Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Badania genetyczne w ciąży

Badania genetyczne w ciąży

4.2
Ocena użytkowników: 26 ocen

Data publikacji: 2017-02-08

Data aktualizacji: 2017-02-08

Jakie są dostępne badania prenatalne?

Na czym polega diagnostyka przedurodzeniowa?

Diagnostyka przedurodzeniowa (prenatalna) zalecana jest w celu:

  • oceny stanu zdrowia dziecka podczas ciąży - jeżeli obecne są u niego jakieś zaburzenia, dzięki testom prenatalnym zostaną one wykryte i ustalona zostanie ich przyczyna,
  • określenia rokowania co do kolejnych etapów ciąży,
  • opracowania schematu obchodzenia się z dzieckiem w tym czasie, podczas porodu oraz po narodzinach,
  • leczenie niektórych wad genetycznych jeszcze w łonie matki.

Wyróżnia się inwazyjne i nieinwazyjne badania prenatalne. Testy nieinwazyjne pozwalają na oszacowanie ryzyka urodzenia się dziecka z daną wadą genetyczną, podczas gdy badania inwazyjne umożliwiają postawienie ostatecznej diagnozy. Do ich wykonania konieczna jest jednak pobrana bezpośrednio od płodu próbka materiału biologicznego, co wiąże się z ryzykiem groźnych powikłań (takich jak poronienie). Badania nieinwazyjne z kolei nie niosą za sobą żadnego zagrożenia dla dziecko, jak i dla matki.

Zarówno wśród badań nieinwazyjnych, jak i inwazyjnych wyróżnia się testy genetyczne - zalicza się do nich nieinwazyjne badanie z krwi matki, amniopunkcję, biopsję kosmówki, kordocentezę oraz fetoskopię. Badania genetyczne są najbardziej czułe i wiarygodne spośród wszystkich dostępnych testów prenatalnych.

Test Harmony - nieinwazyjny test genetyczny w ciąży

Jedynym rodzajem nieinwazyjnych prenatalnych testów genetycznych są te wykonywane z krwi matki. Do tej grupy należy również badanie Harmony - polega ono na analizie DNA płodu wyizolowanego z pobranej wcześniej krwi przyszłej mamy (do jego wykonania niezbędna jest więc tylko niewielka ilość krwi ciężarnej). Test Harmony można przeprowadzić już od 10. tygodnia ciąży.

Dzięki testowi Harmony możliwe jest określenie ryzyka wystąpienia u płodu takich zaburzeń jak:

Badanie Harmony pozwala także na ustalenie płci dziecka. Test ten wykonuje się w przypadku ciąż pojedynczych lub bliźniaczych, poczętych naturalnie lub dzięki metodzie in vitro. Wykrywalność zaburzeń w DNA płodu wynosi powyżej 99% - pomimo tak wysokiej czułości, badanie Harmony uznawane jest jednak za test przesiewowy. W przypadku jego nieprawidłowego wyniku konieczne jest poddanie się badaniu inwazyjnemu w celu ostatecznego potwierdzenia diagnozy.Rodzaje inwazyjnych genetycznych badań prenatalnych

Do genetycznych inwazyjnych testów prenatalnych zalicza się amniopunkcję, biopsję kosmówki, kordocentezę i fetoskopię.

Amniopunkcja zlecana jest przez specjalistów najczęściej ze względu na szeroki zakres wykrywanych schorzeń (pozwala na ocenę kariotypu płodu, wykrycie aberracji chromosomowych i chorób genetycznych, a także zakażeń wirusowych i bakteryjnych zagrażających dziecku) oraz najmniejsze spośród wszystkich badań inwazyjnych ryzyko powikłań (1%). Test ten należy wykonywać od 13. do 21. tygodnia życia płodu.

Biopsja kosmówki z kolei opiera się na analizie kosmków kosmówki pobranych przez powłoki brzuszne. Badanie to przeprowadza się zwykle pomiędzy 8. a 11. tygodniem ciąży, najczęściej wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie amniopunkcji. Ryzyko powikłań związane z biopsją kosmówki wynosi 2%, zakres wykrywanych chorób jest również węższy niż w przypadku amniopunkcji (wady rozwojowe cewy nerwowej nie są rozpoznawane).


Kordocenteza polega na badaniu krwi pępowinowej - test ten zlecany jest najczęściej w ramach diagnostyki choroby hemolitycznej płodu (umożliwia ocenę takich parametrów jak grupa krwi, poziom dotlenienia dziecka czy morfologia ogólna), ale pozwala również na rozpoznanie wad genetycznych. Kordocenteza wykonywana jest od 18. tygodnia ciąży i obarczona jest 3% prawdopodobieństwem powikłań.

Fetoskopia natomiast to badanie prenatalne przeprowadzane tylko w bardzo szczególnych przypadkach (zazwyczaj gdy nie jest możliwe wykonanie żadnego z pozostałych testów inwazyjnych) z powodu bardzo wysokiego (5%) ryzyka poronienia. Test ten opiera się na analizie fragmentów takich tkanek płodu jak skóra, wątroba czy próbki krwi - należy go przeprowadzać między 18. a 20. tygodniem życia płodu.

Aktualizacja: 2019-05-17

To badanie będzie pomocne:

Test Harmony

Cena w placówce

3499.00 

Cena online:

2349.00 
Technologia badania:DANSR™

Czas oczekiwania na wynik:do 8 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic