Test SANCO PLUS
Profilaktyczne badania genetyczne

Test SANCO PLUS

 • Test SANCO PLUS pozwala na ustalenie ryzyka obecności U PŁODU WAD GENETYCZNYCH, takich jak trisomie i zespoły delecyjne
 • Laboratorium odpowiedzialne: Genomed S.A.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko zespołów delecyjnych

Zdrowegeny.pl Tick Icon

ryzyko aneuploidii wszystkich chromosomów

Zdrowegeny.pl Tick Icon

płeć płodu

Cena badania:

2 499 zł

2 699 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

ANEUPLOIDIE WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW

 • Aneuploidie polegają na obecności nieprawidłowej liczbie chromosomów
 • Wśród nich wymienia się m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX czy XYY

ZESPOŁY DELECYJNE

 • Zespoły delecyjne są to genetyczne schorzenia, które powstają na skutek utraty części materiału genetycznego (tzw. delecji)
 • Wśród nich wymienia się np. zespół DiGeorge’a (22q11), zespół Cri-du-Chat  czy Zespół Wolfa-Hirschhorna

W ramach tego pakietu badamy:

cffDNA – wolny DNA płodowy

Wolny DNA płodowy pozyskiwany jest z krwi matki, a następnie poddaje się go analizie laboratoryjnej przy pomocy Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)

Na czym polega test SANCO PLUS?

 • Test SANCO to nieinwazyjny genetyczny test prenatalny nowej generacji, którego istotą jest analiza pozakomórkowego, płodowego DNA (cffDNA) obecnego we krwi matki. Wykonanie testu możliwe jest od 10. tygodnia ciąży, a niezbędna jest do tego tylko próbka krwi ciężarnej.
 • DNA płodu pozyskany z tej próbki krwi, poddaje się następnie analizie laboratoryjnej w kierunku obecności zaburzeń chromosomowych. W przypadku testu SANCO, wykorzystywana jest do tego nowoczesna technika NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji).
 • Test SANCO PLUS to wersja rozszerzona testu SANCO – umożliwia on oszacowanie ryzyka wystąpienia u płodu aneuploidii wszystkich chromosomów (w tym zespołu Downa, Pataua, Edwardsa, Klinefeltera, Turnera, XXY oraz XXX), a także niektórych zespołów delecyjnych: zespołu DiGeorge’a (22q11), 1p36, zespołu Wolfa-Hirschhorna (4p16.3), zespołu Cri-du-Chat – kociego krzyku (5p), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2). W ramach testu SANCO PLUS ustalana jest także płeć płodu.
 • Ze względu na swoją nieinwazyjność, test SANCO PLUS jest zupełnie bezpieczny dla płodu i dla ciężarnej. Wykrywalność testu szacowana jest natomiast na powyżej 99%, a odsetek wyników fałszywie dodatnich na poniżej 0,1%.
 • Test SANCO PLUS jest badaniem przesiewowym – jeśli więc uzyskany wynik jest nieprawidłowy , zaleca się przeprowadzanie prenatalnego badania inwazyjnego w celu jego potwierdzenia.

Próbka krwi matki

Wskazania do wykonania testu SANCO PLUS to:

 • głównym wskazaniem do wykonania badania jest chęć sprawdzenia ryzyka 5 badanych zespołów delecyjnych u płodu
 • późne macierzyństwo (ciąża powyżej 35. roku życia) – ryzyko wystąpienia u płodu trisomii wzrasta wraz z wiekiem ciężarnej
 • nieprawidłowe wyniki badania USG / badań biochemicznych
 • nieprawidłowości chromosomowe u płodu występujące w poprzedniej ciąży
 • występowanie u rodzica zrównoważonej translokacji robertsonowskiej – jej obecność powoduje wzrost ryzyka u płodu trisomii 21 lub 13
 • przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej (np. zakażenie wirusem HBV, HIV, łożysko przodujące
 • ciąża po zapłodnieniu in vitro
 • niepokój rodziców co do zdrowia dziecka, pomimo prawidłowych wyników wcześniejszych rutynowych badań

Zalety testu SANCO PLUS:

 • Test SANCO PLUS to badanie prenatalne nieinwazyjne, a tym samym bezpieczne dla ciężarnej i płodu. Wymagana jest tylko niewielka ilość krwi - do poboru nie trzeba być na czczo.
 • Badanie to można robić już od 10. tygodnia ciąży, jest ono wykonywane przy pomocy nowoczesnej technologii NGS i posiada certyfikat CE-IVD na cały proces technologiczny.
 • Test cechuje się szerokim zakresem wykrywanych wad. Czułość i swoistość badania przewyższa 99%, a odsetek fałszywie pozytywnych wyników jest mniejszy niż 0,1%.
 • Test SANCO jest również bardzo skuteczny (wyniku nie udaje się uzyskać tylko dla 0,7% badań), nawet przy niskiej frakcji płodowej – wynik uzyskiwany jest nawet przy tylko 1% DNA płodowego.

Jak przebiega realizacja badania?

 • Aby wykonać badanie SANCO, zamów test przez stronę internetową. Jak tylko dokonasz zamówienia, otrzymasz wiadomość SMS i e-mail zawierające unikalny kod Twojego badania.
 • Następnie, lekarz ginekolog przeprowadzi z Tobą konsultację online (w cenie testu) – na podstawie przeprowadzonego wywiadu, specjalista wystawia skierowanie. Ze skierowaniem tym oraz numerem swojego badania należy udać się na pobranie krwi do wybranego punktu pobrań.
 • Po okazaniu skierowania oraz numeru badania w punkcie pobrań, zostanie od Ciebie pobrana niewielka próbka krwi żylnej. Wynik analizy genetycznej odbierzesz natomiast w punkcie pobrań lub przez stronę internetową laboratorium.

Punkty pobrań

Możliwość zrobienia testu SANCO należy skonsultować w przypadku:

 • obecności u ciężarnej translokacji, delecji, aneuploidii i mikroduplikacji chromosomowej (również w formie mozaicyzmu)
 • transfuzji krwi u ciężarnej w ciągu ostatniego roku
 • podania ciężarnej komórek macierzystych lub limfocytów partnera
 • pierwotnie bliźniaczej ciąży
 • braku powodzenia niezinwazyjnego genetycznego badania prenatalnego w poprzedniej ciąży
 • występowania u ciężarnej choroby autoimmunologicznej lub zapalnej, wymagającej podania leków sterydowych
 • występowania u ciężarnej choroby nowotworowej.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Test SANCO PLUS

Cena badania:

2 499 zł

2 699 zł