22 123 95 55

Krążące komórki nowotworowe CTC — przyszłość wczesnego wykrywania i skuteczniejszego leczenia raka?

5.00
Ocena użytkowników: 9 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Krążące komórki nowotworowe (CTC) - co to jest i jaki mają udział w tworzeniu się przerzutów do innych narządów?
 • Krążące komórki nowotworowe a rak - co mówią dotychczasowe badania? 
 • Czy wykrycie raka na wczesnym etapie, bez żadnych objawów jest możliwe? 
 • Badanie krążących komórek nowotworowych - dlaczego warto? 
 • Badanie krążących komórek nowotworowych - wykryj raka piersi, prostaty, jajnika nim pojawią się objawy 

Krążące komórki nowotworowe (CTC) - co to jest i jaki mają udział w tworzeniu się przerzutów do innych narządów? 


Kluczem do zwiększania szans na wyleczenie raka jest wykrycie choroby na jak najwcześniejszych jej etapach. Ważne są również metody pozwalające na skuteczny monitoring postępów choroby, pozwalające na ocenę skuteczności wdrażanego leczenia oraz prognozowanie jej dalszego rozwoju. 
Bardzo obiecujące wydają się postępy badań nad wykrywaniem krążących komórek nowotworowych (CTC, ang. Circulating Tumor Cells), dzięki którym otwiera się możliwość nie tylko wczesnego wykrywania (w zasadzie na etapie kiedy guz nie daje żadnych objawów), ale również na kontrolowanie postępów i skuteczności leczenia. 

Krążące komórki nowotworowe, to komórki raka, które w wyniku oderwania od guza pierwotnego, trafiają do układu krążenia (możliwość oderwania i zyskanie mobilności, dającej możliwość przemieszczania się z pierwotnego ogniska do odleglejszych, podatnych tkanek, wynika z mechanizmu zwanego przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym, zaś osiedlania się w docelowym miejscu i powstawania przerzutów z mechanizmu odwróconego — przejścia mezenchymalno-nabłkonkowego). 

Nie jest to nowe odkrycie — po raz pierwszy zaobserwował je u mężczyzny z przerzutami już w 1868 roku Thomas Ashworth — to dzięki niemu wiemy, że jeśli krążące komórki nowotworowe pochodzą z guza, to musiały one przejść większość układu krążenia. Dziś analiza nowotworowych komórek krążących CTC obok analizy krążącego we krwi DNA pochodzącego z fragmentów tkanki nowotworowej, stanowi metodę tak zwanej płynnej biopsji

Choć tak naprawdę określenie krążące komórki nowotworowe odnosi się stricte do komórek, które krążą w układzie limfatycznym lub krwionośnym, w praktyce w literaturze na ten temat funkcjonuje jako szersze pojęcie, w którym mieszczą się wszystkie typy komórek. Komórki te można bowiem klasyfikować na podstawie tego, w której z lokalizacji występują najczęściej. 


Krążące komórki nowotworowe a rak — co mówią dotychczasowe badania? 


 • Krążące komórki nowotworowe mają zdolność do występowania w agregatach, czyli grupach kilku-kilkudziesięciu komórek, nazywanych CTM, a o których wiadomo, że mają znacznie wyższą predyspozycję do tworzenia przerzutów. 
 • Obserwacja CTC daje szansę na wykrywanie rodzaju nowotworu, ale również dzięki wiedzy o poszczególnych rodzajach komórek, stwarza możliwość przewidywania postępu choroby oraz odpowiedzi na leczenie (z dotychczasowych badań wiadomo np., że komórki CTC o pośrednim fenotypie wykazują dużo większą oporność na klasyczne metody leczenia). 
 • Innym przykładem jest rak jajnika, w którego przebiegu rzadziej niż w innych nowotworach dochodzi do przerzutów drogą krwionośną. Według dotychczasowych danych sugeruje się, że CTC u chorych na raka jajnika pozwalają prognozować nie tylko odpowiedź na chemioterapię, ale również czas remisji, ryzyko nawrotu i całkowitą długość przeżycia. 
 • Wykrycie choroby resztkowej jest trudne, ponieważ wymaga metody diagnostycznej o bardzo wysokiej czułości (według szacunków takiej, która ma zdolność do odnotowania 1 nowotworowej komórki na 10 tysięcy komórek). Dzięki wiedzy ile CTS na dzień na gram tkanki nowotworowej uwalnia guz podczas wzrastania, ocena CTS we krwi ma szansę być najbardziej czułą metodą diagnostyczną oceny choroby resztkowej. 

Badanie krążących komórek nowotworowych — dlaczego warto?


 • Pozwalają na prognozowanie odpowiedzi klinicznej, co jest ważne zwłaszcza przed podjęciem decyzji, o tym, które leczenie zastosować;
 • dzięki analizie CTC na poszczególnych etapach leczenia mamy informację o tym jak nowotwór odpowiada na zastosowane leczenie;
 • w niektórych nowotworach (jak m.in. rak sutka czy rak prostaty) krążące komórki nowotworowe są wykrywane na bardzo wczesnych stadiach zaawansowania choroby nowotworowej;
 • stanowią przyszłość wykrywania choroby nowotworowej na jej wczesnych etapach oraz sprawnego, bezinwazyjnego monitorowania, co daje szansę na zwiększenie przeżywalności i poprawę wyników leczenia.

Badanie krążących komórek nowotworowych — wykryj raka piersi, prostaty, jajnika nim pojawią się objawy


Od lat postępują badania nad udoskonalaniem metod izolowania oraz detekcji krążących komórek nowotworowych z krwi obwodowej, tak aby zmaksymalizować ich czułość i swoistość oraz stworzyć możliwość ich masowego stosowania. Czy badanie krążacych komórek nowotworowych jest skomplikowane? Przykładem jest dostępny na naszym rynku test Trucheck, który jest wykonywany z pobranej przez personel próbki krwi. 

Trucheck jest dostępny w kilku wariantach, skierowanych do osób, które mają predyspozycje do najczęściej występujących nowotworów — raka piersi, raka prostaty, raka jajnika i szyjki macicy i endometrium, a w przypadku testu Trucheck intelli pobranie 1 próbki krwi pozwala na wykrycie i zidentyfikowanie ponad 70 typów guzów litych, które odpowiadają za ponad 80% wszystkich zgonów z powodu raka w Europie. Badanie to nie tylko wykrywa chorobę nowotworową, ale również daje odpowiedź, w której tkance czy narządzie znajduje się guz. 
Po zakupie testu Trucheck na stronie zdrowegeny.pl skontaktuje się z Tobą nasz specjalista w celu przeprowadzenia niedługiego wywiadu, w następnym kroku umawiany jest termin wizyty domowej pielęgniarki, która w wybranych miastach pobierze próbkę krwi do badania w Twoim domu. 

Sprawdź też: 

 1. Rak piersi - objawy, czynniki ryzyka, badania, leczenie 
 2. Rak jajnika - objawy, badania, leczenie, rokowania i profilaktyka 
 3. Rak prostaty - objawy i profilaktyka raka 
 4. Rak jelita grubego - objawy, przyczyny i predyspozycje genetyczne, badania, leczenie 
 5. Rak trzonu macicy (endometrium) 
 6. Jakie badania na raka? - Lista badań wykrywających wcześnie nowotwór

Bibliografia:


 1. Kamińska P., Buszka K., Budna-Tukan J. (2020). Wybrane metody izolacji i detekcji krążących komórek nowotworowych w różnych typach nowotworów. Postępy Biologii Komórki. Vol. 47, Nr 2, s. 141-160. 
 2. Magnowski P., Bochyński H., Nowak-Markwitz E., Zabel M., Spaczyński M. (2012). Krążące komórki nowotworowe — znaczenie kliniczne u chorych na raka jajnika. Ginekol Pol. Vol. 83, s. 291-294. 
 3. https://journalsmededu.pl/index.php/OncoReview/article/view/342/304 
 4. Sterzyńska K., Zabel M. (2013). Metody izolacji detekcji krążących komórek nowotworowych (CTC). Postępy Biologii Komórki. Vol. 40, Nr 3, s. 401-420. 
 5. Nasiłowska B., Sarzyński J., Bogdanowicz Z. (2018). Wytwarzanie separatorów krążacych komórek nowotworowych. Inżynieria Powierzchni — Surface Engineering. Vol. 23, Nr 3, s. 37-43. 

Aktualizacja: 2022-08-11

Data publikacji: 2022-08-05

Trucheck intelli - badanie krwi w kierunku nowotworów, ze wskazaniem miejsca pochodzenia


6499.00 na stronie
Technologia badania:
Immunocytochemia fluorescencyjna
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy