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce