22 123 95 55

Test SANCO PLUS

To nieinwazyjne, genetyczne badanie prenatalne wykonywane z krwi matki 

Test SANCO PLUS pozwala na ustalenie ryzyka obecności U PŁODU WAD GENETYCZNYCH, takich jak trisomie i zespoły delecyjne

Badanie zalecane jest w przypadku chęci oceny ryzyka u płodu badanych zespołów delecyjnych

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko aneuploidii wszystkich chromosomów
 • ryzyko zespołów delecyjnych
 • płeć płodu

Badamy cffDNA – wolny DNA płodowy

 • wolny DNA płodowy pozyskiwany jest z krwi matki, a następnie poddaje się go analizie laboratoryjnej przy pomocy Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)

Badamy ryzyko:

 • ANEUPLOIDII WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW - aneuploidie polegają na obecności nieprawidłowej liczbie chromosomów. Wśród nich wymienia się m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX czy XYY
 • ZESPOŁÓW DELECYJNYCH - zespoły delecyjne są to genetyczne schorzenia, które powstają na skutek utraty części materiału genetycznego (tzw. delecji). W ramach testu badane jest ryzyko zespołu DiGeorge’a (22q11), 1p36, zespołu Wolfa-Hirschhorna (4p16.3), zespołu Cri-du-Chat – kociego krzyku (5p), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2)

Na czym polega test SANCO PLUS?

 • Test SANCO to nieinwazyjny genetyczny test prenatalny nowej generacji, którego istotą jest analiza pozakomórkowego, płodowego DNA (cffDNA) obecnego we krwi matki. Wykonanie testu możliwe jest od 10. tygodnia ciąży, a niezbędna jest do tego tylko próbka krwi ciężarnej.
 • DNA płodu pozyskany z tej próbki krwi, poddaje się następnie analizie laboratoryjnej w kierunku obecności zaburzeń chromosomowych. W przypadku testu SANCO, wykorzystywana jest do tego nowoczesna technika NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji).
 • Test SANCO PLUS umożliwia oszacowanie ryzyka wystąpienia u płodu aneuploidii wszystkich chromosomów (w tym zespołu Downa, Pataua, Edwardsa, Klinefeltera, Turnera, XXY oraz XXX), a także niektórych zespołów delecyjnych: zespołu DiGeorge’a (22q11), 1p36, zespołu Wolfa-Hirschhorna (4p16.3), zespołu Cri-du-Chat – kociego krzyku (5p), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2). W ramach testu SANCO PLUS ustalana jest także płeć płodu.
 • Ze względu na swoją nieinwazyjność, test SANCO PLUS jest zupełnie bezpieczny dla płodu i dla ciężarnej. Wykrywalność testu szacowana jest natomiast na powyżej 99%, a odsetek wyników fałszywie dodatnich na poniżej 0,1%.
 • Test SANCO PLUS jest badaniem przesiewowym – jeśli więc uzyskany wynik jest nieprawidłowy , zaleca się przeprowadzanie prenatalnego badania inwazyjnego w celu jego potwierdzenia.

Test SANCO PLUS


2499.00 na stronie
2999.00 w placówce
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce